AKTUELNI KONKURSI

 22.05.2018 god. – PeaceNexus Foundation
- Call for Proposals 2018 (rok – 24.06.2018.)

 22.05.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2018 (rok – 1.06.2018.)

 18.05.2018 god. – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata (u okviru  sprovođenja Programa koji finansira Evropska unija (EU), PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA, Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma) (rok – 15.06.2018.)

 16.05.2018 god. – Ministarstvo rudarstva i energetike
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2018 u JLS (rok – 4.07.2018.)

 15.05.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018 (rok  – 31.8.2018 / 15.6.2018.)

 7.05.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 21.05.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 25.05.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 15.06.2018.)

 7.05.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2018 (rok  – 5.06.2018.)

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2018 (rok  – 5.06.2018.)

 3.05.2018 god. – Ministarstvo za evropske integracije
- Godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (rok – 16.05.2018.)

 3.05.2018 god. – Ministarstvo omladine i sporta
- Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (rok – 15.05.2018.)

 30.04.2018 god. – EU – Evropski progres
- Javni poziv za podnošenje predloga za izradu planova detaljne regulacije (rok  – 11.06.2018.)

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu izvodjackih projekata za ekonomsku infrastrukturu (rok  – 11.06.2018.)

Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte (rok  – 11.06.2018.)

Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte (rok  – 29.06.2018.)

 30.04.2018 god. – Razvojna agencija Srbije
- Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018 (rok – 30.09.2018.)

 30.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine (rok  – 15.05.2018.)

 27.04.2018 god. – Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Konkurs za su/finansiranje projekata nevladinih organizacija za unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije (rok  – 11.05.2018.)

 26.04.2018 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta republike srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2018 (rok  – 30 dana od dana objavljivanja.)

 25.04.2018 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – do utroška sredstava.)

 24.04.2018 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018 (rok – 23.11.2018.)

 24.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

 19.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama u 2018 (rok  – 20 dana od dana objavljivanja.)

 19.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018 (rok  – 15 dana od dana objavljivanja.)

 18.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018 (rok  – 15.09.2018.)

 17.04.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (rok – 15.10.2018.)

 13.04.2018 god. – Ministarstvo finansija
- Development of innovative, integrated youth tailored services and active inclusion models (rok – 3.05.2018.)

 13.04.2018 god. – EU – Interreg Danube / B-solutions
- Boosting growth and cohesion in EU border regions (rok  – 30.04.2018.)

 13.04.2018 god. – EU - Research & Innovation
- Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (rok  – 19.06.2018.)

 13.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta (rok  – 30.04.2018.)

 11.04.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
3 javna poziva  (rok  – 30.11.2018.)

 10.04.2018 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno (rok – 30 dana od dana objavljivanja.)

 5.04.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike (rok  – 27.04.2018.)

Konkurs za finansiranje realizacije programa “Fond za talente” za 2018 (rok  – 13.10.2018.)

 5.04.2018 god. – Zavod za Ravnopravnost polova
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti (rok  – 15.06.2018.)

 5.04.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju (rok – 28.05.2018.)

 2.04.2018 god. – Fond za inovacionu delatnost
Programa ranog razvoja (rok  – 1.06.2018.)

Programa sufinansiranja inovacija (rok  – 1.06.2018.)

 30.03.2018 god. – EU - Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020
- 2nd Call for Proposals (rok  – 5.07.2018. – 12:00)

 26.03.2018 god. – EU - EuropeAid/159572/ID/ACT/RS
Development of innovative, integrated youth tailored services and active inclusion models (rok  – 3.05.2018.)

 27.03.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
- Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme (rok – 28.05.2018.)

 27.03.2018 god. – EU - Interreg ADRION
- Second call for proposals – priority axis 2 (rok  – 26.06.2018.)

 26.03.2018 god. – EU - EuropeAid/159572/ID/ACT/RS
Development of innovative, integrated youth tailored services and active inclusion models (rok  – 3.05.2018.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski fonda za razvoj poljoprivrede
10 konkursa (rok  – do utroška sredstava.)

 23.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma (rok  – 2018.)

 20.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini (rok  – 31.10.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu (rok  – 1.06.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018(rok  – 31.10.2018.)

 19.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs – Nabavka opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja (rok  – 15.05.2018.)

- Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

 16.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja (rok  – 10.05.2018.)

Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda (rok  – 10.05.2018.)

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja (rok  – 10.05.2018.)

 13.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Pravna lica i preduzetnici - 5 konkursa (rok  – 2018.)

Poljoprivredna gazdinstva – 6 konkursa (rok  – 2018.)

IPA - 1 konkurs (rok  – 2018.)

 13.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije (rok  – 28.03.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka (rok  – 15.05.2018.)

 01.03.2018 god. – Ministarstvo privrede i Fond za razvoj
- Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

 01.03.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. (rok  – 30.11.2018.)

 14.02.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
10 javnih poziva za 2018 godinu (rok – više datuma tokom godine.)

 9.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2018 (rok  – do utroška sredstava.)

 15.01.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018 (rok – 31.03.2018 (a,b,v) i 1.10.2018 (g,d,đ,e,ž,z,i).)

- Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok – 1.10.2018.)

 8.01.2018 god. – RAS
Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (rok  – do utroška sredstava.)

 21.12.2017 god. – RAS
Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije (rok  – do utroška sredstava.)

 10.12.2017 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu u AP Vojvodini u 2017 (rok  – 20.12.2018.)