AKTUELNI KONKURSI

 22.03.2019 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2019 (rok – 18.04.2019.)

 22.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
3 konkursa (rok – više rokova u 2019)

 22.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
- 6 konkursa (sport / omladina(rok – više rokova u 2019)

 15.03.2019 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 15.03.2019 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Javni konkurus za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2019 (rok – 29.03.2019.)

 15.03.2019 god. – Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
- Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.)

 8.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2019. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije (rok – 21.03.2019)

Konkurs za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata (rok – 21.03.2019)

 1.03.2019 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Јavni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019 (rok – 22.11.2019.)

 1.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme (rok – 29.03.2019)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta (rok – 29.03.2019)

 28.02.2019 god. – EU4TECH Western Balkans
- Investment Readiness program 2019 (rok  -  )

 28.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok – 25.03.2019)

 28.02.2019 god. – Fond za razvoj R. Srbije
- 9 konkursa (rok – do utroška sredstava)

 28.02.2019 god. – Ministarstvo rudarstva i energetike
- Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama (rok – 27.03.2019.)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
10 konkursa (rok – do iskorišćenje sredstava)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
7 konkursa (rok – više rokova )

 22.02.2019 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
- 12 javnih poziva za 2019 (rok – više datuma tokom godine.)

 20.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2019 (rok – 22.03.2019. )

 7.02.2019 god. – Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok – 15.04.2019. )

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji APV (rok – 14.02.2019. )

 7.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 15.03.2019. )

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2019 (rok – 15.03.2019. )

 6.02.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019 (rok – 1.10.2019.)

 6.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata (rok – 30.09.2019. )

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019 (rok – 11.02.2019.)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 23.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
- 4 konkursa (rok – više datuma.)

 23.01.2019 god. – NVO ENECA / Filip Moris
- Program „Pokreni se za posao“ (rok  – 31.03.2019 )

 23.01.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019 (rok – 31.03.2019 (a, b, v) / 1.10.2019 (g, d, đ, e, ž))

 17.01.2019 god. – Visegrad fund
- Call for applications for Visegrad, Visegrad+ and Strategic Grants (rok – više puta u 2019.)

 17.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
- Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova (rok – 15.12.2019.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama (rok – 15.12.2019.)

 31.12.2018 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Program internacionalizacije MSP u 2019 (rok – Feb.2020.)