Početna konferencija projekta „PRO HEALTH for Roma“

2019-11-22-cakovecU Čakovcu (Republika Hrvatska), 22.11.2019 godine u prostorijama Međimurske županije je održana početna konferencija projekta „PRO HEALTH for Roma“ u kojoj učestvuje osam partnera među kojima i Regionalna razvojna agencija Srem.

Cilj projekta je poboljšati pristup romskog stanovništva zdravstvenim uslugama, u područjima Sremske Mitrovice i Međimurske županije. Romsko stanovništvo smatra se jednim od najugroženijih u Europi, a jedan od glavnih uzroka je otežan pristup zdravstvenoj nezi.
Aktivnostima u sklopu ovog projekta, radiće se na podizanju svesti romske populacije o neophodnoj zdravstvenoj nezi. Angažovaće se posrednici između zdravstvenih ustanova i romskog stanovništva, održaće se obuke zdravstvenih radnika radi lakšeg svakodnevnog rada s pacijentima pripadnicima romske zajednice i specijalni timovi će raditi na terenu.
Sve mere će biti uključene u regionalne akcione planove za Sremsku Mitrovicu i Međimursku županiju kako bi se uskladile s Okvirom Europske unije za nacionalne strategije integracije Roma.

Uz Regionalnu razvojnu agenciju Srem, partneri na projektu koji će trajati godinu dana, su i Lekari sveta Belgija, putem svoje kancelarije u Hrvatskoj, Crveni krst Vojvodine, Crveni krst Sremska Mitrovica, Centar za ekonomsko unapređenje Roma iz Sremske Mitrovice kao i partneri iz R. Hrvatske, Grad Čakovec, Međimurska županija i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.