Region Srema na korak od Programa razvoja turizma

program_turizam_02Na trećem sastanku Međuopštinske radne grupe za turizam koji je održan 11.9. 2018. godine u Sremskoj Mitrovici, predstavnici Programa za regionalni i ruralni razvoj za Republiku Srbiju i donatora, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Regionalne agencije Srem, turističkih organizacija Srema, kao i drugih relevantnih pružaoca usluga u turizmu privatnog i javnog sektora, zajedno su radili na finalizaciji strateških dokumenata potrebnih za uspostavljanje i dalji rad Destinacijske menadžment organizacije Srem- Fruška Gora.

Program razvoja turizma će u sebi obuhvatiti sledeće komponente:

1) Program razvoja turizma sa analizom, strategijom razvoja za period od 2019. do 2024. godine sa planom turističkih proizvoda i povezivanjem u jedinstvenu celinu;
2) Katalog investicionih projekata;
3) Predlog modela i strukture Destinacijske menadžment organizacije;

program_turizam_01Draft ovog dokumenta će članovima Međuopštinske grupe za turizam biti dat na uvid već nakon 15. oktobra, nakon čega se, nakon uvažavanja finalnih promena i predloga, očekuje i usvajanje ovog dokumenta koji će Destinacijskoj menadžment organizaciji Srem-Fruška Gora koristiti kao osnova za dalje strateško i održivo planiranje razvoja turizma regiona Srema.

Pošaljite vaš komentar

*