2018 – završeni konkursi

 24.07.2018 god. – Kabinet Ministra za inovacije i tehnološki razvoj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (do utroška sredstava.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva (do utroška sredstava.)

 12.06.2018 god. – Ministarstvo privrede
Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija (rok – do utroška sredstava.)

 23.05.2018 god. – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara (rok – do utroška sredstava.)

 25.04.2018 god. – Ministarstvo privrede
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – do utroška sredstava.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski fonda za razvoj poljoprivrede
10 konkursa (rok  – do utroška sredstava.)

 23.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma (rok – 2018.)

 13.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Pravna lica i preduzetnici - 5 konkursa (rok – 2018.)

Poljoprivredna gazdinstva – 6 konkursa (rok – 2018.)

IPA - 1 konkurs (rok – 2018.)

 01.03.2018 god. – Ministarstvo privrede i Fond za razvoj
Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

 9.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2018 (rok  – do utroška sredstava.)

 8.01.2018 god. – RAS
Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (rok  – do utroška sredstava.)

 21.12.2017 god. – RAS
Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije (rok  – do utroška sredstava.)

 10.12.2017 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu u AP Vojvodini u 2017 (rok  – 20.12.2018.)

 21.11.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2018 (rok – 14.12.2018.)

 5.11.2018 god. – Western Balkans fund (WBF)
Second Call for Regional Project Proposals (rok  – 13.12.2018. )

 23.11.2018 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa (rok  – 29.11.2018.)

 19.11.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdtaka za nabavku repromaterijala u 2018 (rok  – 3.12.2018.)
 01.03.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. (rok  – 30.11.2018.)

 14.02.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
10 javnih poziva za 2018 godinu (rok – više datuma tokom godine.)

 5.11.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018 (rok  – 26.11.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018 (rok  – 19.11.2018.)

 5.11.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole, brzinski displeji i semafori (rok  – 16.11.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine (rok  – 16.11.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene (rok  – 16.11.2018.)

 31.10.2018 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja .)

 22.10.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata na sajmovima (rok  – 11.11.2018.)

 24.04.2018 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018 (rok – 23.11.2018.)

 11.04.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
3 javna poziva  (rok  – 30.11.2018.)

 12.10.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 26.010.2018.)

 12.10.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 31.010.2018.)

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018 – organizovanje kongresa (rok  – 31.10.2018.)

 30.04.2018 god. – Razvojna agencija Srbije
Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018 (rok – 30.09.2018.)

 12.10.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva – programi za žene u ruralu (rok  – 29.10.2018.)

 11.10.2018 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dodela finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata u okviru Programa raspodele investicionih sredstava (rok  – 1.11.2018.)

-  Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji (rok  – 18.10.2018.)

 1.10.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije žena u sportu (rok  – 10.010.2018.)

Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018 (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije  školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs za finansiranje realizacije programa „Fond za talente“ (rok  – 13.10.2018.)

 18.09.2018 god. – Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova (rok  – 21.09.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama (rok  – 28.09.2018.)

 18.09.2018 god. – Stalna konferencija gradova i opština
Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške (rok  – 9.10.2018.)

 10.09.2018 god. – UN Women
Empowering women living in rural areas in Serbia (rok  – 26.09.2018.)

 7.09.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora (rok  – 21.09.2018.)

 28.08.2018 god. – Ambasada Republike Češke
Poziv za podnošenje predloga projekata u 2019. godini (rok  – 30.09.2018.)

 28.08.2018 god. – Swiss Foundation for Solidarity in Tourism
Grants (rok  – 31.10.2018.)

 3.08.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za finansije
Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije – Drugi Javni konkurs u 2018 (rok  – 15.10.2018.)

 27.07.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 1.9.2018.)

 5.07.2018 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Bespovratna sredstva bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća (rok  – 25.9.2018.)

 17.04.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (rok – 15.10.2018.)

 13.04.2018 god. – EU - Research & Innovation
Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (rok  – 19.06.2018.)

 20.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini (rok  – 31.10.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu (rok  – 1.06.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018. (rok  – 31.10.2018.)

 13.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije (rok  – 28.03.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka (rok  – 15.05.2018.)

 15.01.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018 (rok – 31.03.2018 (a,b,v) i 1.10.2018 (g,d,đ,e,ž,z,i).)

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok – 1.10.2018.)

 17.08.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena  za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini (rok  – 30.8.2018.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja (rok  – 30.8.2018.)

 3.08.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – stajališta (rok  – 17.08.2018.)

 3.08.2018 god. – Udruženje ENECA / UNDP / Vlada Ruske federacije
Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora (rok  – 31.08.2018.)

 1.08.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018 (rok  – 20.8.2018.)

 30.07.2018 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2018 (rok  – 10.8.2018.)

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu (rok  – 14.8.2018.)

 27.07.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Ap Vojvodini u 2018 (rok  – 17.8.2018.)

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 17.8.2018.)

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini (rok  – 17.8.2018.)

 19.07.2018 god. – Ministarstvo zdravlja
Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“ (15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.)

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020 (15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.)

 17.07.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „pravo na prvu šansu” (rok  – 15.9.2018.)

 17.07.2018 god. – Regional Cooperation Council (RCC)
3P 1st Call for Proposals “Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE: Promotion, Policy, and Pilots Grants Work Programme” (rok  – 16.8.2018.)

 16.07.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
13 konkursa (rok  – 6.8.2018.)

 3.07.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. – izrada aplikacija i organizovanje konferencija (rok – 27.7.2018.)

 3.07.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (rok – 17.9.2018.)

Podrška investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju (rok – 17.9.2018.)

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života (rok – 15.8.2018.)

 3.07.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenja omladinske politike II (rok  – 31.7.2018.)

 21.06.2018 god. – EU/ EACEA
Europe for Citizens (rok  – 3.09.2018.)

 21.06.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018 (rok – 20.07.2018.)

 7.06.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
2 konkursa (rok – 3.09.2018.)

 18.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018 (rok  – 15.09.2018.)

 5.07.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 18.7.2018.)

 3.07.2018 god. – Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima (rok  – 13.7.2018.)

 28.06.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice
Sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja (rok  – 18.7.2018.)

 25.06.2018 god. – Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda (rok – 4.07.2018.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta (rok - 4.07.2018.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture (rok - 4.07.2018.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja (rok - 4.07.2018.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja (rok - 4.07.2018.)

 12.06.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
DRUGI POZIV - Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

 7.06.2018 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica (rok – 14.06.2018.)

 5.06.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina (rok – 20.06.2018.)

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika (rok – 15.06.2018.)

 5.06.2018 god. – Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima (rok – 18.06.2018.)

 22.05.2018 god. – PeaceNexus Foundation
Call for Proposals 2018 (rok – 24.06.2018.)

 18.05.2018 god. – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata (u okviru  sprovođenja Programa koji finansira Evropska unija (EU), PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA, Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma) (rok – 15.06.2018.)

 16.05.2018 god. – Ministarstvo rudarstva i energetike
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2018 u JLS (rok – 4.07.2018.)

 15.05.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018 (rok  – 31.8.2018 / 15.6.2018.)

 7.05.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 21.05.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 25.05.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 15.06.2018.)
 30.04.2018 god. – EU – Evropski progres
Javni poziv za podnošenje predloga za izradu planova detaljne regulacije (rok  – 11.06.2018.)

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu izvodjackih projekata za ekonomsku infrastrukturu (rok  – 11.06.2018.)

Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte (rok  – 11.06.2018.)

Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte (rok  – 29.06.2018.)

 5.04.2018 god. – Zavod za Ravnopravnost polova
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti (rok  – 15.06.2018.)

 30.03.2018 god. – EU - Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020
2nd Call for Proposals (rok  – 5.07.2018. – 12:00)

 27.03.2018 god. – EU - Interreg ADRION
Second call for proposals – priority axis 2 (rok  – 26.06.2018.)

 22.05.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2018 (rok – 1.06.2018.)

 7.05.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2018 (rok  – 5.06.2018.)

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2018 (rok  – 5.06.2018.)

 3.05.2018 god. – Ministarstvo za evropske integracije
Godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (rok – 16.05.2018.)

 3.05.2018 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (rok – 15.05.2018.)

 30.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine (rok  – 15.05.2018.)

 27.04.2018 god. – Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Konkurs za su/finansiranje projekata nevladinih organizacija za unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije (rok  – 11.05.2018.)

 26.04.2018 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta republike srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2018 (rok  – 30 dana od dana objavljivanja.)

 24.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

 19.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama u 2018 (rok  – 20 dana od dana objavljivanja.)

 19.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018 (rok  – 15 dana od dana objavljivanja.)

 13.04.2018 god. – Ministarstvo finansija
Development of innovative, integrated youth tailored services and active inclusion models (rok – 3.05.2018.)

 13.04.2018 god. – EU – Interreg Danube / B-solutions
Boosting growth and cohesion in EU border regions (rok  – 30.04.2018.)

 13.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta (rok  – 30.04.2018.)

 10.04.2018 god. – Ministarstvo privrede
Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno (rok – 30 dana od dana objavljivanja.)

 5.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike (rok  – 27.04.2018.)

 5.04.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju (rok – 28.05.2018.)

 2.04.2018 god. – Fond za inovacionu delatnost
Programa ranog razvoja (rok  – 1.06.2018.)

Programa sufinansiranja inovacija (rok  – 1.06.2018.)

 26.03.2018 god. – EU - EuropeAid/159572/ID/ACT/RS
Development of innovative, integrated youth tailored services and active inclusion models (rok  – 3.05.2018.)

 27.03.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme (rok – 28.05.2018.)

 26.03.2018 god. – EU - EuropeAid/159572/ID/ACT/RS
Development of innovative, integrated youth tailored services and active inclusion models (rok  – 3.05.2018.)

 19.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs – Nabavka opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

 16.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja (rok  – 10.05.2018.)

Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda (rok  – 10.05.2018.)

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja (rok  – 10.05.2018.)

 30.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2018. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije i to : plan detalne regulacije (rok  – 26.04.2018.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2018 (rok  – 24.04.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2018 (rok  – 24.04.2018.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara (rok  – 10.04.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta APV za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave (rok  – 30.03.2018.)

 23.03.2018 god. – Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 07.03.2018 god. – USAID
Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji (rok  – 1.04.2018.)

 07.03.2018 god. – Pokrajinskи zavod za ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok  – 30.04.2018.)

 21.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija (rok  – 2.04.2018.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta (rok  – 2.04.2018.)

 9.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za finansije
Javni konkurs za dodelu sredstava PS za finansije u 2018 za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova EU (rok  – 20.04.2018.)

 25.01.2018 god. – European commission - Employment, Social Affairs & Inclusion
Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege (rok  – 18.04.2018.)

 5.01.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljop. gazdinstava u nabavku novog traktora (rok – 26.02.2018.)

 5.01.2018 god. – USAID
The Farmer-to-Farmer Program (rok  – 12.02.2018.)

 4.01.2018 god. – EU - ERASMUS+
Sport 2018 (rok  – 5.04.2018.)

 19.11.2017 god. – EACEA
Jean Monnet – Activities 2018 (rok  – 22.02.2018.)

 07.03.2018 god. – Ministarstvo zdravlja
Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012 – „ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2018 (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)
 07.03.2018 god. – Fondacija za otvoreno društvo
Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma (rok  – 23.03.2018.)

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu (rok  – 23.03.2018.)

 06.03.2018 god. – Ministarstvo privrede
Javni poziv lokalnim samoupravama za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije (rok – do 20.03.2018.)

 01.03.2018 god. – PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite (rok  – 15.03.2018.)

 23.02.2018 god. – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

 12.02.2018 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine (rok  – 22.02.2018.)

 9.02.2018 god. – U.S. Embassy in Serbia
Democracy Commission Small Grants Program (rok – 25.02.2018.)

 5.02.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018 (rok – 8.03.2018.)

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018 (rok – 8.03.2018.)

 5.02.2018 god. – Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete (rok  – 19.02.2018.)

 31.01.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
9 konkursa u 2018 (rok  – 1-2.03.2018.)

 25.01.2018 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite (rok – 7.02.2018.)

 25.01.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018 (rok – 23.02.2018.)

 24.01.2018 god. – EU - EACEA
Europe for Citizens (EN) (SR) (rok  – 1.03.2018.)

 19.01.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva (rok – 19.02.2018.)

 16.01.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2018 (rok  – 15.12.2018, odnosno do utroška sredstava.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2018 (rok  – 15 dana od dana objavljivanja.)

 8.01.2018 god. – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
-

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

(rok  – 19.01.2018.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbiji (rok  – 31.01.2018.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2018 (rok  – 30 – 60 dana.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018 (rok  – 2.02.2018.)

 29.12.2017 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs Gradovi u fokusu 2018 (rok  – 26.01.2018.)

 25.12.2017 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije (rok  – 26.02.2018.)

 10.12.2017 god. – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera (rok  – 31.01.2018.)

 29.11.2017 god. – EU
Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija - Drugi Poziv (rok  – 30.03.2018.)