GET2IT- pripreme za prvi projektni događaj

GET2IT-001U okviru projekta Get2It- Getting to Active Citizenship in Europe (Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi), koji se finansira iz programa Evropa za građane, mera Mreže gradova, 6.10.2020. godine je održan sastanak projektnih partnera putem Zoom aplikacije. Povod sastanka bila je priprema za prvi događaj projekta koji je zbog pandemije virusa COVID19 odložen i umesto da se desi u martu ove godine u Varaždinu, desiće se putem Zoom aplikacije u obliku tri tročasovne sesije usmerene ka domaćim i međunarodnim učesnicima zemalja partnera. Ovakav vid održavanja događaja je trenutno rešenje i usvojeno je nakon dobijenih preporuka Evropske komisije da se javni događaji i okupljanja svedu na minimum.

U skladu sa tim, a svakako i zbog sopstvene svesti o važnosti očuvanja sopstvenog zdravlja kao i zdravlja zajednice u ovim okolnostima, projektni tim je odlučio da se narednih nekoliko projektnih događaja održi na ovaj način sve dok se ne steknu uslovi za drugačije. Na sastanku su  usvojeni datumi održavanja događaja, diskutovalo se o sadržaju agende i o eventualnom potpisivanju Partnerskog sporazuma planiranom u narednim danima oktobra.

Za više informacija, možete kontaktirati Bojanu Lanc iz Regionalne razvojne agencije Srem- bojana.lanc@rrasrem.rs ili Svetlanu Cicu-Sabo iz Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica- cicasabo@gmail.com.

Pošaljite vaš komentar

*