ZAVRŠENI KONKURSI

 

 30.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2018. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije i to : plan detalne regulacije (rok  – 26.04.2018.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2018 (rok  – 24.04.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2018 (rok  – 24.04.2018.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara (rok  – 10.04.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta APV za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave (rok  – 30.03.2018.)

 23.03.2018 god. – Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 07.03.2018 god. – USAID
Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji (rok  – 1.04.2018.)

 07.03.2018 god. – Pokrajinskи zavod za ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok  – 30.04.2018.)

 21.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija (rok  – 2.04.2018.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta (rok  – 2.04.2018.)

 9.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za finansije
Javni konkurs za dodelu sredstava PS za finansije u 2018 za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova EU (rok  – 20.04.2018.)

 25.01.2018 god. – European commission - Employment, Social Affairs & Inclusion
Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege (rok  – 18.04.2018.)

 5.01.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljop. gazdinstava u nabavku novog traktora (rok – 26.02.2018.)

 5.01.2018 god. – USAID
The Farmer-to-Farmer Program (rok  – 12.02.2018.)

 4.01.2018 god. – EU - ERASMUS+
Sport 2018 (rok  – 5.04.2018.)

 19.11.2017 god. – EACEA
Jean Monnet – Activities 2018 (rok  – 22.02.2018.)

 07.03.2018 god. – Ministarstvo zdravlja
Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012 – „ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2018 (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)
 07.03.2018 god. – Fondacija za otvoreno društvo
Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma (rok  – 23.03.2018.)

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu (rok  – 23.03.2018.)

 06.03.2018 god. – Ministarstvo privrede
Javni poziv lokalnim samoupravama za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije (rok – do 20.03.2018.)

 01.03.2018 god. – PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite (rok  – 15.03.2018.)

 23.02.2018 god. – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

 12.02.2018 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine (rok  – 22.02.2018.)

 9.02.2018 god. – U.S. Embassy in Serbia
Democracy Commission Small Grants Program (rok – 25.02.2018.)

 5.02.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018 (rok – 8.03.2018.)

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018 (rok – 8.03.2018.)

 5.02.2018 god. – Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete (rok  – 19.02.2018.)

 31.01.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
9 konkursa u 2018 (rok  – 1-2.03.2018.)

 25.01.2018 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite (rok – 7.02.2018.)

 25.01.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018 (rok – 23.02.2018.)

 24.01.2018 god. – EU - EACEA
Europe for Citizens (EN) (SR) (rok  – 1.03.2018.)

 19.01.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva (rok – 19.02.2018.)

 16.01.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2018 (rok  – 15.12.2018, odnosno do utroška sredstava.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2018 (rok  – 15 dana od dana objavljivanja.)

 8.01.2018 god. – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
-

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

(rok  – 19.01.2018.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbiji (rok  – 31.01.2018.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2018 (rok  – 30 – 60 dana.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018 (rok  – 2.02.2018.)

 29.12.2017 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs Gradovi u fokusu 2018 (rok  – 26.01.2018.)

 25.12.2017 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije (rok  – 26.02.2018.)

 10.12.2017 god. – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera (rok  – 31.01.2018.)

 29.11.2017 god. – EU
Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija - Drugi Poziv (rok  – 30.03.2018.)

-

 U 2017 godina RRA Srem je objavio ukupno 319 poziva.

 

 U 2016 godina RRA Srem je objavio ukupno 270 poziva.

 

 U 2015 godina RRA Srem je objavio ukupno 338 poziva.

 

 U 2014 godina RRA Srem je objavio ukupno 237 poziva.

 

 U 2013 godina RRA Srem je objavio ukupno 198 poziva.

 

 U 2012 godina RRA Srem je objavio ukupno 162 poziva.

 

 U 2011 godina RRA Srem je objavio ukupno 86 poziva.