2019 – završeni konkursi

 2.12.2019 god. – United Nations Democracy Fund (UNDEF)
UNDEF project grant  (rok – 22.12.2019.)

 2.12.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture  (rok – 13.12.2019.)

 2.12.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine  (rok – 9.12.2019.)

 26.11.2019 god. – Regional Cooperation Council (RCC)
3rd Call for Proposals (rok – 9.12.2019.)

 26.11.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2019 (rok – 3.12.2019.)

 15.11.2019 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa (rok – 21.11.2019.)

 7.11.2019 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Drugi poziv za naučnoistraživačke i razvojne projekte sa Narodnom Republikom Kinom (rok – 27.12.2019.)

 5.11.2019 god. – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala (rok – 21.11.2019.)

 5.11.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama
Konkursza sufinansiranje projakata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019 (rok – 25.11.2019.)

 5.11.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019 godini a koje realizuju udruženja (rok – 20.11.2019.)

 5.11.2019 god. – EU-EACEA
Support to European Cooperation Projects 2020 (rok – 27.11.2019.)

 4.11.2019 god. – Razvojna agencija Srbije raspisuje (RAS)
Javni poziv za učešće u Programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja (rok – do utroška sredstava, najkasnije 31.12.2019.)

 4.11.2019 god. – Razvojna agencija Srbije raspisuje (RAS)
- PONOVO OTVORENO -  Јavni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – do utroška sredstava.)

 4.11.2019 god. – TRAG fondacija
Aktivne zajednice (rok – 30.11.2019.)

 30.10.2019 god. – EU-EACEA
Support for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth (rok – 19.11.2019.)

 30.10.2019 god. – Ministarstvo rudarstva i energetike
Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama (rok – 2.12.2019.)

 30.10.2019 god. – German Marshall Fund of the United States (GMF BTD) and the Royal Norwegian Embassy in Belgrade (RNE)
Strengthening EU integration in North Macedonia, Montenegro, and Serbia (rok – .)

 29.10.2019 god. – Western Balkans Fund (WBF)
Third Call for Regional Project Proposals (rok – 10.12.2019.)

 28.10.2019 god. – Fondation Suez
SUEZ-Institut de France Award (rok – 15.12.2019.)

 28.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – međunarodne manifestacije (rok – 12.11.2019.)

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2019 (rok – 12.11.2019.)

 28.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2019 (rok – 7.11.2019.)

 28.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini (rok – 1.12.2019.)

 22.10.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019 (rok – 31.12.2019.)

 22.10.2019 god. – EU – DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation)
Call for Project Proposals 2020-2021 (rok – 15.12.2019.)

 22.10.2019 god. – EU – Horizont 2020
Rural Renaissance (rok – 22.01.2020.)

 18.10.2019 god. – Ambasada Japana u R. Srbiji
Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) (rok – 29.02.2020.)

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019 (rok – 31.12.2019.)

II konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2019 (rok – 30.10.2019.)

 11.10.2019 god. – Fond za inovacionu delatnost
Programa ranog razvoja (rok – 31.12.2019.)

Program saradnje nauke i privrede (rok – 31.12.2019.)

 26.09.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Četvrti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava  u nabavku novog traktora (rok – 25.11.2019.)

 26.09.2019 god. – EUPRO
Drugi javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća (rok – 11.11.2019.)

 26.09.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. na teritoriji AP Vojvodine (rok – 15.11.2019.)

 21.08.2019 god. – Ambasada Kraljevine Holandije
Human Rights Fund (HRF) (rok – do utroška sredstava.)

Netherlands’ Fund for Regional Partnership – MATRA (rok – do utroška sredstava.)

 6.08.2019 god. – Razvojna agencija Srbije raspisuje (RAS)
Javni poziv za učešće u programu podrške digitalnoj transformaciji MMSP (rok – do utroška sredstava.)

 24.06.2019 god. – Kabinet Ministra za inovacije i tehnološki razvoj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji R. Srbije (rok – do utroška sredstava.)

 24.5.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
Javni poziv za učešće u Programu finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje (rok – do utroška sredstava.)

 10.4.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (rok – do utroška sredstava.)

Program podrške sektorima prerađivačke industrije (rok – do utroška sredstava, najkasnije 31.12.2019.)

Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu (rok – do utroška sredstava, najkasnije 30.09.2019.)

 22.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
- 6 konkursa (sport / omladina) (rok – više rokova u 2019)

 15.03.2019 god. – Ministarstvo privrede
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 1.03.2019 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Јavni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019 (rok – 22.11.2019.)

 28.02.2019 god. – Fond za razvoj R. Srbije
9 konkursa (rok – do utroška sredstava)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
10 konkursa (rok – do iskorišćenje sredstava)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
7 konkursa (rok – više rokova )

 22.02.2019 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
12 javnih poziva za 2019 (rok – više datuma tokom godine.)

 6.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata (rok – 30.09.2019. )

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019 (rok – 11.02.2019.)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 23.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
4 konkursa (rok – više datuma.)

 17.01.2019 god. – Visegrad fund
Call for applications for Visegrad, Visegrad+ and Strategic Grants (rok – više puta u 2019.)

 17.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova (rok – 15.12.2019.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama (rok – 15.12.2019.)

 31.12.2018 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
Program internacionalizacije MSP u 2019 (rok – Feb.2020.)

 18.10.2019 god. – Action team
Call for new and ongoing citizen science projects related to any form of pollution in Europe and worldwide (rok – 31.10.2019.)

 18.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs – za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja (rok – 31.10.2019.)

Javni konkurs –za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena  za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini (rok – 31.10.2019.)

 18.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika (rok – 1.11.2019.)

 18.10.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“ 2020, Moskva, Ruska Federacija (rok – 1.11.2019.)

 18.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2019 (rok – 25.10.2019.)

 1.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora (rok – 15.10.2019.)

 1.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
II Konkurs o dodeli sredstava zasufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 11.10.2019.)

 1.10.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbji u 2019 (rok – 23.10.2019.)

Konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2019/2020 (rok – 18.10.2019.)

 26.09.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019 (rok – 7.10.2019.)
 25.09.2019 god. – EU (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)
Poziv zainteresovanim osnovnim i srednjim školama za učešće u realizaciji projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia) Srbija (rok – 15.10.2019.)

 23.09.2019 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2019. godini koja realizuju udruženja (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 20.09.2019 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 20.09.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima (rok – 4.10.2019.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama (rok – 4.10.2019.)

 5.09.2019 god. – EU
Horizon 2020 transport projects (short project proposals – rok – 9.01.2020. / full project proposals – rok – 8.09.2020.)

 22.08.2019 god. – EU (COSME)
Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer (rok – 24.10.2019.)

 22.08.2019 god. – EU (WBIF)
22nd Call for Technical Assistance and 5th Call for Investment Grants (rok – 24.10.2019.)

 17.06.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede za hladnjače i opremu za hladnjače (rok – 15.10.2019.)

 17.06.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Bespovratna sredstva za izgradnju farmi i nabavku opreme za manipulaciju stajnjakom (rok – 15.10.2019.)

 23.01.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019 (rok – 31.03.2019 (a, b, v) / 1.10.2019 (g, d, đ, e, ž))

 5.09.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete (za zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge) (rok – 27.09.2019.)

 1.09.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019 ( pravilnik )(rok – 27.09.2019.)

 29.08.2019 god. – UNICEF – Inovacioni fond
Konkurs za tehnologije iz graničnih oblasti nauke (rok – 30.09.2019.)

 12.08.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 9.09.2019.)

 6.08.2019 god. – BACID fond
Drugi poziv za podnoošenje projekata (rok – 9.09.2019.)

 26.07.2019 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti (rok – 7.09.2019.)

 17.06.2019 god. – EU - EACEA
Drugi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke” (rok – 2.09.2019.)

 10.06.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja
Javni poziv za podsticaje za pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja (rok – 9.09.2019.)

 1.06.2019 god. – EU -Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia
Third Call for Proposals (rok – 30.09.2019.)

 15.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za Finansije
Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije (rok – 30.09.2019.)

 5.04.2019 god. – EU – EACEA
Civil Society Projects 2019 (rok - 1.09.2019.)

 6.02.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019 (rok – 1.10.2019.)

 11.06.2019 god. – Regional Cooperation Council (RCC)
2nd Call for Proposals “Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE“ (submission of Concept Notes – rok – 12.07.2019.)

 7.06.2019 god. – Standing Working Group for Regional Rural Development (SWG)
ABD Grant Scheme – Open Call for proposals (submission of Concept Notes – rok – 19.08.2019.)

 7.06.2019 god. – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i GIZ
Inicijativa za inkluziju – Otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata (rok – 14.06.2019.)

 7.06.2019 god. – USAID
2nd Call for USAID’s BMAP Engaging Content Grants (rok – 5.07.2019.)

 27.5.2019 god. – Norveška za vas
Javni poziv-Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga (rok – 17.07.2019.)

 27.5.2019 god. – UNESCO Creative Cities Network (UCCN)
2019 Call for Applications (rok – 30.06.2019.)

 22.05.2019 god. – EU - Interreg ADRION
Third calls for proposals - Priority axis 1 (rok – 29.07.2019.) and Priority axis 3 (rok – 31.07.2019.)
 22.05.2019 god. – EU - EaSI-PROGRESS
Supporting the development of tailored learning provision in the implementation of „Upskilling Pathways” (rok - 8.07.2019.)

 13.5.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (rok – 30 dana od dana raspisivanja.)

 9.05.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
4 poziva (rok – 7.06.2019.)

 7.05.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 30.05.2019.)

 15.04.2019 god. – The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
Poziv za podnošenje predloga projekata – Ambasada Republike Bugarske u Beogradu (rok – 28.06.2019.)

 5.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji APV  (rok – 90 dana od dana objavljivanja)

 31.03.2019 god. – Fond za inovacionu delatnost
3 programa (rok – 1.07.2019.)

 17.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019 (rok – 16.05.2019.)

 15.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta (rok – do utroška sredstava.)

Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019 (rok – 3.05.2019.)

Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019 (rok – 3.05.2019.)

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 27.04.2019.)

 5.04.2019 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 29.03.2019 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019 (rok – 12.04.2019.)

 24.03.2019 god. – Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019 za sufinansiranje izrade planske dokumentacije  (rok – 11.04.2019)

 23.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
11 konkursa (rok – više rokova u 2019)

 22.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
- 16 konkursa (rok – više rokova)

1. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini

2. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2019. godini

3. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini

4. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini

5. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini

6. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2019. godini

7. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2019. godini

8. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2019. godini

9. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za nabavku opreme u 2019. godini

10. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

11. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini – organizovanje kongresa

12. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2019. godini – manifestacije

13. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine

14. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustaciju u cilju inoviranja procesa

15. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2019. godini – nabavka mašina i opreme

16. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini

 22.03.2019 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2019 (rok – 18.04.2019.)

 15.03.2019 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Javni konkurus za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2019 (rok – 29.03.2019.)

 15.03.2019 god. – Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.)

 8.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2019. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije (rok – 21.03.2019)

Konkurs za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata (rok – 21.03.2019)

 1.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme (rok – 29.03.2019)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta (rok – 29.03.2019)

 28.02.2019 god. – EU4TECH Western Balkans
Investment Readiness program 2019 (rok  -  )

 28.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok – 25.03.2019)

 28.02.2019 god. – Ministarstvo rudarstva i energetike
Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama (rok – 27.03.2019.)

 20.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2019 (rok – 22.03.2019. )

 7.02.2019 god. – Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok – 15.04.2019. )

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji APV (rok – 14.02.2019. )

 7.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 15.03.2019. )

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2019 (rok – 15.03.2019. )

 23.01.2019 god. – NVO ENECA / Filip Moris
Program „Pokreni se za posao“ (rok  – 31.03.2019 )

 25.02.2019 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja (rok – 10 dana od dana objavljivanja.)

 22.02.2019 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa  invaliditetom u 2019 (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 22.02.2019 god. – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019 (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

 21.02.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta (rok – 10 dana od dana objavljivanja.)

Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom (rok – 10 dana od dana objavljivanja.)

 21.02.2019 god. – EIT InnoEnergy
PowerUp! 2019 (rok – 11.03.2019.)

 21.02.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 20.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete (rok – 28.02.2019. )

 20.02.2019 god. – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Konkurs za izbor najbolje ženske inovacione preduzetničke ideje u 2019 (rok – 4.03.2019.)

 6.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi (rok – 15.03.2019. )

Bespovratna sredstva za plastenike (rok – 15.03.2019. )

 29.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
5 konkursa – kultura (rok – 30 dana od dana objavljivanja.)

 29.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019 (rok – 30 dana od dana objavljivanja.)

 28.01.2019 god. – Danube Transnational Programme (DTP)
3rd call for project proposals (rok  – 8.03.2019. )

 28.01.2019 god. – Ministarstvo Privrede
Javni poziv za prijavu projekta za program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019 (rok – 11.02.2019.)

 24.01.2019 god. – EU-Exchange 5
Drugi poziv za pružanje tehničke podrške u procesu planiranja i programskog budžetiranja (rok – 21.02.2019. )

 23.01.2019 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji (rok – 21.02.2019.)

 17.01.2019 god. – Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja (rok – 30.1.2019.)
 14.01.2019 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019 (rok – 4.2.2019.)

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2019 (rok – 1.3.2019.)

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019 (rok – 1.3.2019.)

Poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019 (rok – 11.2.2019.)

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019 (rok – 11.2.2019.)

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019 (rok – 15.3.2019.)

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019 (rok – 15.3.2019.)

 11.01.2019 god. – Regional Youth Cooperation Office (RYCO)
Second Call for Proposals (rok – 25.01.2019.)

 11.01.2019 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019 (rok – 20.02.2019.)

 3.01.2019 god. – Ambasada Republike Poljske
Mali razvojni projekti (rok – 25.01.2019.)

 3.01.2019 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Javni poziv za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Republici Srbiji u 2019 (rok – 20.01.2019.)

 18.12.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Drugi javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u prerađivačke kapacitete (rok – 11.03.2019.)

 04.12.2018 god. – Stalna konferencija gradova i opština
Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma (rok  – 18.02.2019. )

 26.11.2018 god. – EU (EACEA)
Poziv za predaju prijava za projekte u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (rok  – 24.01.2018. )

 3.01.2019 god. – Trag fondacija
Konkurs za Program „Akademija održivosti“ (rok – 18.01.2019.)

 18.12.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Gradovi u fokusu 2019 (rok – 18.1.2019.)

 26.10.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (rok  -  9.01.2019.)

-