Počinje „Mala škola KAIZEN™-a“ za mentore

mali-kaizenRazvojna agencija Srbije (RAS), Japanska poslovna alijansa u Srbiji (JPAS) i Kaizen Institute u avgustu i septembru organizuju „Malu školu KAIZEN™-a za RAS JICA mentore“ . [Čitaj Dalje...]

INTERREG ADRION – Treći poziv, 5 strateških projekata odobrenih za finansiranje

reinserNadzorni odbor ADRION-a je uslovno je odobrio 5 projekata od 13 prijava pristiglih u okviru 3. poziva za podnošenje predloga. [Čitaj Dalje...]

Start-Up obuka u Staroj Pazovi

RRA Srem će održati Obuku za početnike u biznisu 1-2.07.2020 u Staroj Pazovi.

Obuka se radi po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj i sastoji se iz šest modula a to su:
OZPB_2015

  • Motivi i osobine preduzetnika; Analiza i vrednovanje biznis ideja
  • Pravni osnov poslovanja
  • Privredni subjekti, pojam, dokumentacija, registracija
  • Izvori finansiranja
  • Porezi i doprinosi
  • Biznis plan [Čitaj Dalje...]

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2020

Razvojna agencija Srbije (RAS) je raspisala Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa, koji se objavljuje u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA). [Čitaj Dalje...]

Produžen rok za prijave do 10. juna 2020

Besplatna usluga mentoringa za sektor prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (RAS) je nakon proglašenja vanrednog stanja produžila trajanje Javnog poziva za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije, koji je deo programa RAS i JICA „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu-faza 2“, do 10. juna 2020. godine. [Čitaj Dalje...]

Krediti za likvidnost COVID-19

Fond-CovidVlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19. [Čitaj Dalje...]

Razvijena višenamenska zaštitna maska sa izmenljivim filterom

Maska_NB-02

Regionalna razvojna agencija Srem je u okviru Inovacionog startap centra Stara Pazova, čiji je programski rukovodilac, a u saradnji sa „NBreakers“ timom kao korisnikom ovog Centra, uspela da razvije prototip i otpočne serijsku proizvodnju univerzalne zaštitne maske sa izmenljivim filterom čija je osnovna namena fizička zaštita lica i disajnih organa od kapljičnih infekcija a ujedno i zaštita neposredne okoline korisnika ove maske od prenosa bakterija ili virogenih infekcija. [Čitaj Dalje...]

SEE Automotive Conference – Connect & Supply 2020

SEE-2020Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo na šestu po redu konferenciju o automobilskoj industriji i poslovne susrete “SEE Automotive Conference-Connect&Supply 2020″ koja se po prvi put održava online, 19 i 20. maja 2020. godine u organizaciji Automobilskog klastera Srbije i uz podršku Razvojne agencije Srbije. [Čitaj Dalje...]

Projekat „Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi“- GET2IT

GET2ITU okviru programa Evropa za građane – Mera 2.2. Mreža gradova, RRA Srem je partner na projektu „Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi“- GET2IT. Nosilac projekta je Pučko otvoreno učilište Varaždin – POU Varaždin, institucija za podučavanje odraslih grada Varaždina dok partnerstvo na projektu obuhvata 5 evropskih zemalja (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Italija i Republika Češka) i sledeće partnere: Turistička organizacija grada Sremske Mitrovice, Regionalna razvojna agencija Srem doo Ruma, Centro Studio e Lavoro „La Cremeria“ doo Italija, Gradska skupština Kavrijaga, Italija, Ljudska Univerza Ptuj (LUP), Slovenija, Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s. Češka. [Čitaj Dalje...]

Poštovani klijenti i saradnici,

KORONA

Usled novonastale situacije u Srbiji RRA Srem uvodi mere predostrožnosti i u tom smislu će nastaviti svoje aktivnosti radom na daljinu.

Zaposleni u Agenciji će nastaviti da pružaju informacije i podršku svim zainteresovanima putem elektronske pošte office@rrasrem.rs
Za sve programe Ministarstva privrede, Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije, možete nam se obratiti na telefon 063 381421

B2B sastanci na LEAP Summit u Zagrebu

LEAP-2020U okviru međunarodne konferencije LEAP Summit koja se održava u Zagrebu, Evropska mreža preduzetništva Hrvatske, u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS), 26. marta ove godine organizuje B2B susrete za inovativna preduzeća, preduzetnike i Startup-ove. Događaj je prvenstveno namenjen inovativnim preduzećima, startup-ovima, freelancerima, investitorima, udruženjima, studentima, univerzitetima i istraživačkim institucijama, kao i svima onima koji žele uspostaviti međunarodnu poslovnu saradnju i istražiti nova tržišta. [Čitaj Dalje...]

Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020

mentoring2017

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u„Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“, koji je sastavni deo programa „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na zapadnom balkanu – faza 2“ (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.

[Čitaj Dalje...]

Danube Energy+: program za mlade inovatore u najranijim fazama

startit-danubeDanube Energy+ pomaže mladim inovatorima da svoje ideje pretvore u uspešne startap kompanije.

Cilj projekta je da stvori optimalno okruženje koje će podržati mlade inovatore da postanu pioniri promena u oblastima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i drugih sličnih oblasti, pokrećući visoko inovativne startape u dunavskoj regiji. [Čitaj Dalje...]

Izrađena tehnička dokumentacija Centra za održivi razvoj Srema

2019-12-26-ICSP-docProstorije Inovacionog centra u Staroj Pazovi bile su mesto održavanja Završne konferencije projekta  Uspostavljanje Centra za održivi razvoj sa Edukaciono / inovativnim / istraživačkim / razvojnim centrom OIE / EE tehnologija, centrom za razvoj regionalnog prečistača otpadnih voda Sremska Mitrovica / Ruma / Irig sa regionalnim centrom za obuku operatora postrojenja za preradu otpadnih voda i Logističkim centrom za korišćenje otpadne biomase u javnom sektoru – IZRADA NEDOSTAJUĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (Projekat). [Čitaj Dalje...]

Zapošljavamo – otvorene pozicije

PHfR-001

U okviru projekta „PRO HEALTH for Roma“, No. 849124

-

Regionalna razvojna agencija Srem

[Čitaj Dalje...]