AKTUELNI KONKURSI

 2.12.2019 god. – United Nations Democracy Fund (UNDEF)
UNDEF project grant  (rok – 22.12.2019.)

 2.12.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture  (rok – 13.12.2019.)

 2.12.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine  (rok – 9.12.2019.)

 26.11.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine / Uprava za agrarna plaćanja
- Javni poziv za IPARD meru M3 za preradu poljoprivrednih proizvoda (rok – 24.2.2020.)

 26.11.2019 god. – Regional Cooperation Council (RCC)
- 3rd Call for Proposals (rok – 9.12.2019.)

 26.11.2019 god. – Mohammed bin Rashid Initiative for Global Prosperity
- Cohort 2 Challenges (rok – 31.01.2020.)

 26.11.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2019 (rok – 3.12.2019.)

 15.11.2019 god. – EU- IPA Cross-Border Programme Serbia-Bosnia and Herzegovina 2014-2020
Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata (rok – 21.02.2020.)

 15.11.2019 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa (rok – 21.11.2019.)

 7.11.2019 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- Drugi poziv za naučnoistraživačke i razvojne projekte sa Narodnom Republikom Kinom (rok – 27.12.2019.)

 7.11.2019 god. – EU – Erasmus+ programme
Call for proposals 2020 (rok – 2020.)

 5.11.2019 god. – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala (rok – 21.11.2019.)

 5.11.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama
Konkursza sufinansiranje projakata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019 (rok – 25.11.2019.)

 5.11.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019 godini a koje realizuju udruženja (rok – 20.11.2019.)

 5.11.2019 god. – EU-EACEA
Support to European Cooperation Projects 2020 (rok – 27.11.2019.)

 4.11.2019 god. – Razvojna agencija Srbije raspisuje (RAS)
- Javni poziv za učešće u Programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja (rok – do utroška sredstava, najkasnije 31.12.2019.)

 4.11.2019 god. – Razvojna agencija Srbije raspisuje (RAS)
- PONOVO OTVORENO -  Јavni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – do utroška sredstava.)

 4.11.2019 god. – TRAG fondacija
Aktivne zajednice (rok – 30.11.2019.)

 30.10.2019 god. – EU-EACEA
Support for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth (rok – 19.11.2019.)

 30.10.2019 god. – Ministarstvo rudarstva i energetike
- Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama (rok – 2.12.2019.)

 30.10.2019 god. – German Marshall Fund of the United States (GMF BTD) and the Royal Norwegian Embassy in Belgrade (RNE)
Strengthening EU integration in North Macedonia, Montenegro, and Serbia (rok – .)

 29.10.2019 god. – Western Balkans Fund (WBF)
Third Call for Regional Project Proposals (rok – 10.12.2019.)

 28.10.2019 god. – Fondation Suez
SUEZ-Institut de France Award (rok – 15.12.2019.)

 28.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – međunarodne manifestacije (rok – 12.11.2019.)

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2019 (rok – 12.11.2019.)

 28.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2019 (rok – 7.11.2019.)

 28.10.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini (rok – 1.12.2019.)

 22.10.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
- Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019 (rok – 31.12.2019.)

 22.10.2019 god. – EU – DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation)
Call for Project Proposals 2020-2021 (rok – 15.12.2019.)

 22.10.2019 god. – EU – Horizont 2020
Rural Renaissance (rok – 22.01.2020.)

 18.10.2019 god. – Ambasada Japana u R. Srbiji
Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) (rok – 29.02.2020.)

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019 (rok – 31.12.2019.)

II konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2019 (rok – 30.10.2019.)

 11.10.2019 god. – Fond za inovacionu delatnost
Programa ranog razvoja (rok – 31.12.2019.)

Program saradnje nauke i privrede (rok – 31.12.2019.)

 26.09.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
- Četvrti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava  u nabavku novog traktora (rok – 25.11.2019.)

 26.09.2019 god. – EUPRO
Drugi javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća (rok – 11.11.2019.)

 26.09.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. na teritoriji AP Vojvodine (rok – 15.11.2019.)

 21.08.2019 god. – Ambasada Kraljevine Holandije
Human Rights Fund (HRF) (rok – do utroška sredstava.)

Netherlands’ Fund for Regional Partnership – MATRA (rok – do utroška sredstava.)

 6.08.2019 god. – Razvojna agencija Srbije raspisuje (RAS)
- Javni poziv za učešće u programu podrške digitalnoj transformaciji MMSP (rok – do utroška sredstava.)

 24.06.2019 god. – Kabinet Ministra za inovacije i tehnološki razvoj
- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji R. Srbije (rok – do utroška sredstava.)

 24.5.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Javni poziv za učešće u Programu finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje (rok – do utroška sredstava.)

 10.4.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (rok – do utroška sredstava.)

Program podrške sektorima prerađivačke industrije (rok – do utroška sredstava, najkasnije 31.12.2019.)

Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu (rok – do utroška sredstava, najkasnije 30.09.2019.)

 22.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
- 6 konkursa (sport / omladina(rok – više rokova u 2019)

 15.03.2019 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 1.03.2019 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Јavni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019 (rok – 22.11.2019.)

 28.02.2019 god. – Fond za razvoj R. Srbije
- 9 konkursa (rok – do utroška sredstava)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
10 konkursa (rok – do iskorišćenje sredstava)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
7 konkursa (rok – više rokova )

 22.02.2019 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
- 12 javnih poziva za 2019 (rok – više datuma tokom godine.)

 6.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata (rok – 30.09.2019. )

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019 (rok – 11.02.2019.)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 23.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
- 4 konkursa (rok – više datuma.)

 17.01.2019 god. – Visegrad fund
- Call for applications for Visegrad, Visegrad+ and Strategic Grants (rok – više puta u 2019.)

 17.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
- Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova (rok – 15.12.2019.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama (rok – 15.12.2019.)

 31.12.2018 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Program internacionalizacije MSP u 2019 (rok – Feb.2020.)