RRA Srem koordinira energetske preglede javnih objekata u opštinama Srema

EEpregledS obzirom na izraženu potrebu smanjenja potrošnje energije u javnim objektima, podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije i ciljem da Srem postane „Zeleni region“, Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa sremskim opštinama, realizuje projekat „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“. Projekat finansira Švajcarska Kancelarija za razvoj i saradnju (SDC) u iznosu  od 200.000,00 CHF. [Čitaj Dalje...]

RRA Srem i švajcarski donator opremili dečije igralište u Ogaru

ogar_02U sklopu projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiran sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC) a koji Regionalna razvojna agencija Srem sprovodi sa svojim partnerima, realizovana je aktivnost postavljanja dečijeg igrališta u Ogaru, opština Pećinci. Vrednost donacije je 3.270,00 CHF. [Čitaj Dalje...]

Prekogranična saradnja – palijativno zbrinjavanje

TakeCare_OBSM_martU Opštoj bolnici Sremska Mitrovica je održana promocija Projekta „Take care“ – Razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. [Čitaj Dalje...]

Završna konferencija projekta ERNOW

ERNOW_završnaNa završnoj konferenciji projekta čiji je inicijator bila RRA Srem i ujedno pružila tehničku podršku i aktivno učestvovala u implementaciji, predstavljeni su rezultati projekta, kao i kratak film o projektu. [Čitaj Dalje...]

RRA Srem organizuje IPARD obuke za privatni sektor

SDC_Obuka_02_IPARDRRA Srem je u okviru projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC), organizovala III obuku, a drugu na temu IPARD 2 programa 2014.-2020. Obuka je bila namenjena predstavnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, mikro i malim preduzetnicima u sektoru turizma  regiona Srem. Predavači su, kao i na prethodnoj obuci bili prof. Jonel Subić i dr Vlado Kovačević sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd. [Čitaj Dalje...]

MORG za turizam aktivan u okviru podrške IPARD projektima

SDC_morg_3_turizamRRA Srem je u okviru projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC), organizovala III sastanak MORG za turizam. Teme sastanka bile su informacije oko napretka druge faze projekta – osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO) Srema i obuka članova MORG-a o trenutno aktuelnim IPARD merama. [Čitaj Dalje...]

Srem se uključuje u sistem energetskog menadžmenta

EE_manadzmentU Sremskoj Mitrovici, u okviru četvrtog sastanka MORG-a za energetsku efikasnost i obnovljive izvore, održana je radionica Informatičke podrške Sistema energetskog menadžmenta u Srbiji. [Čitaj Dalje...]

RRA Srem u susret IPARD projektima

ipardRegionalna razvojna agencija Srem formirala je konzorcijum za potrebe pripreme projekata po IPARD metodologiji. Imajući u vidu da su pozivi za IPARD u R. Srbiji otvoreni kao i da region Srema, kao većinsko ruralno područje, spada u regione koji su obuhvaćeni ovim programom, RRA Srem je sa Institutom za ekonomske nauke i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda formirala zajednički tim za pripremu projekata.  Cilj ovog udruživanja je efikasno korišćenje mera programa i pružanje konsultantskih usluga potencijalnim klijentima za pripremu projekata po IPARD metodologiji. [Čitaj Dalje...]

Održan drugi sastanak i prva obuka za članove MORG za turizam

SDC_Bike_MORG_01Hotel „Borkovac“ u Rumi je bio domaćin drugog sastanka MORG za turizam a zatim i prve obuke, koje je organizovala RRA Srem u sklopu projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju SDC. [Čitaj Dalje...]

Švajcarski SDC podržava destinacijsko udruživanje u Sremu

sdcŠvajcarska agencija za saradnju (SDC), u okviru Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju Republike Srbije, odobrila je Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem još jedan projekat, kojim će se osnovati Destinacijska menadžment organizacija Srema (DMO). [Čitaj Dalje...]

Podrška RRA Srem u procesu Evropskih integracija

eu_integrationRegionalna razvojna agencija Srem i Ministarstvo za evropske integracije zaključile su Ugovor o saradnji u procesu evropskih integracija kojim je uspostavljena efikasnija koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, sa ciljem pružanja veće podrške lokalnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji. [Čitaj Dalje...]

AP Vojvodina podržava sufinansiranje EU projekata

emU Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem, zvanično je uručen ugovor od resorne sekretarke Smiljke Jovanović, za bespovratna sredstva u okviru konkursa – sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. [Čitaj Dalje...]

Srem – prvi region u Srbiji sa edukovanim energetskim menadžerima

emRRA Srem je u okviru projekta pod nazivom „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“ (Program podršku ruralnom i regionalnom razvoju u R. Srbiji koji finansira švajcarski SDC) uputila predstavnike pet opština (Inđija, Ruma, St. Pazova, Šid i grad Sr. Mitrovica) na obuku o opštinskom energetskom menadžmentu. Radi se o opštinama koje imaju više od 20.000 stanovnika i samim tim su obveznice sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom trošenju energije. [Čitaj Dalje...]

Promocija projekta „Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji APV“

sme_week_2016U okviru Evropske nedelje preduzetništva (SME WEEK), RRA Srem će 20.11.2017 sa početkom u 10 časova, održati promociju projekta „Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji APV“, koji uz podršku Razvojne agencije Srbije (RAS) zajednički realizuju četiri akreditovane razvojne agencije na teritoriji APV. [Čitaj Dalje...]

Biciklizmom ka regionalnom i ruralnom razvoju Srema

SDC_uvodnaRegionalna razvojna agencija Srem  je sa svojim partnerima započela realizaciju aktivnosti projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema”, u okviru Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju Republike Srbije , finansiran sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC). Vrednost projekta je 353. 271,98 CHF a petriod realizacije do 31.08.2018 godine. Kao i mnogo puta do sada, grad Sremska Mitrovica bila je domaćin Uvodne konferencije projekta i Prvog sastanka Međuopštinske radne grupe za turizam, kojoj su osim predstavnika partnera, prisustvovali i predstavnici Ambasade Švajcarske i Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju. [Čitaj Dalje...]