DOKUMENTA

22.03.2017 – NOVI vodiči za investitore u postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.

Detaljni vodiči

termo-solarna postrojenja – srpski

solarne elektrane – engleski i srpski

hidro-geotermalna postrojenja – engleski i srpski

vetroelektrane – engleski i srpski

male hidroelektrane – engleski i srpski

postrojenja na biomasu – engleski i srpski

Kratki vodiči

solarne elektrane – engleski i srpski

hidro-geotermalna postrojenja – engleski i srpski

vetroelektrane – engleski i srpski

male hidroelektrane – engleski i srpski

postrojenja na biomasu – engleski i srpski

11.10.2016 – Treći sastanak Međuopštinske radne grupe za Energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (EE i OIE).

Prezentacija -  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)
- Uvod u Razvoj Projekata Kogenerativnih Postrojenja na Biogas

25.11.2015 – Osmi sastanak Međuopštinske radne grupe za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Sremskom okrugu.

Prezentacije - Institut Jaroslav Černi
- Zaštita sliva reke Save

- Tretman otpadnih voda

15.05.2015 – Peti sastanak Međuopštinske radne grupe za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Sremskom okrugu.

- Prezentacije – (Elementi pripremljenog kapitalnog projekta, Specifičnosti pripreme regionalnih projekata u kontekstu Planiranja kapitalnih investicija i Programskog budžetiranja, Priprema regionalnih projekata: Unos projekta u Projektni obrazac kada je on nedovoljno pripremljen) / Bora Obradović (23MB)

31.03.2015 – IV sastanak MORG za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Sremskom okrugu.

IPA II  - planiranje i programiranje / Gordana Lazarević (.pdf / 27MB)

17.03.2015 – Projekat „Mapiranje lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu“.

-  Studija lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logistickih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu (.pdf ) / SR / EN /

1.07.2014 – RRA Srem godišnji izveštaj o radu i finasijski izveštaj za 2013 god.

- Finansijski izveštaj 2013 APR (.pdf)
- Godišnji izveštaj o radu 2013 (.pdf)

29.04.2014 – 5 sastanak MORG za navodnjavanje, Ruma – Hotel Park.

Prezentacije (.pptx)

1.06.2013 – RRA Srem Finansijski izveštaj za 2012 god.

- Finansijski izveštaj 2012 APR (.pdf)

27.2.2013 – Prezentacija “Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije“  u saradnji sa resornim ministarstvom, Ambasadom Kraljevine Holandije, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u okviru završne konferencije G2G projekta Kraljevine Holandije i Srbije “Razvoj okvira za korišćenje energije iz obnovljivih izvora u Srbiji“.

Vodiči za investitore (SR-EN):
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz biomase
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz biomase – Detaljno
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz hidrogeotermalnih izvora
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz hidrogeotermalnih izvora – Detaljno
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u malim hidroelektranama
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u malim hidroelektranama – Detaljno
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u solarnim elektranama
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u solarnim elektranama- Detaljno
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u vetroelektranama
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u vetroelektranama – Detaljno
Izgradnja solarnih grejnih sistema

Prezentacija:
Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz obnovljivih izvora u republici Srbiji (.pptx)

1.2.2013 – Projekat formiranje Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice

Prezentacija:
- Unapređenje administrativnih i razvojnih kapaciteta grada Sremska Mitrovica formiranjem Agencije za ruralni razvoj (.pdf)

26.12.2012 – Projekat jačanja kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama Stara Pazova i Ruma

Prezentacije:
- Postrojenja na biogas i izgradnja postrojenja i proizvodnja električne i toplotne energije iz biomase (.pdf)
- Prikupljanje podataka – baze podataka (Dejan Đukanović) (.pdf)
- Finansiranje u oblasti OIE u Srbiji (Dejan Stojadinović) (.pdf)
- Obnovljivi izvori energije u Srbiji – zakonski okvir, obaveze i planovi (Miloš Banjac) (.pdf)
- Pojam energetskog sertifikata i njegova uloga, zakonska regulativa (.pdf)

Elaborat:
- „Istraživanje potencijala raspoložive biomase za proizvodnju biogasa na teritoriji opština Stara Pazova i Ruma“ (.pdf)

01.11.2012 – Regionalni radni seminar

„Uloga RRA Srem i njenih osnivača – lokalnih samouprava Sremskog regiona u pripremi regionalnih infrastrukturnih i projekata ekonomskog razvoja“ (Matrijali)

- PREZENTACIJE (.pdf), – PRIRUČNICI (.pdf), – CBO Excel tabela (.xls), – FOTOGRAFIJE (.jpg)

01.03.2012 – Newsletter RRA Srem

Izdanje Mart 2012 (.pdf)

01.05.2011 – Newsletter RRA Srem

Izdanje Maj 2011 (.pdf)

01.01.2011 – Poslovni plan RRA Srem

- Poslovni plan RRA Srem za period 2011-2013 (.pdf)

01.01.2011 – Logo Regionalne razvojne agencije Srem:

(.png)(.jpg)(.eps)

(.png)(.jpg)(.eps) (sa imenom: regionalna razvojna agencija)

(.png)(.jpg)(.eps) (sa imenom: regional development agency)

15.11.2010 – Vodiči za ulaganje u obnovljive izvore energije u Srbiji:

- Izgradnja malih hidroelektrana i proizvodnja električne energije (.pdf)

- Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz hidrotermalnih izvora (.pdf)

- Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz biomase (.pdf)

- Izgradnja vetroelektrana  i proizvodnja električne energije iz energije vetra (.pdf)

01.09.2010 – Newsletter RRA Srem

- Izdanje Septembar 2010 (.pdf)