Uspostavljanje Savske i Jezerske biciklističke rute u Sremu

ruta-SAVA_01Jedna od najznačajnijih aktivnosti koju RRA Srem sa svojim partnerima realizuje u sklopu projekta  „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“  finansiranog sredstvima SDC,  je izrada i postavljanje   saobraćajne signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „Savska ruta“ – sa spojem i obeležavanjem alternativnih deonica na postojećoj biciklističkoj ruti „Srem“ – Jezerska ruta. [Čitaj Dalje...]

Region Srema na korak od Programa razvoja turizma

program_turizam_02Na trećem sastanku Međuopštinske radne grupe za turizam koji je održan 11.9. 2018. godine u Sremskoj Mitrovici, predstavnici Programa za regionalni i ruralni razvoj za Republiku Srbiju i donatora, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Regionalne agencije Srem, turističkih organizacija Srema, kao i drugih relevantnih pružaoca usluga u turizmu privatnog i javnog sektora, zajedno su radili na finalizaciji strateških dokumenata potrebnih za uspostavljanje i dalji rad Destinacijske menadžment organizacije Srem- Fruška Gora. [Čitaj Dalje...]

Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora

ENECA

Udruženje ENECA, u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisuje:

Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora [Čitaj Dalje...]

Još jedan korak ka formiranju DMO Srema

DMO_zasavicaSRP „Zasavica“ bila je domaćin a Regionalna razvojna agencija Srem organizator II sastanka Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) i ujedno druge regionalne radionice aktera iz oblasti razvoja turizma Srema, u okviru projekta “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO-a), definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama”. Projekat je finansiran sredstvima švajcarske agencija za saradnju (SDC). [Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta RRA Srem za detaljne energetske preglede javnih zgrada i koncept bioenergetskih sela

MORG_07.2018Članovi međuopštinske radne grupe (MORG) za EE I OIE imali su priliku da prisustvuju praktičnoj obuci za upotrebu mernog instrumenta kojim se meri zaptivenost unutrašnjeg prostora zgrada i objekata. Uređaj, tzv. “Blower door”, demonstrian je u svojoj praktičnoj upotrebi sa praćenjem rezultata merenja koje se dešavalo u realnom vremenu na postojećem objektu. Uređaj poseduje sopstveni softwer koji daje rezultate zaptivenosti zgrade na osnovu čega se mogu precizno izračunati potencijalni gubici toplote, prekidi u zaptivenosti, prozračnost prostorije i intenzitet izmene vazduha, neophodne mere na zameni stolarije, ugradnji ventilacije i sl. Merenje je sprovedeno na objektu u okviru energetski efikasnog imanja kojim upravlja NVO “Centrala” čiji je predsednik i vlasnik dipl. inž. elektrotehnike Vladimir Janković. Ovaj uređaj članovi MORG zajedno sa RRA Srem koristiće prilikom sprovođenja energetskih pregleda u javnim zgradama u Sremu i izradi Energetskih elaborata. [Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta MORG za turizam u oblasti obnovljivih izvora energije

5MORG_SDCU okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održan je peti sastanak Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) a zatim i obuka čiji je cilj bio da se članovi upoznaju sa  energetskom efikasnošću (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE) koje je moguće koristiti u turističkim objektima kao i mogućim uštedama energije. [Čitaj Dalje...]

Zajednički cilj – formiranje Destinacijske menadžment organizacije Srema

MORG_DMO2Grad Sremska Mitrovica bila je domaćin prve regionalne radionice aktera iz oblasti razvoja turizma Srema, u okviru projekta “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO), definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama”. Projekat je finansiran sredstvima švajcarske agencija za saradnju (SDC). [Čitaj Dalje...]

Razvojna agencija Srbije u terenskoj kontroli

vrednovanje2018Danas je u našim prostorijama realizovana terenska kontrola od strane Razvojne agencije Srbije (RAS) sa ciljem vrednovanje našeg rada za prethodnu kalendarsku godinu i sa ciljem praćenja realizacije zadataka za koje smo akreditovani u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. [Čitaj Dalje...]

Lokalni akteri u turizmu Srema se osnažuju za bolju vidljivost na tržištu

8_obukaU okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održana je osma po redu obuka, namenjena  pružaocima usluga u turizmu i predstavnicima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorija opština Ruma i Irig, na temu plasiranje domaćih proizvoda na domaće turističko tržište. Predavači su bile profesorice sa PMF Univerziteta u Novom Sadu, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Kristina Košić i Ivana Blešić. [Čitaj Dalje...]

Grebenski put od Iriškog Venca ka Zmajevcu spreman za rehabilitaciju

Irig_docsRegionalna razvojna agencija Srem u skladu sa planom aktivnosti, nastavlja realizaciju projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije (SDC) za saradnju. U fokusu su Sremska i Savska biciklistička ruta sa mrežom alternativnih deonica, koja čini jedinstven turistički proizvod u regionu. [Čitaj Dalje...]

Izabrani najbolji mentori Srbije na dodeli priznanja “Mentor Awards”

u organizaciji Razvojne agencije Srbije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) 

Dodela priznanja „MENTOR AWARD 2017“ najuspešnijim mentorima Srbije i dvodnevni skup mentora organizovan je u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSPP u zemljama zapadnog Balkana, Faza 2“ koji realizuje Razvojna agencija Srbije (RAS) uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA.

Mentor_Awards2018

[Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta MORG za turizam za osnaživanje lokalnih aktera u turizmu

7_morg

U okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održan je četvrti sastanak MORG za turizam a zatim i VII obuka namenjena  članovima MORG za turizam, sa ciljem pronalaženja mera za  osnaživanje lokalnih proizvođača/pružaoca usluga u turizmu na teritoriji Srema i plasiranje domaćih proizvoda na domaće turističko tržište. [Čitaj Dalje...]

Prostorni planovi kao preduslov za pripremu infrastrukturnih projekata

ppppn_sm2018U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, održana je javna prezentacija prostornih planova koji su od velikog značaja za regionalni razvoj Srema. To su prostorni planovi koji se odnose na infrastrukturne sisteme navodnjavanja, vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda. Organizator ove prezentacije bila je Regionalna razvojna agencija “Srem”. [Čitaj Dalje...]

RRA Srem koordinira energetske preglede javnih objekata u opštinama Srema

EEpregledS obzirom na izraženu potrebu smanjenja potrošnje energije u javnim objektima, podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije i ciljem da Srem postane „Zeleni region“, Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa sremskim opštinama, realizuje projekat „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“. Projekat finansira Švajcarska Kancelarija za razvoj i saradnju (SDC) u iznosu  od 200.000,00 CHF. [Čitaj Dalje...]

RRA Srem i švajcarski donator opremili dečije igralište u Ogaru

ogar_02U sklopu projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiran sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC) a koji Regionalna razvojna agencija Srem sprovodi sa svojim partnerima, realizovana je aktivnost postavljanja dečijeg igrališta u Ogaru, opština Pećinci. Vrednost donacije je 3.270,00 CHF. [Čitaj Dalje...]