AKTUELNI KONKURSI

 17.01.2019 god. – Visegrad fund
- Call for applications for Visegrad, Visegrad+ and Strategic Grants (rok – više puta u 2019.)

 17.01.2019 god. – Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine
- Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja (rok – 30.1.2019.)

 17.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
- Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova (rok – 15.12.2019.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama (rok – 15.12.2019.)

 14.01.2019 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
- Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019 (rok – 4.2.2019.)

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2019 (rok – 1.3.2019.)

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019 (rok – 1.3.2019.)

Poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019 (rok – 11.2.2019.)

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019 (rok – 11.2.2019.)

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019 (rok – 15.3.2019.)

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019 (rok – 15.3.2019.)

 11.01.2019 god. – Regional Youth Cooperation Office (RYCO)
- Second Call for Proposals (rok – 25.01.2019.)

 11.01.2019 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
- Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019 (rok – 20.02.2019.)

 3.01.2019 god. – Ambasada Republike Poljske
- Mali razvojni projekti (rok – 25.01.2019.)

 3.01.2019 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Javni poziv za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Republici Srbiji u 2019 (rok – 20.01.2019.)

 31.12.2018 god. – Razvojna ganecija Srbije (RAS)
- Program internacionalizacije MSP u 2019 (rok – Feb.2020.)

 18.12.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Drugi javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u prerađivačke kapacitete (rok – 11.03.2019.)

 04.12.2018 god. – Stalna konferencija gradova i opština
- Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma (rok  – 18.02.2019. )

 26.11.2018 god. – EU (EACEA)
- Poziv za predaju prijava za projekte u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (rok  – 24.01.2018. )

 30.10.2018 god. – Danube Transnational Programme (DTP)
- 3rd call for project proposals (rok  – will be open soon! )