Regionalni centar za održivi razvoj Srema – Prva faza: Uspostavljanje inovacionog Start-up centra S. Pazova


- u fazi realizacije -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Uspostavljanje i pružanje usluga Inovacionog Start-up centra S. Pazova kao prva faza uspostavljanja Regionalnog Centra za održivi razvoj Srema
Vrednost: 42.820.510,10 din.
Donatori: R. Srbija – Kabinet ministra za Inovacije i tehnološki trazvoj
Nosilac: Regionalna razvojna agencija Srem
Partneri: Opština Stara Pazova
Period: 2018-2019 (9 meseci)

Pošaljite vaš komentar

*