2013 – završeni konkursi

24.10.2013 god. – ENECA - Philip Morris
Pokreni se za posao (rok  - 31.12.2013 god.)
20.8.2013 god. – Ambasada Japana u R. Srbiji
-  Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) (rok  - do utroška sredstava.)

9.4.2013 god. – The German Marshall Fund of the United States (GMF)
Balkan Trust for Democracy awards funds (rok  - tokom cele 2013 god.)

28.3.2013 god. – Royal Norwegian Embassy in Belgrade
-  Embassy Fund 2013 (rok  - tokom 2013 god.)

27.3.2013 god. – Australian Embassy in Belgrade - The Direct Aid Program (DAP)
Program malih grantova (rok  - tokom 2013 god.)

19.3.2013 god. – Evropska fondacija za kulturu (ECF)
Balkanski fond za inicijative u kulturi – partnerski projekti (rok  - tokom 2013 god.)

18.3.2013 god. – Ambasada Holandije
MATRA Embassy Fund (rok  - tokom 2013 god.)

21.1.2013 god. – Ambasada SAD
Podrška projektima male vrednosti (rok  - 31.12.2013 god.)

21.1.2013 god. – Fond „Mama Cash“
Donacije namenjene ženama (rok  - jednogodišnji i višegodišnji)

18.1.2013 god. – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
Predlozi za male projekte (rok  - tokom 2013 god.)

5.12.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Uvođenje novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (rok  - 18.12.2013 god.)

25.11.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa (rok  - 16.12.2013 god.)

5.11.2013 god. – Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta predpristupne pomoći  EU – IPA (rok  - do utroška namenjenih sredstava.)

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva (rok  - do utroška namenjenih sredstava.)

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza (rok  - do utroška namenjenih sredstava.)

21.10.2013 god. –  Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu
-  KONKURS za sufinansiranje projekata regiona i projekata dijaspore (rok  - 26.04.2014 god.)

1.4.2013 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
Javni pozivi i konkursi za 2013 (rok  - tokom 2013 god.)

9.8.2013 god. –  Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
-  Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava (rok  - 31.01.2014 god.)

26.7.2013 god. – Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza (rok  - do utroška sredstava.)

19.6.2013 god. – Ministarstvo finansija i privrede
-  Podrška za mala preduzeća, preduzetnike i zadruge dodelom bespovratnih sredstava za nabavku opreme u 2013. god. (rok  - do utroška sredstava.)

17.6.2012 god. – Garancijski fond AP Vojvodine
Odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta (rok  - do iskorišćenja garantnog potencijala)

30.4.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu znaka „Najbolje iz Vojvodine” (rok  - do kraja 2013 god.)

19.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini (rok  - 31.12.2013 god.)
Ostali javni pozivi (rok  - u toku 2013 god.)

27.2.2013 god. – Fond za razvoj Republike Srbije
-  Krediti za početnike, žensko preduzetništvo i stare zanate za 2013 (rok  - dok se ne potroše sredstva)

21.1.2013 god. – Evropski fond kulture
Poziv za projekte kulturnih organizacija (rok  - 31.12.2013 god.)

27.12.2012 god. – Garancijski fond AP Vojvodine
Dugoročni krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (rok  - tokom 2013 god.)

21.11.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru (rok  - 2.12.2013 god.)

21.11.2013 god. –  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
-  Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (rok  - 1.12.2013 god.)

19.11.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta  i omladine od interesa za AP Vojvodinu (rok  - 2.12.2013 god.)

12.11.2013 god. –  Visegrad Fund
-  Grantovi za proširene standardne projekte (rok  - produžen do 9.12.2013 god.)

-  Grantovi za male projekte (rok  - 1.12.2013 god.)

12.11.2013 god. –  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 29.11.2013 god.)

4.11.2013 god. –  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
-  Program podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti IKT (rok  - 14.11.2014 god.)

29.10.2013 god. – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
Konkurs za nagradu „Izvoznik godine 2013“ (rok  - 4.12.2013 god.)

29.10.2013 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Dodela priznanja najuspešnijim preduzetnicama pod nazivom „Uspešna u biznisu“ (rok  - 8.11.2013 god.)

28.10.2013 god. – TRAG – fondacija za lokalne inicijative i USAID
Program „Uspešni fandrejzing“ (rok  - 25.11.2013 god.)

28.10.2013 god. –  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
-  Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva (rok  - 6.11.2013 god.)

24.10.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za finansije
Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013 (rok  - 30.11.2013 god.)

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe (rok  - 15.11.2013 god.)

12.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Finansijska podrška organizatorima manifestacija sajamskog i izložbenog tipa  u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i lokalno-tradicionalnih manifestacija (rok  - 22.11.2013 god.)
6.9.2013 god. – SIEPA – agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
Bespovratna sredstva podrške za obuku i umrežavanje - Program Startup Srbija (rok  - 15.11.2013 god.)

20.8.2013 god. – EU - EuropeAid
-  Zagovaračke mreže OCD za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u Zapadnom Balkanu i Turskoj – ETNAR (rok  - 8.10.2013 god.)

26.6.2013 god. – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
-  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti IT preduzetništva (rok  - 15.11.2013 god.)

21.6.2013 god. – Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)
-  5 konkurs za projekte (rok  - 15.11.2013 god.)

21.1.2013 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
-  konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 10.12.2013 god.)

6.4.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Podsticajna sredstva za refundaciju troškova uvođenja i sretifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane (rok  - 15.11.2013 god.)

9.10.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u ustanovama socijalne zaštite (rok  - 23.10.2013 god.)

Sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa (rok  - 23.10.2013 god.)

Sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (rok  - 23.10.2013 god.)

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u ustanovama socijalne zaštite (rok  - 23.10.2013 god.)

7.10.2013 god. – Filmski centar Srbije
Finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2013 godini (rok  - 28.10.2013 god.)

7.10.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bespovratna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete (rok  - 21.10.2013 god.)

Bespovratna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića (rok  - 21.10.2013 god.)

Bespovratna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja (rok  - 21.10.2013 god.)
7.10.2013 god. – TRAG – fondacija za lokalne inicijative
Program – Inicijativa za reformu socijalne zaštite (rok  - 24.10.2013 god.)

Program – Perspektiva za održivost (rok  - 23.10.2013 god.)

2.10.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs – šumarstvo (rok  - 31.10.2013 god.)

27.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO (rok  - 10.10.2013 god.)

26.9.2013 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
-  Konkursi za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora (rok  - 9.10.2013 god.)

26.9.2013 god. –  Robert Bosch Stiftung
-  Urban Development through Cultural Activities and Cross-Sector Collaboration in Europe (rok  - 27.10.2013 god.)

19.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Bespovratna sredstva malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma (rok  - 7.10.2013 god.)

19.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup (rok  - 1.11.2013 god.)

16.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za meliorаcije pаšnjаkа i livаdа nа teritoriji AP Vojvodine (rok  - 4.10.2013 god.)

12.9.2013 god. – Fond za podršku investicija u Vojvodini (VIP) i Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA
-  Javni poziv za učešće u Programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji Vojvodine (rok  - 2.10.2013 god.)

11.9.2013 god. – National Endowment for Democracy (NED)
Grants to advance democratic goals and strengthen democratic institutions (rok  - 4.10.2013 god.)

11.9.2013 god. – EU Exchange 4 – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama (rok  - 11.10.2013 god.)

3.9.2013 god. – Erste Bank a.d. Novi Sad
Sponzorstva i donacije za 2014 (rok  - 1.11.2013 god.)

28.8.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije (rok  - 31.10.2013 god.)

28.8.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva (rok  - 30.10.2013 god.)

21.8.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova (rok  - 1.10.2013 god.)

12.8.2013 god. – Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
Podrška za deinstitucionalizaciju i socijalnu inkluziju osoba sa mentalnim invaliditetom i mentalnim oboljenjima (SRPSKI) (rok  - 31.10.2013 god.)
9.8.2013 god. –  Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
-  Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini. (rok  - 1.11.2013 god.)
1.7.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013 (rok  - 1.10.2013 god.)

25.6.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Konkurs lokalnim samoupravama – sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina (rok  - 31.10.2013 god.)

14.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini (rok  - 1.10.2013 god.)
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini (rok  - 1.10.2013 god.)
11.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama (rok  - 1.11.2013 god.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim mehanizmimaza ravnopravnost polova za aktivnosti i programe namenjene unapređenju oblasti rodne ravnopravnosti i eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici (rok  - 1.11.2013 god.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova (rok  - 31.03.2013 god.)
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „selo sa razglednice“ (rok  - 1.11.2013 god.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama (rok  - 1.11.2013 god.)
20.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Bespovratna sredstva nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji APV (rok  - 30.9.2013 god.)

19.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Bespovratna sredstava lokalnim samoupravama i neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma (rok  - 30.09.2013 god.)

10.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bespovratna sredstva za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013 (rok  - 27.9.2013 god.)

6.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža (rok  - 27.9.2013 god.)

6.9.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013 (rok  - 20.9.2013 god.)

28.8.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013 (rok  - 20.9.2013 god.)

21.8.2013 god. – Trag fondacija (TRAG)
Program Aktivne zajednice - (rok  - 26.09.2013 god.)

12.8.2013 god. – Trag fondacija (TRAG)
Konkurs – Javno zastupanje u lokalnim zajednicama - (rok  - 9.09.2013 god.)

12.8.2013 god. – Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu  (rok  - 15.09.2013 god.)

9.8.2013 god. –   Slovak and Balkan Public Policy Fund
-  Projekti regulatorne reforme (rok  - 10.09.2013 god.)

29.7.2013 god. – Fond za inovacionu delatnost
Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) (rok  - 30.09.2013 god.)

11.7.2013 god. – Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama na  teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke namenjene seoskim ženama (rok  - 15.09.2013 god.)

5.7.2013 god. – EU (Lifelong Learning Programme)
Implementacija evropskih strateških ciljeva u oblasti obrazovanja i obuka („Obrazovanje i obuka 2020″) (rok  - 16.09.2013 god.)

1.7.2013 god. – Pokrаjinski sekretаrijаt zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo
Priprema lokаlnih strаtegijа rurаlnog rаzvojа -pаrtnerstаvа zа teritorijаlni rurаlni rаzvoj (progrаm LEADER) (rok  - 15.09.2013 god.)

17.5.2013 god. – Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
LLP – Implementacija evropskih strateških ciljeva u oblasti obrazovanja i obuke (‘ET 2020’)  (rok  - 16.09.2013 god.)

19.3.2013 god. – Visegrad Fund
Grantovi za male, standarde i strategijske projekte (rok  - 1.06.2013 god.)
Grantovi za standardne projekte (rok  - 15.09.2013 god.)

29.8.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Dodela podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2013 (rok  - 9.9.2013 god.)

29.8.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Dodela sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti od interesa za unapređenje privrede u AP Vojvodini (rok  - 5.9.2013 god.)

14.8.2013 god. – Pokrаjinski sekretаrijаt zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo
-  Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije (rok  - 28.08.2013 god.)

13.8.2013 god. –  Ministarstvo građevinarstva i urbanizma
-  Konkurs za sufinansiranje izrade urbanističkih planova (rok  - 30.08.2013 god.)

12.8.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou (rok  - 5.09.2013 god.)

8.8.2013 god. –  Ministarstvo građevinarstva i urbanizma
-  Finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture (rok  - 23.08.2013 god.)

10.6.2013 god. – EU (Civil Society Facility)
Podrška regionalnim medijskim mrežama i promociji istraživačkog novinarstva  (rok  - 2.09.2013 god.)

17.5.2013 god. – Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
Poziv za predloge projekata: CIP – EIP – Eko-inovacija – 2013 (rok  - 5.09.2013 god.)

17.5.2013 god. – Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
EXCHANGE 4 grant šema (rok  - koncept 4.07.2013  - podnošenje projekta Avgust/Septembar 2013 god.)

15.4.2013 god. – Ministarstvo finansija i privrede
-  Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2013 (rok  - 1.09.2013 god.)

11.4.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti (rok  - 15.05.2013 god.)

27.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine (rok  - 1.09.2013 god.)

25.6.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs – Savetodavstvo (rok  - 15.07.2013 god.)

21.6.2013 god. – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
-  Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za direktne investicije (rok  - 19.07.2013 god.)

17.6.2013 god. – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
-  Dodela sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva (rok  - 8.07.2013 god.)

12.6.2013 god. – The Embassy of Canada in Serbia
2013 Canada fund for Serbia (rok  - 1.07.2013 god.)

11.6.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama (rok  - 27.06.2013 god.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini – sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije ili sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta (rok  - 27.06.2013 god.)

7.6.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini (rok  - 28.06.2013 god.)

7.6.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne kanalizacije (rok  - 28.06.2013 god.)

7.6.2013 god. – Opportunity banka a.d.
Konkurs – Žena za 5 (rok  - 30.06.2013 god.)

30.5.2013 god. – Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013  (rok  - 8.07.2013 god.)

23.5.2013 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu (rok  - 24.06.2013 god.)

16.5.2013 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2013. godini (rok  - 17.06.2013 god.)
16.5.2013 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP” (rok  - 17.06.2013 god.)

15.5.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Dodela bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2013, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata (rok  - 14.06.2013 god.)

15.5.2013 god. – Delegacija EU u Srbiji
Jačanje slobode medija (rok  - 20.06.2013 god.)

15.5.2013 god. – Centralnoevropska inicijativa (CEI)
Transfer znanja i veština između organizacija u zemljama članicama CEI (rok  - 30.06.2013 god.)

13.5.2013 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća (rok  - 28.06.2013 god.)

30.4.2013 god. – Ministarstva omladine i sporta
-  Finansiranje omladinskih projekata u sklopu programa „Mladi su zakon“ (rok  - 15.06.2013 god.)

16.4.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Podsticajna sredstava za staračka domaćinstva (rok  - 15.08.2013 god.)

22.3.2013 god. – Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP) – Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP)
Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije (rok  - 17.4.2013 – prva faza/22.08.2013 – konačan predlog)

8.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za prijavu manifestacija (rok  - 31.07.2013 god.)

30.5.2013 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Dodela sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite (rok  - 12.06.2013 god.)

27.5.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini (rok  - 31.05.2013 god.)

27.5.2013 god. – Ministarstvo omladine i sporta
-  Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (rok  - 3.06.2013 god.)

27.5.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije (rok  - 15 dana od dana objavljivanja konkursa)

16.5.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini (rok  - 31.05.2013 god.)

14.5.2013 god. – USAID
Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji (APS) (rok  - 3.06.2013 god.)
13.5.2013 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu (rok  - 14.06.2013 god.)

13.5.2013 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Bespovratna sredstva u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (rok  - 10.06.2013 god.)

13.5.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima (rok  - 1.06.2013 god.)

13.5.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Konkurs za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rok  - 31.05.2013 god.)

13.5.2013 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013 (rok  - 15.05.2013 god.)

13.5.2013 god. – Ministarstvo finansija i privrede
-  Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013 (rok  - 7.06.2013 god.)

7.5.2013 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (rok  - 31.05.2013 god.)

9.4.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura (rok  - 15.05.2013 god.)

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije (rok  - 1.06.2013 god.)
8.4.2013 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013 (rok  - 31.05.2013 god.)

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2013 (rok  - 31.05.2013 god.)
29.3.2013 god. – Evropska Unija
Support to the improvement of the living conditions of forced migrants and closure of collective centers (rok  - 27.05.2013 god.)
28.3.2013 god. – Evropska Unija
Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva (SRB / ENG) (rok  - 28.05.2013 god.)

30.4.2013 god. – Balkanski fond za lokalne inicijative
-  Nacionalni forum za zelene ideje (rok  - 15.05.2013 god.)

12.4.2013 god. – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
-  Javni poziv za prijavu projekata  u okviru Programa mera za podršku razvoja mesnih zajednica (rok  - 10.05.2013 god.)

28.3.2013 god. – Evropska Unija
EU Civil Society Facility Serbia Programme (rok  - 13.05.2013 god.)

11.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini (rok  - 10.05.2013 god.)

21.1.2013 god. – Evropska Unija – EACEA
Okvirni program – Kultura (rok  - 3.05.2013 god.)

18.4.2013 god. – Kancelarija za evropske integracije
-  Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (rok  - 7.05.2013 god.)

16.4.2013 god. – Ministarstva omladine i sporta (MOS) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
-  Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade (rok  - 3.05.2013 god.)

10.4.2013 god. – Ministarstvo finansija i privrede
-  Javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2013 (rok  - 19.04.2013 god.)

7.4.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Konkurs za sufinansiranje projekata „Dekada inkluzije Roma“ (rok  - 19.04.2013 god.)

5.4.2013 god. – Ministarstvo finansija i privrede
-  Program podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (rok  - 7.05.2013 god.)

4.4.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama (rok  - 11.04.2013 god.)

4.4.2013 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
-  Subvencije u oblasti šumarstva za 2013. godinu za pošumljavanje goleti (rok  - 16.04.2013 god.)
-  Sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume (rok  - 16.04.2013 god.)

3.4.2013 god. – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
-  Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja u 2013 (rok  - 12.04.2013 god.)

Mera podrške razvoju regionalne infrastrukture
Mera podrške razvoju infrastrukture u mesnim zajednicama
Mera podrške investicijama kroz realizaciju infrastrukturnih projekata
Mera unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

28.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bespovratna sredstva za aktivnosti Udruženja građana, čija je delatnost u vezi sa poljoprivredom (rok  - 15.04.2013 god.)

26.3.2013 god. – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
-  Podsticajna sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata (rok  - 12.04.2013 god.)
25.3.2013 god. – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
Dodela bespovratnih finansijskih sredstava za izvoznike (rok  - 26.04.2013 god.)

25.3.2013 god. – Ambasada Finske
Fond za lokalnu saradnju (rok  - 8.04.2013 god.)

8.2.2013 god. – Fond za inovacionu delatnost
-  Poziv za finansiranje inovativnih kompanija kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija (rok  - 15.4.2013 god.)

18.1.2013 god. – National Endowment for Democracy (NED)
NED program podrške (rok  - 5.04.2013 god.)

9.1.2013 god. – Evropska Unija
Erazmus Mundus program (rok  - 15.04.2013 god.)

8.1.2013 god. – Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije

-  Program za izmirivanje obaveza nastalih kapitalnim investicionim ulaganjima (rok  - 30.04.2013 god.)

19.3.2013 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
-  Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava/unapređenja socijalne zaštite (rok  - 1.04.2013 god.)
27.2.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama (rok  - 1.04.2013 god.)
27.2.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Konkurs za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana (rok  - 30.03.2013 god.)
27.2.2013 god. – Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije
-  Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma (rok  - 30.3.2013 god.)

27.2.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Konkurs za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana (rok  - 30.03.2013 god.)

14.3.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine vojvodine, za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (rok  - 22.03.2013 god.)

27.2.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica (rok  - 22.03.2013 god.)

27.2.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (rok  - 14.03.2013 god.)
25.2.2013 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
-  konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 15.3.2013 god.)

8.1.2013 god. – Evropski fond za Balkan (EFB)
Program regionalnih politika “Think and Link” (rok  - 20.02.2013 god.)

27.12.2012 god. – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
XVII Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije (rok  - 15.02.2013 god.)

17.12.2012 god. – Evropska Unija – EACEA
Šesti konkurs za Tempus projekte (rok  - 26.03.2013 god.)

3.2.2013 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2013 (rok  - 4.03.2013 god.)
za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2013 (rok  - 4.03.2013 god.)
za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2013 (rok  - do iskorišćenja planiranih sredstava)
za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2013 (rok  - 4.03.2013 god.)
za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2013 (rok  - do iskorišćenja planiranih sredstava)

21.1.2013 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Subvencionisanje troškova učešća kompanija na  sajmovima u Evropi Januar/Jun 2013 (rok  - 31.01.2013 god.)
Subvencionisanje troškova učešća kompanija na mađunarodnim sajmovima u R. Srbiji Januar/Jun 2013 (rok  - 31.01.2013 god.)

18.1.2013 god. – Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Program Aktivne zajednice (rok  - 31.01.2013 god.)

27.12.2012 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
-  Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013 (rok  - 31.1.2013 god.)

6.12.2012 god. – Evropska Unija – program PROGRES
Poziv za projekte za eksperimentisanje u oblasti socijalne politike – 2013 (rok  - 15.02.2013 god.)
4.12.2012 god. – ENECA – Philip Morris
Program „Pokreni se za posao“ (rok  - 28.02.2013 god.)

16.11.2012 god. – Evropska Unija i Austrijska razvojna agencija (ADA)
Grant šema projekta „Socijalno ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ (rok  - 28.02.2013 god.)