AKTUELNI KONKURSI

 18.09.2018 god. – Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
- Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova (rok  – 21.09.2018.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama (rok  – 28.09.2018.)

 18.09.2018 god. – Stalna konferencija gradova i opština
Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške (rok  – 9.10.2018.)

 10.09.2018 god. – UN Women
- Empowering women living in rural areas in Serbia (rok  – 26.09.2018.)

 7.09.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
- Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora (rok  – 21.09.2018.)

 28.08.2018 god. – Ambasada Republike Češke
- Poziv za podnošenje predloga projekata u 2019. godini (rok  – 30.09.2018.)

 28.08.2018 god. – Swiss Foundation for Solidarity in Tourism
- Grants (rok  – 31.10.2018.)

 3.08.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za finansije
- Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije – Drugi Javni konkurs u 2018 (rok  – 15.10.2018.)

 27.07.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
- Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 1.9.2018.)

Sufinansiranje troškova uvođenja sistema kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 23.11.2018.)

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018 (rok  – 20.8.2018.)

 24.07.2018 god. – Kabinet Ministra za inovacije i tehnološki razvoj
- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (do utroška sredstava.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva (do utroška sredstava.)

 5.07.2018 god. – Zavod za ravnopravnost polova
- Bespovratna sredstva bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća (rok  – 25.9.2018.)

 12.06.2018 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija (rok – do utroška sredstava.)

 23.05.2018 god. – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara (rok – do utroška sredstava.)

 30.04.2018 god. – Razvojna agencija Srbije
- Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018 (rok – 30.09.2018.)

 25.04.2018 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok – do utroška sredstava.)

 24.04.2018 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018 (rok – 23.11.2018.)

 17.04.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (rok – 15.10.2018.)

 13.04.2018 god. – EU - Research & Innovation
- Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (rok  – 19.06.2018.)

 11.04.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
3 javna poziva  (rok  – 30.11.2018.)

 26.03.2018 god. – Pokrajinski fonda za razvoj poljoprivrede
10 konkursa (rok  – do utroška sredstava.)

 23.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma (rok  – 2018.)

 20.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini (rok  – 31.10.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu (rok  – 1.06.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018(rok  – 31.10.2018.)

 13.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Pravna lica i preduzetnici - 5 konkursa (rok  – 2018.)

Poljoprivredna gazdinstva – 6 konkursa (rok  – 2018.)

IPA - 1 konkurs (rok  – 2018.)

 13.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije (rok  – 28.03.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka (rok  – 15.05.2018.)

 01.03.2018 god. – Ministarstvo privrede i Fond za razvoj
- Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

 01.03.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. (rok  – 30.11.2018.)

 14.02.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
10 javnih poziva za 2018 godinu (rok – više datuma tokom godine.)

 9.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2018 (rok  – do utroška sredstava.)

 15.01.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018 (rok – 31.03.2018 (a,b,v) i 1.10.2018 (g,d,đ,e,ž,z,i).)

- Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok – 1.10.2018.)

 8.01.2018 god. – RAS
Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (rok  – do utroška sredstava.)

 21.12.2017 god. – RAS
Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije (rok  – do utroška sredstava.)

 10.12.2017 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu u AP Vojvodini u 2017 (rok  – 20.12.2018.)