Dan dobavljača 2019 – AGROBIZNIS

dandobavljaca2019Veliko nаm je zаdovoljstvo dа vаs pozovemo dа učestvujete nа dogаđаju Dаn dobаvljаčа – Agrobiznis 2019. u orgаnizаciji Rаzvojne аgencije Vojvodine (RAV). [Čitaj Dalje...]

Započnite uspešno svoj biznis

2019-startup-promocija

Juče je u prostorijama RRA Srem promovisan Javni poziv raspisan od Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije. Menadžerka Tanja Mijajlović je za TV Fruška Gora dala izjavu i pozvala sve one koji žele da pokrenu sopstveni posao, da iskoriste mogućnost korišćenja startup kredita, koji su subvencionisani 30%.

Više informacija možete naći na linku: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti

Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

mentoring2017

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.

[Čitaj Dalje...]

RRA Srem na sajmu turizma u Beogradu

sajam-turizam_01Regionalna razvojna agencija Srem je i ove godine, na sajmu turizma u Beogradu promovisala projekat „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju. Prezentacija je održana na štandu Turističke organizacije Vojvodine, uz učešće svih predstavnika turističkih organizacija Srema, koje su zajednički promovisale svoju turističku ponudu. [Čitaj Dalje...]

Uvodna konferencija projekta „Uspostavljanja inovacionog Startap Centra Stara Pazova“

uvodna-konferencijaU Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije održana je uvodna konferencija projekta “Regionalni centar za održivi razvoj Srema” – I faza: Uspostavljanja inovacionog Startup centra u Staroj Pazovi. Sprovode ga Regionalna razvojna agencija Srem, Opština Stara Pazova i Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Tom prilikom, predstavljene su projektne aktivnosti i delovanje Međuopštinske radne grupe za inovacionu delatnost. [Čitaj Dalje...]

Dodeljeno novo vozilo Nacionalnom parku „Fruška gora“

kombi_NPFG_01U prostorijama Info centra Nacionalnog parka „Fruška gora“, na Iriškom vencu, upriličena je svečana primopredaja novog kombi vozila za 8 putnika, za potrebe unapređenja turističke ponude NP „Fruška gora“. Ova aktivnost deo je projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, finansirana je sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC).
[Čitaj Dalje...]

Započeta izgradnja biciklističke staze Sr. Mitrovica – Zasavica

SM_Bic_Staza_1Regionalna razojna agencija Srem kao vodeći partner u okviru projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju, realizuje aktivnost izgradnje biciklističke staze Mačvanska Mitrovica – Zasavica. Izgradnju biciklističke stazе – faza 1 dužine oko 4 km,  kofinansiraju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Grad Sremska Mitrovica, partneri na projektu. [Čitaj Dalje...]

Jedan korak ka cilju da Srem postane „Zeleni region“

Ruma_Muzicka_skola_0Regionalna razvojna agencija Srem  u sklopu projekta „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“, finansiranog sredstvima SDC, realizuje pilot projekat energetske sanacije muzičke škole „Teodor – Toša Andrejević“ u Rumi. Radovi na objektu započeti 15. novembra, podrazumevaju zamenu stolarije i izolaciju spoljašnjih zidova. [Čitaj Dalje...]

Dan dobavljača 2018 – prateća automobilska industrija

dan_dobavljaca_2018_srVeliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na Dan dobavljača 2018. u Novom Sadu, koju organizuje Razvojna Agencija Vojvodine – RAV. Događaj će okupiti domaće kompanije, strane investitore koji posluju na teritoriji AP Vojvodine i Srbije, kao i strane kompanije, iz sektora prateće automobilske industrije, plastike i gume i metalskog sektora.
Cilj Dana Dobavljača 2018. je da povežemo domaće i strane privrednike, povećamo izvozni potencijal domaćih kompanija i podstaknemo ih da uđu u dobavljački lanac stranih kompanija koje posluju na teritoriji APV i kompanija koje posluju u inostranstvu.
Očekujemo 200 + učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, BIH, Hrvatske, Češke, Italije, Mađarske, Nemačke, Makedonije, Rumunije, Slovačke i Slovenije.

Više informacija na sajtu – Razvojna Agencija Vojvodine >>>

-

Uspostavljanje Savske i Jezerske biciklističke rute u Sremu

ruta-SAVA_01Jedna od najznačajnijih aktivnosti koju RRA Srem sa svojim partnerima realizuje u sklopu projekta  „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“  finansiranog sredstvima SDC,  je izrada i postavljanje   saobraćajne signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „Savska ruta“ – sa spojem i obeležavanjem alternativnih deonica na postojećoj biciklističkoj ruti „Srem“ – Jezerska ruta. [Čitaj Dalje...]

Region Srema na korak od Programa razvoja turizma

program_turizam_02Na trećem sastanku Međuopštinske radne grupe za turizam koji je održan 11.9. 2018. godine u Sremskoj Mitrovici, predstavnici Programa za regionalni i ruralni razvoj za Republiku Srbiju i donatora, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Regionalne agencije Srem, turističkih organizacija Srema, kao i drugih relevantnih pružaoca usluga u turizmu privatnog i javnog sektora, zajedno su radili na finalizaciji strateških dokumenata potrebnih za uspostavljanje i dalji rad Destinacijske menadžment organizacije Srem- Fruška Gora. [Čitaj Dalje...]

Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora

ENECA

Udruženje ENECA, u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisuje:

Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora [Čitaj Dalje...]

Još jedan korak ka formiranju DMO Srema

DMO_zasavicaSRP „Zasavica“ bila je domaćin a Regionalna razvojna agencija Srem organizator II sastanka Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) i ujedno druge regionalne radionice aktera iz oblasti razvoja turizma Srema, u okviru projekta “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO-a), definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama”. Projekat je finansiran sredstvima švajcarske agencija za saradnju (SDC). [Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta RRA Srem za detaljne energetske preglede javnih zgrada i koncept bioenergetskih sela

MORG_07.2018Članovi međuopštinske radne grupe (MORG) za EE I OIE imali su priliku da prisustvuju praktičnoj obuci za upotrebu mernog instrumenta kojim se meri zaptivenost unutrašnjeg prostora zgrada i objekata. Uređaj, tzv. “Blower door”, demonstrian je u svojoj praktičnoj upotrebi sa praćenjem rezultata merenja koje se dešavalo u realnom vremenu na postojećem objektu. Uređaj poseduje sopstveni softwer koji daje rezultate zaptivenosti zgrade na osnovu čega se mogu precizno izračunati potencijalni gubici toplote, prekidi u zaptivenosti, prozračnost prostorije i intenzitet izmene vazduha, neophodne mere na zameni stolarije, ugradnji ventilacije i sl. Merenje je sprovedeno na objektu u okviru energetski efikasnog imanja kojim upravlja NVO “Centrala” čiji je predsednik i vlasnik dipl. inž. elektrotehnike Vladimir Janković. Ovaj uređaj članovi MORG zajedno sa RRA Srem koristiće prilikom sprovođenja energetskih pregleda u javnim zgradama u Sremu i izradi Energetskih elaborata. [Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta MORG za turizam u oblasti obnovljivih izvora energije

5MORG_SDCU okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održan je peti sastanak Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) a zatim i obuka čiji je cilj bio da se članovi upoznaju sa  energetskom efikasnošću (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE) koje je moguće koristiti u turističkim objektima kao i mogućim uštedama energije. [Čitaj Dalje...]