AKTUELNI KONKURSI

22.09.2017 god. –  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017 (rok  - 9.10.2017.)

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (rok  - 9.10.2017.)

21.09.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike (rok  - 20.10.2017.)

Konkurs za finansiranje realizacije programa „Fond za talente“ za 2017 (rok  - 13.10.2017.)

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu (rok  - 4.10.2017.)

21.09.2017 god. –  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja
Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017 (rok  - 15.10.2017.)

21.09.2017 god. –  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine (rok  - 20.10.2017.)

20.09.2017 god. –  Zavod za ravnopravnosti polova
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa (rok  - 28.09.2017.)

18.09.2017 god. –  Ministarstvo privrede
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi (rok  - 1.12.2017.)

18.09.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u APV u 2017 (rok  - 3.10.2017.)

18.09.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja (rok  - 2.10.2017.)

14.09.2017 god. –  Ambasada Republike Češke
Poziv za podnošenje predloga projekata (rok  - 15.10.2017.)

11.09.2017 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou (rok  - 25.09.2017.)

 7.07.2017 god. – EU/EACEA
- Operating grants – Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level  /  SR (rok  - 18.10.2017.)

 7.07.2017 god. – EU
- Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5 (rok  - 20.10.2017.)

28.08.2017 god. –  Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) i Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (Tillväxtverket)
-DEMO environment program – grantovi za razmenu znanja i inovativnih tehnologija (rok  -  29.09.2017.)

25.08.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za finansije
Drugi javni konkurs za dodelu sredstava u 2017 za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije (rok  - 27.10.2017.)

11.08.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017 na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 24.11.2017.)

 7.08.2017 god. – EU/ EASME-COSME
- European incubation network(s) for creativity-driven innovation (rok  - 19.10.2017.)

1.08.2017 god. –  USAID
Government Accountability Initiative Activity (rok  - 30.09.2017.)

21.07.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta (rok  - 30.11.2017.)

21.07.2017 god. –  Beogradska otvorena škola (BOŠ)
Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (rok  - 30.11.2017.)

21.07.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini (rok  - 30.11.2017.)

17.07.2017 god. –  Ministarstvo zaštite životne sredine
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2017 (rok  - 31.01.2018.)

10.07.2017 god. –  Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok  - 30.09.2017.)

7.07.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje realizacije programa ,,Fond za talente“ za 2017 (rok  - 13.10.2017.)

7.07.2017 god. –  Ministarstvo zdravlja
- Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (rok  -  15.12.2017.)

 28.06.2017 god. – EU/ Research & Innovation
- 3rd Health Programme (rok  - je različit u zavisnosti od pojedinačnog konkursa)

28.06.2017 god. –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
- Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica (rok  -  15.10.2017.)

Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače (rok  -  15.10.2017.)

Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja (rok  -  15.10.2017.)

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (rok  -  31.07.2017.)

Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (rok  -  2017.)

Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji (rok  -  2017.)

Regresiranje osiguranja useva i plodova (rok  -  15.06.2017 – 31.10.2017.)

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju (rok  -  1 – 15.10.2017.)

8.06.2017 god. –  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- Javni poziv za akreditaciju FIZIČKIH lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (rok  -  tokom 2017.)

Javni poziv za akreditaciju PRAVNIH lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (rok  -  tokom 2017.)

2.06.2017 god. –  Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća
- Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017 (rok  -  1.10.2017.)

28.04.2017 god. –  Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok - do utroška sredstava.)

24.04.2017 god. –  Razvojni fond AP Vojvodine
Konkursi za Pravna lica i preduzetnike (rok  - do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa.)

Konkursi za Poljoprivredna gazdinstva (rok  - do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa.)

Konkursi IPA i jedinice lokalne samouprave (rok  - do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa.)

24.04.2017 god. –  Garancijski fond AP Vojvodine
7 konkurs(rok  - 2017.)

21.04.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede (rok  - do utroška sredstava.)

14.04.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija  nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2017 (rok  - 15.11.2017.)

29.03.2017 god. –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine/Uprava za agrarna plaćanja
- Aktuelni pravilnici/podsticaji (rok  - više rokova.)

25.03.2017 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja
- Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu (rok  - 25.04.2017.)

Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove (rok  - 1.09.2017.)

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017 (rok  - 1.10.2017.)

25.03.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme (rok  - do utroška sredstava, najkasnije 14.04.2017.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 24.11.2017.)

- Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2017. godinu (rok  - 30.06.2017 i 31.08.2017.)

20.03.2017 god. –  Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije (rok - do utroška sredstava.)

 3.03.2017 god. – Razvojna agencija Srbije (RAS)
- „KREIRAJ ŽIVOT“ – šest programa podrške namenjenim mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima (rok  - do utroška sredstava.)

21.02.2017 god. –  Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
- 10 konkursa (rok  - do utroška sredstava.)

20.02.2017 god. –  Ministarstvo privrede
- Javni poziv – Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017 (rok  - do utroška sredstava.)

14.02.2017 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
- 11 konkursa (rok  - više datuma u 2017.)

 7.02.2017 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
11 javnih poziva za 2017 godinu (rok  - više datuma tokom godine.)

3.02.2017 god. –  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Stalni otvoreni Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2017 (rok  - 17.11.2017.)

1.02.2017 god. –  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok  - 1.11.2017.)

24.01.2017 god. –  Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
- 8 konkursa namenjenih prvnim licima i preduzetnicima, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i lokalnim samoupravama (rok  - tokom 2017.)

5.01.2017 god. –  Ministarstvo privrede
- Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte (rok  - do utroška sredstava)

30.12.2016 god. –  Journalismfund.eu
- Research grants to transnational teams of investigative journalists (rok  - 1.02.2017, 1.05.2017, 1.09.2017, 15.11.2017.)

 27.10.2016 god. – EU / EACEA – Kreativna Europa
- MEDIA potprogram, više konkursa (rok  - 2016-2017 god.)

 24.10.2016 god. – EU – Erasmus+ Programme
- Call for proposals 2017 (rok  - više datuma tokom cele godine, do 4.10.2017)