2012 – završeni konkursi

17.12.2012 god. – Ambasada Republike Češke
Poziv za predaju projekata u okviru programa “Višegrad +” (rok  - 31.12.2012 god.)

17.12.2012 god. – Evropska Unija – program Local Administration Facility (LAF)
Studijsko putovanje – Energetska politika EU (rok  - 24.12.2012 god.)

5.12.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bespovratna sredstva NVO-ima za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije(rok  - 17.12.2012 god.)

26.11.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Sufinansiranje radova i izradu projektne dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja (rok  - 5.12.2012 god.)
Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda (rok  - 5.12.2012 god.)

23.11.2012 god. – Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
Sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona(rok  - 22.12.2012 god.)
Sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom (rok  - 22.12.2012 god.)
Sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja (rok  - 22.12.2012 god.)
Sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina (rok  - 22.12.2012 god.)

16.11.2012 god. – Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR
Beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane (rok  - 19.12.2012 god.)

13.11.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Izrada tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura (rok  - 26.11.2012 god.)
Sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe (rok  - 30.11.2012 god.)

09.11.2012 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
-  Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 30.11.2012 god.)

8.11.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. god. (rok  - 5.12.2012 god.)

3.11.2012 god. – Central European Initiative (CEI)
-  KEP AUSTRIA Call for Proposals 2013 (rok  - 28.12.2012 god.)

27.07.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije (rok  - 2012 god.)

27.07.2012 god. – Evropska Unija
-  Seventh Framework Programme (FP7) - 51 POZIV - informacije / SrpskiEngleski / (rok  - 2012 god.)

22.06.2012 god. – USAID
-  Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (rok  - 20.12.2012 god.)

29.03.2012 god. – Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije
-  Finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene (rok  - tokom 2012 god.)

9.03.2012 god. – Australian Embassy in Belgrade
-  Direct Aid Program (DAP) (rok  - tokom 2012 god.)

9.03.2012 god. – Netherlands Embassy in Belgrade
-  Matra Embassy Programme (MEP) (rok  - tokom 2012 god.)

9.03.2012 god. – Royal Norwegian Embassy in Belgrade
-  Embassy Fund 2012 (rok  - tokom 2012 god.)

5.03.2012 god. – Fond za razvoj republike Srbije
-  START-UP  krediti po programu fonda za 2012.godinu (rok  -  do utroška predviđenih sredstava za 2012 god.)

22.02.2012 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca (rok  - 15.12.2012 god.)

22.02.2012 god. – Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini (rok  - do utroška predviđenih sredstava za 2012 god.)
Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini (rok  -  do utroška predviđenih sredstava za 2012 god.)

13.02.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (rok  - 2012 god.)
Finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini (rok  - 2012 god.)
Sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini (rok  - 2012 god.)
Sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva (rok  - 2012 god.)
Sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje (rok  - 2012 god.)
Sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova (rok  - 2012 god.)

13.02.2012 god. – USAID
Promovisanje uspostavljanja mehanizama komunikacije između organizacija građanskog društva, javnog sektora i lokalnih samouprava (rok  - 2012 god.)

07.02.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine (rok  - 20.12.2012 god.) /Obrasci i zahtevi/

06.02.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture i Konkursi iz oblasti javnog informisanja (tokom – 2012 god.)

26.01.2012 god. – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
Mali projekti - (rok  -  15.12.2012 god.)

23.01.2012 god. – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – sektor turizma
Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2012. godini (rok  -  31.12.2012 god.)

20.08.2011 god. – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Pozivi u okviru Sedmog okvirnog programa (Programme for Research and Technological Development - FP7) (rok  - tokom 2011/2012 god.)

29.02.2012 god. – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou (rok  -15.11.2012 god.)

27.10.2012 god. – Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
-  Prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. god. (rok  - 27.11.2012 god.)
25.08.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Održavanje tradicionalnih manifestacija (rok  - 19.11.2012 god.)
09.11.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke (rok  - 24.11.2012 god.)
Korišćenje genetskih resursa domaćih životinja (rok  - 24.11.2012 god.)
Održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke (rok  - 24.11.2012 god.)

13.11.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Izrada tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura (rok  - 26.11.2012 god.)
Sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe (rok  - 30.11.2012 god.)
09.11.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke (rok  - 24.11.2012 god.)
Korišćenje genetskih resursa domaćih životinja (rok  - 24.11.2012 god.)
Održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke (rok  - 24.11.2012 god.)
3.11.2012 god. – Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Podizanje konkurentske sposobnosti banja u cilju razvoja turizma u Vojvodini (rok  - 9.11.2012 god.)
Finansiranje projekata udruženja žena na selu u Vojvodini (rok  - 9.11.2012 god.)
Sredstva za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanata u Vojvodini (rok  - 9.11.2012 god.)
Subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini (rok  - 9.11.2012 god.)
29.10.2012 god. – Royal Norwegian Embassy in Belgrade
-  Jačanje civilnog društva u Srbiji – faza II (rok  - 9.11.2012 god.)
29.10.2012 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
Dodela kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov (rok  - 13.11.2012 god.)
Dodela kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (rok  - 13.11.2012 god.)
29.10.2012 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
-  Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava (rok  - 9.11.2012 god.)
27.10.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Sufinansiranje realizacije projekata jedinica lokalnih samouprava (rok  - 9.11.2012 god.)

29.02.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Konkurs za upravljače zaštićenih područja (rok  -1.11.2012 god.)

5.10.2012 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
-  Bespovratnih sredstava za podršku razvoju poslovnih inkubatora (rok  - 19.10.2012 god.)

1.10.2012 god. – Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
-  Sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa za 2013 god. (rok  - 31.10.2012 god.)
28.09.2012 god. – Program integrisane podrške inovacijama (IISP)
Tehničko-konsultantska podrška za 300 malih i srednjih preduzeća za planiranje i realizovanje inovacija (rok  - 15.10.2012 god.)
25.09.2012 god. – Evropska Unija
Izbor za najbolji projekat realizovan u okviru EXCHANGE3 grant šeme (rok  - 16.10.2012 god.)
11.09.2012 god. – Okvirni program za preduzetništvo i inovativnost (CIP)
-  Jačanje nabavki eko-inovacija: Mreža zelenih javnih i privatnih korisnika nabavkiSRB (rok  - 20.10.2012 god.)
11.09.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bespovratna sredstava za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta (rok  - 8.10.2012 god.)
11.09.2012 god. – Evropska Unija
IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 (rok  - 02.11.2012 god.)
17.04.2012 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
Krediti za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (rok  - 16.10.2012 god.)

27.07.2012 god. – Evropska Unija
-  Kooperativni projekti za kreiranje transnacionalnih turističkih proizvoda zasnovanih na kulturnom i industrijskom nasleđu (rok  - 28.09.2012 god.)

27.07.2012 god. – Evropska Unija
-  Program KULTURA 2007–2013 (rok  - 3.10.2012 god.)

27.07.2012 god. – Evropska Unija
-  Implementacija evropskih strateških ciljeva u Obrazovanju i obuci (ET 2020) / EnleskiSrpski /(rok  - 1.10.2012 god.)

11.09.2012 god. – Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Program aktivne zajednice (Tokom 2012 (3 puta) – novi rok  -  4.10.2012 god.)

11.09.2012 god. – Ambasada Republike Češke
Mali lokalni projekti (Tokom Avgusta i Septembra 2012 god.)

19.09.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Sufinansiranje troškova učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO 2012 (rok  - 1.10.2012 god.)

22.02.2012 god. – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok  - 1.09.2012 god.)

9.03.2012 god. – Ministarstvo omladine i sporta
-  Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora (rok  - 1.09.2012 god.)

29.03.2012 god. – Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije
-  Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) (rok  - 31.08.2012 god.)

22.06.2012 god. – Evropska Unija
-  Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012 (rok  - 7.09.2012 god.)
29.05.2012 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
-  Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013 (rok  - 6.09.2012 god.)
27.07.2012 god. – Evropska Unija
-  Regionalna politika EU – Studijsko putovanje (rok  - 17.08.2012 god.)

29.06.2012 god. – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
-  European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Country Based Support Scheme (CBSS) 2012(rok  - 15.08.2012 god.)

12.04.2012 god. – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
-  EU Civil Society Facility Serbia Programme (rok  - 04.07.2012 god.)

26.01.2012 god. – Fond za inovacionu delatnost
Program ranog razvoja - (rok  -  31.07.2012 god.)

5.12.2011 god. – Fond za inovacionu delatnost (Projekat podrške inovacijama u Srbiji)
Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) (rok  - 31.01.2012  i  31.07.2012 god.)

12.04.2012 god. – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
-  EU Civil Society Facility Serbia Programme (rok  - 04.07.2012 god.)
29.05.2012 god. – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
-  Podrška transnacionalnim tematskim turističkim proizvodima u cilju jačanja konkurentnosti i održivosti evropskog turizma (rok  - 25.07.2012 god.)
29.05.2012 god. – SIEPA Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
-  XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije (rok  - 20.07.2012 god.)
29.06.2012 god. – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
-  GIZ „IMPACT – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“ (rok  - 1.08.2012 god.)
29.06.2012 god. – Ministarstvo rada i socijalne politike
-  Finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite (rok  - 13.07.2012 god.)

29.05.2012 god. – Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
-  Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (rok  - 8.06.2012 god.)

14.05.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV” (rok  - 4.06.2012 god.)
Sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama (rok  - 4.06.2012 god.)
Sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina (rok  - 1.06.2012 god.)

03.05.2012 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
-  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj konkurentnosti MSPP (rok  - 4.06.2012 god.)

23.03.2012 god. – UNESCO
-  Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (rok  - 10.06.2012 god.)

11.05.2012 god. – Ministarstvo rada i socijalne politike
-  Predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u republici Srbiji (rok  - 25.05.2012 god.)

23.04.2012 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
-  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim klasterima (rok  - 31.05.2012 god.)

17.04.2012 god. – Ministarstvo omladine i sporta
-  Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji (rok  - 11.05.2012 god.)

17.04.2012 god. – SIEPA Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
-  XIII javni poziv za dodelu sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata(rok  - 18.05.2012 god.)

02.04.2012 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
-  Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP (rok  - 10.05.2012 god.)

9.03.2012 god. – Ministarstvo omladine i sporta
-  Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja mladih (rok  -9.05.2012 god.)

29.02.2012 god. – Evropska unija (IPA program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije)
-  Treći poziv za prikupljanje predloga projekata HUSRB/1203 (rok  -30.05.2012 god.)

24.02.2012 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Konkurs za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade u gradovima i opštinama Srbije (rok  - 1.06.2012 god.)

22.02.2012 god. – EU (Okvirni program za konkurentnost i inovativnost – CIP)
Poziv u okviru CIP programa – Erasmus za mlade preduzetnike (rok  - 31.05.2012 god.)

17.04.2011 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
-  Krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (rok  - 30.04.2012 god.)
-  Krediti za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda (rok  - 30.04.2012 god.)
-  Krediti za nabavku kvalitetne teladi za tov (rok  - 30.04.2012 god.)

12.04.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

-  Konkurs – salašarski, etno i vinski turizam (rok  - 26.04.2012 god.)

10.04.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu
-  Dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima (rok  - 24.04.2012 god.)10.04.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu
-  Subvencije privatnim preduzećima od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima (rok  - 24.04.2012 god.)
6.04.2011 god. – Ministarstvo prosvete i nauke
-  Javni konkurs „Programa modernizacije škola“ finansiran iz sredstava zajma Evropske investicione banke (rok  - 23.04.2012 god.)

02.04.2011 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja
-  Podrška početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta (rok  - 02.05.2012 god.)

20.01.2012 god. – Institut za održive zajednice (ISC) – program Inicijative zagovaranja građanskog društva (CSAI)
Predlozi projekata u okviru Fonda za inovacije (rok  -  1.05.2012 god.)

6.04.2011 god. – Ministarstvo prosvete i nauke
-  Javni konkurs „Programa modernizacije škola“ finansiran iz sredstava zajma Evropske investicione banke (rok  - 23.04.2012 god.)

30.03.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012(rok  - 17.04.2012 god.)

28.03.2011 god. – Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
-  Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2012 (rok  - 12.04.2012 god.)

23.03.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
-  Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini (rok  - 16.04.2012 god.)
-  Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije atmosferskih voda (rok  - 16.04.2012 god.)
-  Uređenje atarskih puteva (rok  - 13.04.2012 god.)

22.03.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu
-  Dodela sredstava za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije u AP Vojvodini za 2012 (rok  - 10.04.2012 god.)

22.02.2011 god. – EU (Okvirni program za konkurentnost i inovativnost – CIP)
Poziv u okviru CIP programa – Preduzetničko obrazovanje (rok  - 16.04.2012 god.)

9.03.2011 god. – Ministarstvo omladine i sporta
-  Konkurs za razvojne programe usmerene na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade (rok  - 2.04.2012 god.)
-  Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije(rok  -20.04.2012 god.)

20.01.2012 god. – Evropska Unija (EU)
Program partnerstva za organizacije civilnog društva – Podrška regionalnim tematskim mrežama (rok  -  13.04.2012 god.)

13.03.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
-  Unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine (rok  - 27.03.2012 god.)

10.03.2011 god. – Ministarstvo rada i socijalne politike
-  Sredstva za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite (rok  - 23.03.2012 god.)

9.03.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu
Sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini (rok  -15 dana od dana objavljivanja u listu «Dnevnik»)
Subvencije privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u  AP Vojvodini (rok  -15 dana od dana objavljivanja u listu «Dnevnik»)
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine (rok  -15 dana od dana objavljivanja)
Podsticajna sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija odnosno poslovnih udruženja (rok  -23.03.2012 god.)
-  Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u AP Vojvodini (rok  -16.03.2012 god.)

29.02.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
-  Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti zaštite životne sredine (rok  -15.03.2012 god.)
-  Konkurs za opštine (rok  -30.03.2012 god.)
-  Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva (rok  -15.03.2012 god.)

24.02.2011 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Konkurs za izbor resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih (rok  - 5.03.2012 god.)
Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade (rok  - 5.03.2012 god.)
Коnkurs za finansiranje projekata udruženja mladih (rok  - 26.03.2012 god.)

29.02.2011 god. – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele (rok  -29.03.2012 god.) ZAVRŠEN

29.02.2011 god. – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Bespovratna sredstava za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge - Mere za jačanje inovativnosti (rok  - 29.03.2012 god.)ZAVRŠEN

29.02.2011 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2012 (rok  - 19.03.2012 god.) ZAVRŠEN

22.02.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini (rok  - 20.03.2012 god.)
Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 20.03.2012 god.) ZAVRŠEN

08.02.2011 god. – Regional Research Promotion Programme (RRPP) Western Balkans (funded by SDC)
Regionalni istraživački projekti u oblasti socijalnih nauka – 2012 (rok  - 31.03.2012 god.) ZAVRŠEN

06.02.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu
Dodela podsticajnih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije i za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža - (15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“/2012 god.)  ZAVRŠEN

24.01.2012 god. – International Visegrad Fund
Poziv u okviru programa grantova Višegrad fonda – (Mali (rok-1.03.2012 god), Standardni (rok-15.03.2012 god), Strateški (rok-30.03.2012 god.) ZAVRŠEN

24.01.2012 god. – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
Program promocije regionalnog istraživanja Zapadnog Balkana (RRPP) (rok  -  31.03.2012 god.) ZAVRŠEN

15.08.2011 god. – USAID Agrobiznis projekat
Finansijska podrška (grantovi) za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (rok  - 31.03.2012 god.) ZAVRŠEN

28.02.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu
Dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 9.03.2012 god.) ZAVRŠEN
Dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za unapredjenje zaštite potrošača na teritoriji AP Vojvodine(rok  - 14.03.2012 god.) ZAVRŠEN

22.02.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u ap vojvodini tokom 2012 (rok  - 6.03.2012 god.) ZAVRŠEN

22.02.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova (rok  - 5.03.2012 god.) ZAVRŠEN

22.02.2011 god. – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta RS koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću (rok  - 12.03.2012 god.)ZAVRŠEN

13.02.2011 god. – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Bespovratna sredstva neprofitnim  organizacijama/udruženjima građana  za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova (rok  - 5.03.2012 god.) ZAVRŠEN

26.01.2012 god. – Evropska unija
Paket podrške opštinskim i gradskim upravama – Administrativna efikasnost - (rok  -  24.02.2012 god.) ZAVRŠEN

20.01.2012 god. – Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
Javni poziv za učešće u programu „Unapređenje komunikacije građana i organa vlasti posredstvom Interneta“ (rok  -  17.02.2012 god.) ZAVRŠEN

16.01.2012 god. – Fond za zaštitu životne sredine
Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava (rok  -  31.01.2013 god.) ZAVRŠEN

19.12.2011 god. – EACEA (EU)
Program za celoživotno učenje (rok  -  2.02.2012 god. – 1.03.2012 god.) Info na Srpskom … ZAVRŠEN

6.12.2011 god. – Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Program Socijalna tranzicija (rok  -  8.02.2012 god.) ZAVRŠEN

27.01.2012 god. – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lakalnu samoupravu
Kalendar ljudskih prava 2012 - (rok  -  10.02.2012 god.) ZAVRŠEN

23.01.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu
Podsticajna sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu januar-mart 2012 u R. Srbiji i na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2012 (rok  -  31.01.2012 god.)ZAVRŠEN

20.01.2012 god. – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ranopravnost polova
Javni poziv za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (rok  -  31.01.2012 god.) ZAVRŠEN

26.12.2011 god. – Uprava za rodnu ravnopravnost u saradnji sa International Management Group uz finansijsku podršku Švedske
Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na lokalnom nivou (rok  -  27.01.2012 god.)ZAVRŠEN

23.12.2011 god. – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
Bespovratna finansijska sredstva za direktne investicije (rok  -  27.01.2012 god.) ZAVRŠEN

19.12.2011 god. – Ministarstvo prosvete i nauke
Realizacija inovacionih projekata i Finansiranje prijava fizičkih lica, registrovanih inovatora za 2011 (rok  -  31.01.2012 god.)ZAVRŠEN

19.12.2011 god. – EACEA (EU)
Mladi u akciji – Akcija 3.1 – Saradnja sa susednim partnerskim zemljama EU (rok  -  1.02.2012 god.) ZAVRŠEN