Jačanje kapaciteta MORG za turizam u oblasti obnovljivih izvora energije

5MORG_SDCU okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održan je peti sastanak Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) a zatim i obuka čiji je cilj bio da se članovi upoznaju sa  energetskom efikasnošću (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE) koje je moguće koristiti u turističkim objektima kao i mogućim uštedama energije.

S obzirom na činjenicu da je u toku i realizacija druge faze projekta koja za krajnji rezultat  ima osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO) Srema, projekt menadžerka RRA Srem, Bojana Lanc sa članovima MORG razgovarala je na temu izrade akcionog plana i pripreme kataloga investicija u turizmu Srema. Prenela je utiske konsultantkinja iz Slovenije sa prethodnog sastanka, koje su konstatovale da se u radu MORG vidi metodičan pristup i iskustvo.  Ponovljen je zahtev da oni koji nisu popunili upitnik (JLS, TO, pružaoci usluga) to ipak urade kako bi se dobilo što više inputa u vezi turističkih potreba regiona,  turističkih proizvoda koji imaju najveći potencijal,  načina podrške. Posebno je istaknuta  potreba za investicijama u oblasti turizma (infrastrukturnim projektima)  jer će ti projekti biti osnova za Katalog investicija.

Drugi deo sastanka bio je posvećen obuci članova MORG za turizam na temu EE i OI u turističkim objektima. Predavač je bio Vladimir Janković iz udruženja “Centar za promovisanje, razvoj i primenu obnovljivih izvora energije – Centrala” iz Šimanovaca. S obzirom da je udruženje učestvovalo na različitim  konferencijama i predavanjima, organizovali su izložbe i manifestacije,  napisali i štampali tekstove o primeni OIE,  realizovali TV i radio emisije  na temu EE i OIE,  učestvovali u raznim EU projektima, organizovali pokazne vežbe i predavanja različitim ciljnim grupama, g. Janković je sva ta iskustva prezentovao članovima MORG  tokom sastanka. Radionica je bila interaktivna i dinamična a prisutne je naročito interesovalo kolike su stvarne energetske potrebe u turističkim objektima, koji vidovi OIE ostvaruju najveću uštedu energije, koje su savremene tendencije u korišćenju novih tehnologija u upravljanju potrošnjom energije. Posebno interesantno bilo je predavanje na temu praktičnih primera korišćenja OIE, naročito u  hotelima, poljoprivrednim gazdinstvima i restoranima.

S obzirom na tematiku i pokazano interesovanje, u narednom periodu održaće se još četiri obuke za različite ciljne grupe, na temu EE i OIE. Time  čime će se zatvoriti ciklus od 15 obuka planiranih projektom, koje imaju za cilj jačanje kapaciteta javnog, privatnog i civilnog sektora u smislu unapređenja njihovih veština za upravljanjem i pružanjem usluga u ruralnom turizmu.

Pošaljite vaš komentar

*