Izrada projektne dokumentacije spoljnog uređenja sa infrastrukturom Regionalnog centra za održivi razvoj Srema


- u fazi realizacije -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Unapređenje međuinstitucionalne saradnje na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou
Vrednost: 4.000.000,00 din.
Donatori: Razvojna agencija Srbije (RAS)
Nosilac: Regionalna razvojna agencija Srem
Partneri: Grad Sremska Mitrovica
Period: 2020-2021 (12 meseci)

Pošaljite vaš komentar

*