Sektor za ruralni razvoj

-

U okviru ovog sektora, osnovna intencija Agencije ići će u smeru razvoja sela, poljoprivrede I turizma. To će prvenstveno podrazumevati podsticanje I podršku za sve projekte  koje podrazumevaju unapređenje života I rada na selu, savremenu poljoprivrednu proizvodnju I standardizaciju, inovacije, obnovljive izvore energije u poljoprivredi, edukaciju I umrežavanje.Turizam kao jedan od značajnih potencijala Srema biće zastupljen kroz  projekte koji podrazumevaju unapređenje turističke ponude, efikasnije iskorišćavanje potencijala u turizmu, dizajniranje novih turističkih proizvoda u Sremu, razvoj turističkih ruta, zapošljavanje kroz turizam, kao I dobru promociju destinacije. Cilj je uspostaviti kreativan sistem javno-privatnog partnerstva u sektoru turizma.