AKTUELNI KONKURSI

 23.03.2018 god. – Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 23.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma (rok  – 2018.)

 20.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini (rok  – 31.10.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu (rok  – 1.06.2018.)

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018(rok  – 31.10.2018.)

 19.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs – Nabavka opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja (rok  – 15.05.2018.)

- Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018 (rok  – 15.05.2018.)

 16.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja (rok  – 10.05.2018.)

Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda (rok  – 10.05.2018.)

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja (rok  – 10.05.2018.)

 13.03.2018 god. – Razvojni fond AP Vojvodine
Pravna lica i preduzetnici - 5 konkursa (rok  – 2018.)

Poljoprivredna gazdinstva – 6 konkursa (rok  – 2018.)

IPA - 1 konkurs (rok  – 2018.)

 13.03.2018 god. – Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018 (rok  – 31.10.2018.)

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije (rok  – 28.03.2018.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka (rok  – 15.05.2018.)

 07.03.2018 god. – USAID
- Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji (rok  – 1.04.2018.)

 07.03.2018 god. – Ministarstvo zdravlja
- Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012 – „ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2018 (rok – 15 dana od dana objavljivanja.)

 07.03.2018 god. – Fondacija za otvoreno društvo
Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma (rok  – 23.03.2018.)

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu (rok  – 23.03.2018.)

 07.03.2018 god. – Pokrajinskи zavod za ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok  – 30.04.2018.)

 06.03.2018 god. – Ministarstvo privrede
- Javni poziv lokalnim samoupravama za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije (rok – do 20.03.2018.)

 01.03.2018 god. – Ministarstvo privrede i Fond za razvoj
- Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018 (rok – do utroška sredstava.)

 01.03.2018 god. – PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite (rok  – 15.03.2018.)

 01.03.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. (rok  – 30.11.2018.)

 23.02.2018 god. – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave (rok – 20 dana od dana objavljivanja.)

 21.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija (rok  – 2.04.2018.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta (rok  – 2.04.2018.)

 14.02.2018 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje
10 javnih poziva za 2018 godinu (rok – više datuma tokom godine.)

 12.02.2018 god. – Zavod za ravnopravnost polova
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine (rok  – 22.02.2018.)

 9.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2018 (rok  – do utroška sredstava.)

 9.02.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za finansije
Javni konkurs za dodelu sredstava PS za finansije u 2018 za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova EU (rok  – 20.04.2018.)

 9.02.2018 god. – U.S. Embassy in Serbia
- Democracy Commission Small Grants Program (rok – 25.02.2018.)

 5.02.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
- Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018 (rok – 8.03.2018.)

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018 (rok – 8.03.2018.)

 5.02.2018 god. – Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete (rok  – 19.02.2018.)

 31.01.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
9 konkursa u 2018 (rok  – 1-2.03.2018.)

 25.01.2018 god. – European commission - Employment, Social Affairs & Inclusion
Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege (rok  – 18.04.2018.)

 25.01.2018 god. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite (rok – 7.02.2018.)

 25.01.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
- Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018 (rok – 23.02.2018.)

 24.01.2018 god. – EU - EACEA
Europe for Citizens (EN) (SR) (rok  – 1.03.2018.)

 19.01.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva (rok – 19.02.2018.)

- Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok – 1.10.2018.)

 16.01.2018 god. – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2018 (rok  – 15.12.2018, odnosno do utroška sredstava.)

- Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2018 (rok  – 15 dana od dana objavljivanja.)

 15.01.2018 god. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018 (rok – 31.03.2018 (a,b,v) i 1.10.2018 (g,d,đ,e,ž,z,i).)

- Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok – 1.10.2018.)

 8.01.2018 god. – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
-

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

 (rok  – 19.01.2018.)

 8.01.2018 god. – RAS
Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (rok  – do utroška sredstava.)

 5.01.2018 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
- Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljop. gazdinstava u nabavku novog traktora (rok – 26.02.2018.)

 5.01.2018 god. – USAID
- The Farmer-to-Farmer Program (rok  – 12.02.2018.)

 4.01.2018 god. – EU - ERASMUS+
- Sport 2018 (rok  – 5.04.2018.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo omladine i sporta
Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbiji (rok  – 31.01.2018.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2018 (rok  – 30 – 60 dana.)

 4.01.2018 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018 (rok  – 2.02.2018.)

 29.12.2017 god. – Ministarstvo kulture i informisanja
Konkurs Gradovi u fokusu 2018 (rok  – 26.01.2018.)

 25.12.2017 god. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije (rok  – 26.02.2018.)

 21.12.2017 god. – RAS
Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije (rok  – do utroška sredstava.)

 19.11.2017 god. – EACEA
Jean Monnet – Activities 2018 (rok  – 22.02.2018.)

 10.12.2017 god. – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu u AP Vojvodini u 2017 (rok  – 20.12.2018.)

 10.12.2017 god. – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
- Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera (rok  – 31.01.2018.)

 29.11.2017 god. – EU
- Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija - Drugi Poziv (rok  – 30.03.2018.)