AKTUELNI KONKURSI

 

 19.05.2020 god. – Ministarstvo privrede
Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020 (rok – do utoška sredstava, najduže do 31.12.2020.)

 7.05.2020 god. – Fond za razvoj R. Srbije
Krediti za likvidnost COVID-19 (rok – do utoška sredstava, najduže do 10.12.2020.)

——– COVID 19 ——–

 10.03.2020 god. – EU (Employment, Social Affairs & Inclusion)
Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship (rok – 30.04.2020.)

 10.03.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
- 3 konkursa (rok – 27.03.2020.)

 9.03.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
- Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko – invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2020 (rok – 19.03.2020.)

 6.03.2020 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
- Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 5.03.2020 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije (rok – 30 dana od dana objavljivanja.)

 3.03.2020 god. – LEGO Foundation
- Open Call: Implementing and Scaling Tech & Play in Countries (rok – 13.03.2020)

 2.03.2020 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Javni poziv za Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020 (rok – 30 dana od dana raspisivanja.)

 2.03.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
- Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2020 (rok – 27.03.2020.)

Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020 (rok – 27.03.2020.)

 2.03.2020 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
- 13 konkursa (rok – više datuma tokom godine.)

 25.02.2020 god. – European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT)
APPLY+ (rok – 17.03.2020.)

 25.02.2020 god. – Ministarstvo pravde
- Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (rok – 20 dan od dana objavljivanja konkursa.)

 25.02.2020 god. – Razvojna agencija Srbije raspisuje (RAS)
- Javni poziv za besplatnu mentoring uslugu u okviru „Programa pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020 (rok – 10.04.2020a.)

 24.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
- Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2020 (rok – 30.11.2020.)

 24.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
- 15 konkursa (rok – 9.03.2020.)

 24.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete (rok – 16.03.2020.)

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok – 6.03.2020.)

 19.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
- 7 konkursa (rok – 11.03.2020a.)

 19.02.2020 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020 (rok – 4.03.2020.)

 19.02.2020 god. – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020 (rok – 18.03.2020.)

 19.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
- Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji APV za 2020 (rok – 21 dan od dana objavljivanja konkursa.)

 13.02.2019 god. – Norveška za vas
- Podrška zapošljavanju mladih i socijalnom uključivanju u nerazvijenim područjima (rok – 8.03.2020.)

 13.02.2019 god. – EU – Research and Innovation
- Prize for Women Innovators 2020 (rok – 21.04.2020.)

 12.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta (rok – 6.03.2020.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme (rok – 6.03.2020.)

Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine (rok – 28.02.2020.)

 11.02.2020 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
(rok – do utroška sredstava)

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2020
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2020
Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2020
Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2020
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2020
Konkurs za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2020
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2020
Konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2020
Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2020
Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2020
Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2020

 10.02.2020 god. – Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
- Konkurs za podršku projektima 2020 (rok – 2.03.2020.)

 10.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije (rok – 10.03.2020.)

 7.02.2020 god. – Ministarstvo omladine i sporta
- Javne konkurse za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (rok – 24.02.2020.)

 7.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2020 (rok – 6.03.2020.)

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2020 (rok – 15.03.2020.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020 (rok – 6.03.2020.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2020 (rok – 6.03.2020.)

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2020 (rok – 15.03.2020.)

 6.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
- Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete (rok – 20.02.2020.)

 5.02.2020 god. – STARTIT
- Energy+: program za mlade inovatore u najranijim fazama (rok – 28.02.2020.)

 4.02.2020 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020 (rok – 20.02.2020.)

 4.02.2020 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
- Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020 (rok – 20.02.2020.)

 3.02.2020 god. – Fundación Repsol
- 9TH CALL ENTREPRENEURS FUND (Startup Accelerator Program) (rok – 4.03.2020.)

 3.02.2020 god. – Prince Claus Fund
- Call for Proposals: the Next Generation Call 2020 (rok – 9.03.2020.)

 3.02.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
- - Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije  školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini (rok – 15.06.2020.)

Konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu  (rok – 15.06.2020.)

Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini (rok – 15.06.2020.)

 31.01.2020 god. – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019 (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022 (rok – 14.02.2020.)

 31.01.2020 god. – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020 (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 29.01.2020 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
- 6 konkursa - pravna lica i preduzetnici (rok – 2020.)

- 7 konkursa - poljoprivredna gazdinstva (rok – 2020.)

Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane EU i bilateralnih donatora (rok – 2020.)

 27.01.2019 god. – UNICEF
- Dijalog za budućnost (rok – 9.02.2020.)

 27.01.2019 god. – EU (REC)
- Capacity-building in the area of rights of the child (rok – 29.04.2020.)

 27.01.2019 god. – Ambasada Japana u R. Srbiji
- Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) (rok – 29.02.2020.)

 24.01.2019 god. – Evropska saradnja u nauci i tehnologiji (COST)
- Stvaranje istraživačkih mreža (rok – 29.04.2020.)

 24.01.2020 god. – Norveška za vas
- Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za podršku zapošlјavanju mladih i socijalnom uklјučivanju u nerazvijenim područjima (rok – 8.03.2020.)

 24.01.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
- Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2020 (rok – 15.12.2020.)

 24.01.2020 god. – UNDP
- Izazov: “Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije” (rok – 29.2.2020.)

 20.01.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
- Konkursi iz oblasti kulture za 2020

Konkursi iz oblasti javnog informisanja za 2020

Konkursi za crkve i verske zajednice za 2020

 20.01.2020 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
- Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020 (rok – 5.2.2020.)

 20.01.2020 god. – PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
- 7 konkursa(rok – više datuma u 2020.)

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2020. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na – teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada – voćaka,vinove loze i hmelja u 2020.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2020. godini

 15.01.2019 god. – Visegrad fund
- 3 Grants (rok – 1.02 – 1.06 – 1.10.2020.)

 15.01.2019 god. – Roma Education Fund
Call for Innovative Proposals and Advocacy Grants 2020 (rok – 29.02.2020.)

 15.01.2019 god. – EU- EUCEA
Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans PRODUŽEN ROK (rok – 31.03.2020.)

 15.01.2020 god. – Uprava za kapitalna ulaganja APV
- 6 konkursa (rok – 24.01.2020.)

 15.01.2020 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020 (rok – 31.01.2020.)

 14.01.2020 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020 (rok – 30.06  – 31.12.2020.)

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020 (rok – 31.03.2020.)

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 2020 (rok – 1.09.2020.)

 10.01.2020 god. – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine / Uprava za agrarna plaćanja
- Javni poziv za nabavku novog traktora u 2020 (rok – 29.5.2020.)

 8.02.2020 god. – EU
Program „Evropa za građane i građanke” za 2020

- mera 2.1. Bratimljenje gradova, (rok – 4.02.2020.)
- mera 2.2. Mreže gradova, (rok – 3.03.2020.)
- mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva, (rok – 1.09.2020.)

 8.01.2020 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
- 4 konkursa (rok – 5.02 – 31.3.2020.)

 6.01.2020 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo (rok – 31.1.2020.)

 6.01.2020 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Јavni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite (rok – 20.1.2020.)

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020 (rok – 24.1.2020.)

 26.11.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede / Uprava za agrarna plaćanja
- Javni poziv za IPARD meru M3 za preradu poljoprivrednih proizvoda (rok – 24.2.2020.)

 26.11.2019 god. – Mohammed bin Rashid Initiative for Global Prosperity
- Cohort 2 Challenges (rok – 31.01.2020.)

 15.11.2019 god. – EU- IPA Cross-Border Programme Serbia-Bosnia and Herzegovina 2014-2020
Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata (rok – 21.02.2020.)

 7.11.2019 god. – EU – Erasmus+ programme
Call for proposals 2020 (rok – 2020.)