Revizija strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova 2010-2020


- završen -
Lokacija: Stara Pazova
Cilj: Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave
Vrednost: 1.780.840,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Stara Pazova
Partneri: RRA Srem
Period: 2014-2015

Pošaljite vaš komentar

*