2014 – završeni konkursi

09.12.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
-  Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013 (rok  - 12.12.2014 god.)

8.12.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Bespovratna sredstva za RRA sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština (rok  - 12.12.2014 god.)

8.12.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije (rok  - 19.12.2014 god.)

-  Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura (rok  - 19.12.2014 god.)

-  Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe (rok  - 19.12.2014 god.)

26.11.2014 god. –   USAID - Judicial Reform and Government Accountability Project
-  Request for applications for Civil Society Organizations (CSO) (rok  - 24.12.2014 god.)

17.11.2014 god. –   United Nations Democracy Fund
-  UNDEF project grant (rok  - 31.12.2014 god.)

12.11.2014 god. –  NALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope)
Konkurs “GENiYOUTH” – nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima / SR / EN / (rok  - 19.12.2014 god.)

12.11.2014 god. –  NALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope)
Konkurs “GENiYOUTH” – nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima / SR / EN / (rok  - 19.12.2014 god.)

12.11.2014 god. –  NALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope)
Konkurs “GENiYOUTH” – nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima / SR / EN / (rok  - 19.12.2014 god.)

12.11.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
-  Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija (rok  - do utroška sredstava/kraja 2014 god.)

12.11.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane (rok  - 28.11.2014 god.)

10.11.2014 god. – Ministarstvo zdravlja
Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje zdravlja roma (rok – 7 dana od dana objave na www.zdravlje.gov.rs.)

7.11.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Bespovratna sredstva udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma (rok  - 17.11.2014 god.)

Bespovratna sredstava lokalnim samoupravama za realizaciju projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina (rok  - 17.11.2014 god.)

20.12.2013 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije (rok  - do iskorišćenja planiranih sredstava.)

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu (rok  - do iskorišćenja planiranih sredstava.)

24.9.2013 god. – Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Program “Podrška razvoju MSP u Srbiji” (rok  - Jun 2016 god.)

7.11.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Dodela bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija (rok  - 14.11.2014 god.)

Javni konkurs za udruženja građana za su/finansiranje projekata koji doprinose promociji u oblasti elektronskih komunikacija (rok  - 14.11.2014 god.)

Dodela bespovratnih sredstava udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova (rok  - 14.11.2014 god.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama (rok  - 14.11.2014 god.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona (rok  - 14.11.2014 god.)

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme (rok  - 14.11.2014 god.)

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica (rok  - 14.11.2014 god.)

Konkurs nevladinim organizacijama – Razvoj i revitalizacija poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti (rok  - 14.11.2014 god.)

Konkurs za subvencionisanje preduzetnika – Razvoj i revitalizacija poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima (rok  - 14.11.2014 god.)

Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika (rok  - 14.11.2014 god.)

 

3.11.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda (rok  - 14.11.2014 god.)

31.10.2014 god. –  ERSTE Foundation
-  Grants for practical, innovative projects to strengthen civil society (rok  - tokom cele godine)

31.10.2014 god. –  German foundation Schüler helfen Leben (SHL)
-  Call for Proposals 2015 (rok  - 5.12.2014 god.)

31.10.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
-  Konkurs za opremanje domova učenika u AP Vojvodini za 2014. godinu (rok  - 7.11.2014 god.)

Konkurs za opremanje srednjih škola u AP Vojvodini za 2014. godinu (rok  - 7.11.2014 god.)

23.10.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
-  Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete (rok  - 7.11.2014 god.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi (rok  - 7.11.2014 god.)

21.10.2014 god. –  Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

-  SCOPES 2013-2016: second call (rok  - 15.11.2014 god.)

 

21.10.2014 god. –  PS za Obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, PS za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, PS za energetiku i mineralne sirovine u saradnji sa „Pokretom gorana Vojvodine“

-  Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2014/2015 (rok  - 1.11.2014 god.)

16.10.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014 (rok  - 30.10.2014 god.)

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014 (rok  - 30.10.2014 god.)

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014 (rok  - 30.10.2014 god.)

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014 (rok  - 30.10.2014 god.)

15.10.2014 god. –  EU - Employment, Social Affairs & Inclusion
Support for social protection reforms VP/2014/006 (rok  - 31.10.2014 god.)

13.10.2014 god. –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za agrarna plaćanja
-  Novi podsticaji  (rok  - 1.11.2014 god.)

13.10.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
-  Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”Pravo na prvu šansu” (rok  - 31.10.2014 god.)

 

10.10.2014 god. –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
-  Bespovratna sredstva za poljoprivrednike (više aktuelnih konkursa)  (rok  - 2014-2015 god.)

9.10.2014 god. –  Razvojni fond AP Vojvodine
-  Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme) (rok  - do iskorišćenja planiranih sredstava.)

7.10.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
-  Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova (rok  - 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke (rok  - 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku (rok  - 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva (rok  - 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

6.10.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini (rok  - 10.10.2014 god.)

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – Lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu (program LEADER) (rok  - 31.10.2014 god.)

29.9.2014 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
-  Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora  (rok  - 10.10.2014 god.)

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou (rok  - 10.10.2014 god.)

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade (rok  - 10.10.2014 god.)

29.9.2014 god. –  Nacionalna agencija za regionalni razvoj  - NARR
-  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014 (rok  - 10.10.2014 god.)

17.9.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima (rok  - 27.09.2014 god.)

24.9.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2014 (rok  - 31.10.2014 god.)

17.9.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima (rok  - 27.09.2014 god.)

10.9.2014 god. –  EU – Research & Innovation
Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries (rok  - 4.11.2014 god.)

10.9.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
-  Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije (rok  - 16.09.2014 god.)

9.9.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014 (rok  - 31.10.2014 god.)

5.9.2014 god. –  Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
-  Konkursi za dodelu kredita(rok  - 29.9.2014 god.)

28.8.2014 god. –  Razvojni fond AP Vojvodine
-  Konkurs i krediti (rok  - do iskorišćenja planiranih sredstava.)

28.8.2014 god. – Fond za razvoj Republike Srbije
Krediti, garancije i reprogrami (rok – do iskorišćenja planiranih sredstava.)

28.8.2014 god. – Garancijski fond AP Vojvodine
Konkursi garancijskog fonda AP Vojvodine (rok – do iskorišćenja planiranih sredstava.)

14.8.2014 god. –  EU - European Investment Bank Institute
EIBURS sponsorships (rok  - 30.09.2014 god.)

14.8.2014 god. –  EU - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Cooperation projects (2015) (rok  - 1.10.2014 god.)

14.8.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama  (rok  - 30.9.2014 god.)

11.8.2014 god. –  Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
9 konkursa NSZ-a (rok  - 2014 god.)

11.8.2014 god. –  EU - Council of Europe
Euroimages:  The European Cinema Support Fund (rok  - 25.8.2014 god. / 20.10.2014 god.)

6.8.2014 god. – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu (rok – 15.11.2014 god.)

18.7.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi  (rok  - 30.9.2014 god.)

7.7.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina (rok  - 31.10.2014 god.)

7.7.2014 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove (rok – 1.11.2014 god.)

3.7.2014 god. –  EU
Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations – Support to regional thematic associations (rok  - 22.9.2014 god.)

9.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za finansije
-  Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova (rok  - 31.10.2014 god.)

24.4.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za male prerađivačke kapacitete (rok  - 6.10.2014 god.)

9.4.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
-  Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini (rok  - 2014 god.)

31.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2014 (rok  - 2014 god.)

-  Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (rok  - 2014 god.)

-  Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica (rok  - 1.10.2014 god.)

-  Bespovratna sredstva gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma (rok  - 1.10.2014 god.)

-  Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskim romskim neprofitnim organizacijama (rok  - 5.5.2014 god.)

Bespovratna sredstva gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja (rok  - 1.10.2014 god.)

Konkurs gradovima i opštinama – Sufinansiranje programa obrazovanja romske dece (rok  - 1.8.2014 god.)

27.3.2014 god. –  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Dodela sredstava za finansiranje programa aktivnosti iz oblasti dečije zaštite (rok  - 1.12.2014 god.)

26.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
-  10 javnih poziva (rok  - 2014 god.)

24.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje u AP Vojvodini u 2014 (rok  - 31.10.2014 god.)

20.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Nabavka nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavka ostale opreme (rok  - 30.9.2014 god.)

-  Dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2014 (rok  - 31.10.2014 god.)

17.3.2014 god. –  Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
-  Program podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata (rok  - 1.10.2014 god.)

-  Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti  u 2014. godini za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata (rok  - 1.10.2014 god.)
10.3.2014 god. –  Fond revolving kredita
-  Krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike  (rok  - 2014 god.)

7.3.2014 god. –  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Sredstva za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite  (rok  - 1.12.2014 god.)

27.1.2014 god. – Royal Norwegian Embassy in Belgrade
Embassy Fund 2014 (rok  - tokom 2014 god.)

27.1.2013 god. –  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 28.11.2014 god.)

13.1.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
-  Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine (rok  - 5.12.2014 god.)

7.1.2014 god. – Fond za otvoreno društvo u Srbiji
Obrazovanje i mladi, Vladavina prava i tranziciona pravda, Evropske integracije, Javne politike i dobro upravljanje, Medijski program i kultura komunikacije, Informacioni program, Romski program i Program javnog zdravlja, Inicijative civilnog društva i Program „Istok-Istok“, URGENTNI FOND – podrška projektima za ublažavanje socijalnih posledica ekonomske krize (rok  - tokom 2014 god.)

25.8.2014 god. – Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Javni poziv za finansiranje predloga od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji (rok – 8.09.2014.)

15.8.2014 god. –  The Open Society Foundations Think Tank Fund
Call for proposals for projects on using data for policy relevant research and evidence-based advocacy (rok  - 15.09.2014 god.)

15.8.2014 god. –  Evropska unija i Savet Evrope
Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi (rok  - 15.09.2014 god.)

14.8.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za unapređenje savetodavnih poslova u poljoprivredi  (rok  - 29.8.2014 god.)

14.8.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
-  Konkurs za nacionalnе savetе u oblasti obrazovanja  (rok  - 22.8.2014 god.)

11.8.2014 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije (rok – 22.08.2014.)

11.8.2014 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije (rok – 22.08.2014.)

11.8.2014 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (rok – 30 dana od dana objavljivanja.)

4.8.2014 god. –  Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
-  Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija  (rok  - 25.8.2014 god.)

18.7.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja  (rok  - 1.9.2014 god.)

27.6.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014 (rok  - 10.9.2014 god.)

17.6.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
-  Konkurs za finansiranje realizacije programa “Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju” (rok  - 1.7.2014 god.)

17.6.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2014 (rok  - 1.9.2014 god.)

05.6.2014 god. –  NLB banka a.d. Beograd
-  III Konkurs za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane (rok  - 20.8.2014 god.)

27.5.2014 god. –  EU / Europe for Citizens
European remembrance – the EU as a peace project (rok  - 4.6.2014 god.)

- Democratic engagement & civic participation – getting citizens involved

3.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Podsticajna sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji (rok  - 15.3.2014 god. i 15.9.2014 god.)

6.8.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
-  Konkurs za unapređenje izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika  (rok  - 15.8.2014 god.)

17.7.2014 god. – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014 (rok – 25.07.2014 god.)

15.7.2014 god. –  Open Society Foundation
-  Grant for Roma CSOs  (rok  - 24.7.2014 god.)

15.7.2014 god. –  Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine
-  Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene  (rok  - 29.7.2014 god.)

-  Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama  (rok  - 29.7.2014 god.)

-  Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete  (rok  - 29.7.2014 god.)
15.7.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Sufinansiranje izrade planskih dokumenata  (rok  - 31.7.2014 god.)

8.7.2014 god. –  SWG on behalf of the Regional Rural Development Standing Working Group
ABD grant scheme – 2nd Call for proposals (rok – 15.8.2014 god.)

7.7.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini-kapitalne subvencije (rok  - 15.8.2014 god.)

Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini (rok – 10 dana od dana objavljivanja)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma (rok – 10 dana od dana objavljivanja)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina (rok  - 31.10.2014 god.)

7.7.2014 god. – Ministarstvo zdravlja
Finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije (rok – 31.07.2014 god.)

7.7.2014 god. –  EU – IPA 2013
Audio-visual series on EU in Serbia (rok  - 28.7.2014 god.)

25.6.2014 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
-  Javni poziv za godišnje programe-projekte u oblasti sporta kroz učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata na području R. Srbije (rok  - 31.07.2014 god.)

27.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu
-  Sufinansiranje tradicionalnih manifestacija u 2014 (rok  - 31.7.2014 god.)

25.4.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs – tradicionalne manifestacije (rok  - 31.07.2014 god.)

3.7.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
-  Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019 (rok  - 16.7.2014 god.)

28.6.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
-  Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u JLS (rok  - 11.7.2014 god.)
25.6.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2014 (rok  - 4.7.2014 god.)

18.6.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja saradnje civilnog i javnog sektora (rok  - 1.7.2014 god.)

10.6.2014 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Program podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2014 (rok  - 18.7.2014 god.)

06.6.2014 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014 (rok  - 11.7.2014 god.)

17.6.2014 god. – USAID Business Enabling Program in Serbia (USAID BEP)
Development of Business Web Portal (rok  - 27.6.2014 god.)

03.6.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme (rok  - 13.6.2014 god.)

30.5.2014 god. –  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
-  Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga (rok  - 11.06.2014 god.)

22.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture (rok  - 20.6.2014 god.)

16.5.2014 god. –  Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)
-  Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine (rok  - 16.6.2014 god.)

16.5.2014 god. –  Trag fondacija
-  Program Aktivne zajednice (rok  - 5.6.2014 god.)

16.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
-  Konkurs – Dekada inkluzija Roma (rok  - 16.6.2014 god.)

14.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 13. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- „INTERAGRO 2014″ u Bijeljini (rok  - 24.5.2014 god.)

-  Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni (rok  - 24.5.2014 god.)

-  Javni poziv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 47. Sajmu privrede u Celju (rok  - 24.5.2014 god.)
12.5.2014 god. –  The National Endowment for Democracy (NED)
Grants to advance democratic goals and strengthen democratic institutions (rok  - 20.6.2014 god.)

12.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
-  Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova (rok  - 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

-  Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014 (rok  - 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.)

8.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
-  Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014 (rok  - 21.05.2014 god.)

8.5.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije (rok  - 30.05.2014 god.)

30.4.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
-  Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014 (rok  - 9.06.2014 god.)

25.4.2014 god. –  Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
-  Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (rok  - 16.05.2014 god.)

23.4.2014 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
-  Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava – Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena (rok  - 16.05.2014 god.)

15.4.2014 god. –  EU / Erazmus+ Programe
- „Nacionalne vlasti za stručno usavršavanje 2014″ EN / SR (rok  - 26.6.2014 god.)

15.4.2014 god. –  Delegacija Evropske Unije u Srbiji
EU Civil Society Facility Serbia Programme (rok  - 26.5.2014 god.)

15.4.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014 (rok  - 25.05.2014 god.)

28.4.2014 god. –  Agencija za borbu protiv korupcije
-  Treći konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva (rok  - 16.05.2014 god.)

28.4.2014 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
-  Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade (rok  - 16.05.2014 god.)

-  Konkurs za za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou (rok  - 16.05.2014 god.)

-  Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova (rok  - 12.05.2014 god.)
28.4.2014 god. –  Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu
-  Konkurs „Aktivan raspust“ (rok  - 6.05.2014 god.)

25.4.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima (rok  - 15.05.2014 god.)

-  Konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima (rok  - 15.05.2014 god.)

-  Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini (rok  - 10.05.2014 god.)

15.4.2014 god. –  Trag fondacija
-  Otvoren konkurs za „ZELENE IDEJE“ (rok  - 15.05.2014 god.)

15.4.2014 god. –  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
-  Javni konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke“ (rok  - 24.04.2014 god.)

7.4.2014 god. –  Regional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Europe
-  „ABD grant shema“ (rok  - 8.05.2014 god.)

2.4.2014 god. –  Balkans Arts and Culture Fund (BAC)
-  Collaboration Projects in Arts and Culture (rok  - 11.05.2014 god.)

2.4.2014 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja
-  Finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2014 (rok  - 19.5.2014 god.)

31.3.2014 god. –  Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima
-  Dodela sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica (rok  - 14.04.2014 god.)

31.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Podsticajna sredstva kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja poljoprivrednika u 2014 (rok  - 30.04.2014 god.)

26.3.2014 god. –  Delegacija Evropske Unije u Srbiji
Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice (rok  - 19.5.2014 god.)

24.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje u AP Vojvodini u 2014 (rok  - 31.10.2014 god.)

-  Podsticajna sredstva kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja poljoprivrednika u 2014 (rok  - 30.04.2014 god.)

24.3.2014 god. –  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
-  Razvoj informacionog društva (rok  - 10.04.2014 god.)

20.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
-  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama (rok  - 4.4.2014 god.)

20.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
-  Finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2014 (rok  - 4.4.2014 god.)

14.3.2014 god. –  Komesarijat za izbeglice i migracije
-  2 javna poziva jedinicama lokalne samouprave (rok  - 27.03.2014 god.)

14.3.2014 god. –  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
-  Dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva (rok  - 10.04.2014 god.)

14.3.2014 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
-  8 konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (rok  - 24-28.03.2014 god.)

7.3.2014 god. –  UNESCO
-  Međunarodni fond za kulturnu raznolikost - 5. poziv (rok  - 25.4.2014 god.)

7.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Finansiranje projekata udruženja žena sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama (rok  - 01.4.2014 god.)

-  Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova (rok  - 01.4.2014 god.)

-  Podrška programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini (rok  - 01.10.2014 god. ili do utroška sredstava)

-  Bespovratna sredstva gradovima i opštinama za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala (rok  - 01.10.2014 god. ili do utroška sredstava)

7.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
-  Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave (rok  - 20.3.2014 god.)

4.3.2014 god. –  Ambasada USA
-  Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014  (rok  - 21.3.2014 god.)

4.3.2014 god. –  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji  (rok  - 21.3.2014 god.)

4.3.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
-  Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica (rok  - 15.4.2014 god.)

-  Konkurs iz oblasti učeničkog standarda (rok  - 31.3.2014 god.)

-  Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola (rok  - 21.3.2014 god.)

-  Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja (rok  - 21.3.2014 god.)

20.2.2014 god. –  Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
-  Dodela kredita za podizanje višegodišnjih zasada  vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2014 (rok  - 15.3.2014 god.)

Dodela kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2014 (rok  - 15.3.2014 god.)

7.2.2014 god. –  Visegrad Fund
Grantovi za standardne projekte (rok  - 15.3.2014 god.)

Grantovi za male projekte (rok  - 1.3.2014 god.)

7.2.2014 god. –  EU - Europe Aid
Investing in People (Development Cooperation Instrument) Supporting public health institutes (rok  - 17.3.2014 god.)

4.2.2014 god. –  EU
CREATIVE EUROPE programme (rok  - između Februara i Juna 2014 god.)

4.2.2014 god. –  Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou  (rok  - 4.3.2014 god.)

3.2.2014 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja
-  Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014  (rok  - 21.3.2014

27.1.2014 god. – EU / Strengthening European Integration (SEI) and Civil Society Facility
Reconciliation in the Western Balkans through the analysis of the recent past, reporting on transitional justice and advancement of investigative journalism (rok  - 24.4.2014 god.)

21.1.2014 god. –  RRPP Management, University of Fribourg
-  Call for regional research projects 2014-2016 (rok  - 31.3.2014 god.)

21.10.2013 god. –  Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu
-  KONKURS za sufinansiranje projekata regiona i projekata dijaspore (rok  - 26.04.2014 god.)

20.2.2014 god. –  Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Predlog projekata u okviru Programa za implementaciju NAP prioriteta  (rok  - 4.3.2014 god.)

20.2.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
-  Sufinansiranje projekata javnog informisanja u 2014 (rok  - 3.3.2014 god.)

20.2.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
-  Finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2014 (rok  - 6.3.2014 god.)

20.2.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
-  Sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu (rok  - 27.2.2014 god.)

12.2.2014 god. –  Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Republike Srbije
-  Bespovratna sredstva za sufinansiranje izrade urabinističkih planova  (rok  - 25.2.2014 god.)

12.2.2014 god. –  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
-  Poziv za dostavljanje predloga projekata namenjenih povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite ranjivim populacionim grupama  (rok  - 26.2.2014 god.)
3.2.2014 god. –  Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
-  Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2014. godini u jedinicama lokalne samouprave  (rok  - 20.2.2014 god.)

3.2.2014 god. –  Kancelarija za ljudska i manjinska prava
-  Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji  (rok  - 17.2.2014 god.)

30.1.2014 god. –  EU / Research & Innovation
Transfers of Business (rok  - 5.3.2014 god.)

30.1.2014 god. –  Open Society Foundations
Organizational Development Grants to Think Tanks (rok  - 14.2.2014 god.)

30.1.2014 god. – The US Embassy Belgrade - Ron Brown Apprentice Program
Best business plan competition (rok  - 21.2.2014 god.)

27.1.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2014 (rok  - 29.1.2014 god.)

-  Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na:

1. Međunarodnoj turističkoj berzi „ITB BERLIN 2014″, koja se održava u Berlinu i
2. Međunarodnom sajmu turizma MITT koji se održava u Moskvi
 (rok  - 29.1.2014 god.)

24.1.2013 god. –  Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
-  Programa mera za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture „Gradimo zajedno“ (rok  - 21.02.2014 god.)

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona u 2014 (rok  - 21.02.2014 god.)

23.1.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
-  Finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014 (rok  - 20 dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”.)

21.1.2014 god. –  The Prince Claus Fund
-  Cultural initiatives related to culture in defiance (rok  - 28.2.2014 god.)

23.12.2013 god. – EU - PROGRESS programme (2007-2013)
PARES: Benchmarking between Employment Services (rok  - 28.02.2014 god.)

23.12.2013 god. –  Ekumenska inicijativa žena
-  Konkurs „Žene koje brda premještaju“  (rok  - 18.02.2014 god.)

23.12.2013 god. –  The Swedish Institute
-  Creative Force program to promote openness and democratic structures in the fields of culture, media and related sectors (rok  - 24.01.2014 god.)

23.12.2013 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja
-  Finansiranje i  sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2014 (rok  - 21.01.2014 god.)

18.12.2013 god. – Open Society Foundations
Call for proposals for organizational development grants to think tanks (rok  - 14.2.2014 god.)

7.1.2014 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja
-  Finansiranje i  sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u 2014 (rok  - 21.01.2014 god.)

23.12.2013 god. – EU - PROGRESS programme (2007-2013)
Delivering on skills for growth and jobs (rok  - 15.01.2014 god.)

23.12.2013 god. –  National Endowment for Democracy (NED)
-  Grants to advance democratic goals and strengthen democratic institutions (rok  - 17.01.2014 god.)