Strategija Ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica 2014-2020 na principima LEADER pristupa

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Unapređenje i stvaranje kvalitetnih uslova u ruralnim područjima grada Sremska Mitrvica koji će doprineti održivom razvoju u skladu sa LEADER principima
Vrednost: 1.266.000 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Grad Sremska Mitrvica
Partneri: Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2013-2014

Pošaljite vaš komentar

*