AKTUELNI KONKURSI

 13.5.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (rok – 30 dana od dana raspisivanja.)

 9.05.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
4 poziva (rok – 7.06.2019.)

 7.05.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 30.05.2019.)

 17.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019 (rok – 16.05.2019.)

 15.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za Finansije
Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije (rok – 30.09.2019.)

 15.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta (rok – do utroška sredstava.)

Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019 (rok – 3.05.2019.)

Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019 (rok – 3.05.2019.)

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 27.04.2019.)

 15.04.2019 god. – The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
Poziv za podnošenje predloga projekata – Ambasada Republike Bugarske u Beogradu (rok – 28.06.2019.)

 10.4.2019 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (rok – do utroška sredstava.)

Program podrške sektorima prerađivačke industrije (rok – do utroška sredstava, najkasnije 31.12.2019.)

Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu (rok – do utroška sredstava, najkasnije 30.09.2019.)

 5.04.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji APV  (rok – 90 dana od dana objavljivanja)

 5.04.2019 god. – EU – EACEA
- Civil Society Projects 2019 (rok - 1.09.2019.)

 5.04.2019 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
- Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 31.03.2019 god. – Fond za inovacionu delatnost
- 3 programa (rok – 1.07.2019.)

 29.03.2019 god. – Ministarstvo zaštite životne sredine
- Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019 (rok – 12.04.2019.)

 24.03.2019 god. – Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019 za sufinansiranje izrade planske dokumentacije  (rok – 11.04.2019)

 23.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
11 konkursa (rok – više rokova u 2019)

 22.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
- 16 konkursa (rok – više rokova)

1. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini

2. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2019. godini

3. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini

4. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini

5. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini

6. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2019. godini

7. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2019. godini

8. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2019. godini

9. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za nabavku opreme u 2019. godini

10. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

11. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini – organizovanje kongresa

12. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2019. godini – manifestacije

13. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine

14. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustaciju u cilju inoviranja procesa

15. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2019. godini – nabavka mašina i opreme

16. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini

 22.03.2019 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2019 (rok – 18.04.2019.)

 22.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
- 6 konkursa (sport / omladina(rok – više rokova u 2019)

 15.03.2019 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 15.03.2019 god. – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Javni konkurus za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2019 (rok – 29.03.2019.)

 15.03.2019 god. – Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
- Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.)

 8.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2019. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije (rok – 21.03.2019)

Konkurs za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata (rok – 21.03.2019)

 1.03.2019 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Јavni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019 (rok – 22.11.2019.)

 1.03.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme (rok – 29.03.2019)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta (rok – 29.03.2019)

 28.02.2019 god. – EU4TECH Western Balkans
- Investment Readiness program 2019 (rok  -  )

 28.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok – 25.03.2019)

 28.02.2019 god. – Fond za razvoj R. Srbije
- 9 konkursa (rok – do utroška sredstava)

 28.02.2019 god. – Ministarstvo rudarstva i energetike
- Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama (rok – 27.03.2019.)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
10 konkursa (rok – do iskorišćenje sredstava)

 26.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
7 konkursa (rok – više rokova )

 22.02.2019 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
- 12 javnih poziva za 2019 (rok – više datuma tokom godine.)

 20.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2019 (rok – 22.03.2019. )

 7.02.2019 god. – Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok – 15.04.2019. )

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji APV (rok – 14.02.2019. )

 7.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2019 (rok – 15.03.2019. )

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2019 (rok – 15.03.2019. )

 6.02.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019 (rok – 1.10.2019.)

 6.02.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata (rok – 30.09.2019. )

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019 (rok – 11.02.2019.)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019 (rok – otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019.)

 23.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
- 4 konkursa (rok – više datuma.)

 23.01.2019 god. – NVO ENECA / Filip Moris
- Program „Pokreni se za posao“ (rok  – 31.03.2019 )

 23.01.2019 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019 (rok – 31.03.2019 (a, b, v) / 1.10.2019 (g, d, đ, e, ž))

 17.01.2019 god. – Visegrad fund
- Call for applications for Visegrad, Visegrad+ and Strategic Grants (rok – više puta u 2019.)

 17.01.2019 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
- Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova (rok – 15.12.2019.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama (rok – 15.12.2019.)

 31.12.2018 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- Program internacionalizacije MSP u 2019 (rok – Feb.2020.)