Usvajanje Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015 – 2020 i uspostavljanje integralnog modela planiranja kapitalnih investicija, sa programskim budžetom i pripreme projekata iz Akcionog plana


- završen -
Lokacija: Opština Inđija
Cilj: Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave
Vrednost: 1.441.176,00   din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Inđija
Partneri: RRA Srem
Period: 2014-2015

Pošaljite vaš komentar

*