Uspostavljanje funkcionalne kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, uvođenjem sistema za administracuju projekata “My project“.

- završen -
Lokacija: Grad Sremska Mitrovica
Cilj: Modernizacija i unapređenje efikasnosti funkcionisanja lokalne administracije, uvođenjem modela sistemskog praćenja – pripreme, realizacije i efekata projekata.
Vrednost: 956.330,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Grad Sremska Mitrovica
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2015-2016

Pošaljite vaš komentar

*