Jačanje institucionalnog kapaciteta za sprovođenje politike regionalnog razvoja na teritoriji Srema

- završen -
Lokacija: Region Srem
Cilj: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture za sprovođenje regionalne politike u AP Vojvodini za koju su nadležne akreditovane regionalne razvojne agencije.
Vrednost: 2.374.500,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Regionalna razvojna agencija Srem
Partneri: Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine
Period: 2015-2016

Pošaljite vaš komentar

*