Unapređenje upravljačkih procesa uslužnog centra opštine Pećinci, uvođenjem sistema za administracuju projekata “My project“

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Modernizacija i unapređenje efikasnosti funkcionisanja lokalne administracije, uvođenjem modela sistemskog praćenja – pripreme, realizacije i efekata projekata
Vrednost: 1.695.133 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Pećinci
Partneri: Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2013-2014

Pošaljite vaš komentar

*