AKTUELNI KONKURSI

 20.01.2020 god. – Pokrajinski sekretarijat za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
- Konkursi iz oblasti kulture za 2020

Konkursi iz oblasti javnog informisanja za 2020

Konkursi za crkve i verske zajednice za 2020

 20.01.2020 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
- Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020 (rok – 5.2.2020.)

 20.01.2020 god. – PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
- 7 konkursa(rok – više datuma u 2020.)

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2020. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na – teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada – voćaka,vinove loze i hmelja u 2020.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2020. godini

 15.01.2019 god. – Visegrad fund
- 3 Grants (rok – 1.02 – 1.06 – 1.10.2020.)

 15.01.2019 god. – Roma Education Fund
Call for Innovative Proposals and Advocacy Grants 2020 (rok – 29.02.2020.)

 15.01.2019 god. – EU- EUCEA
Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans (rok – 17.03.2020.)

 15.01.2020 god. – Uprava za kapitalna ulaganja APV
- 6 konkursa (rok – 24.01.2020.)

 15.01.2020 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020 (rok – 31.01.2020.)

 14.01.2020 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020 (rok – 30.06  – 31.12.2020.)

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020 (rok – 31.03.2020.)

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 2020 (rok – 1.09.2020.)

 10.01.2020 god. – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine / Uprava za agrarna plaćanja
- Javni poziv za nabavku novog traktora u 2020 (rok – 29.5.2020.)

 8.02.2020 god. – EU
Program „Evropa za građane i građanke” za 2020

- mera 2.1. Bratimljenje gradova, (rok – 4.02.2020.)
- mera 2.2. Mreže gradova, (rok – 3.03.2020.)
- mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva, (rok – 1.09.2020.)

 8.01.2020 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
- 4 konkursa (rok – 5.02 – 31.3.2020.)

 6.01.2020 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo (rok – 31.1.2020.)

 6.01.2020 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Јavni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite (rok – 20.1.2020.)

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020 (rok – 24.1.2020.)

 26.11.2019 god. – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine / Uprava za agrarna plaćanja
- Javni poziv za IPARD meru M3 za preradu poljoprivrednih proizvoda (rok – 24.2.2020.)

 26.11.2019 god. – Mohammed bin Rashid Initiative for Global Prosperity
- Cohort 2 Challenges (rok – 31.01.2020.)

 15.11.2019 god. – EU- IPA Cross-Border Programme Serbia-Bosnia and Herzegovina 2014-2020
Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata (rok – 21.02.2020.)

 7.11.2019 god. – EU – Erasmus+ programme
Call for proposals 2020 (rok – 2020.)