POSAO

Regionalna razvojna agencija SREM

Glavna 172, Ruma

RRA SREM otvara konkurs za sledeće radno mesto:

Rukovodilac projektne administracije 

Kandidati bi trebalo da poseduju sledeće kvalifikacije, iskustvo i znanje:

  • diploma univerziteta (master studije) u oblasti društvenih nauka;
  • minimum 5 godina radnog iskustva u javnom sektoru (administracija u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja);
  • znanje i iskustvo u upravljanju EU i međunarodnim projektima (priprema, projektno budžetiranje, sprovođenje projekta, narativno i finasijsko izveštavanje, nabavke);
  • aktivno znanje rada na računaru i programima za vođenje projektnih finansija;
  • sposobnost pripreme izveštaja, pisanih i usmenih prezentacija;
  • sposobnost poslovne komunikacije sa partnerima i zaintresovanim stranama;
  • aktivno znanje engleskog jezika (minimum B2 nivo);
  • položen državni ispit za rad u organima uprave (priložiti kopiju);
  • vozačka dozvola B kategorije.

Pozivamo sva zainteresovana lica da svoje radne biografije na srpskom i na engleskom jeziku, (Europass format) pošalju na e-mail adresu: office@rrasrem.rs najkasnije do 6. decembra 2017.

Nakon selekcije radnih biografija, kandidati koji budu ispunili uslove iz javnog konkursa biće pozvani na razgovor i dalja testiranja.

U Rumi, 29.11.2017.