Zajednički cilj – formiranje Destinacijske menadžment organizacije Srema

MORG_DMO2Grad Sremska Mitrovica bila je domaćin prve regionalne radionice aktera iz oblasti razvoja turizma Srema, u okviru projekta “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO), definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama”. Projekat je finansiran sredstvima švajcarske agencija za saradnju (SDC).

Na početku radionice, g. Tomislav Janković predsednik skupštine Grada Sremska Mitrovica a ujedno i koordinator projekta, istakao je značaj formiranja destinacijske menadžment organizacije  i izradu Akcionog plana za razvoj turizma Srema.  “To je dobra prilika da zajedno iskoristimo potencijale za razvoj turizma i prepoznatljivu i konkurentnu turističku destinaciju Srem”, istakao je G. Janković.

Radionicu su vodile konsultantkinje iz Slovenije, Slavka Župan I Julija Marušek uz stručnu pomoć konsultantkinje iz Srbije, prof. Kristine Košić sa departmana za geografiju, turizam I hotelijerstvo, Univerziteta iz Novog Sada.

Tokom radionice učesnici, zastupljeni iz javnog, privatnog I civilnog sektora za razvoj turizma Srema, učestvovali su i dali značajne inpute  za procenu položaja i potencijala turizma u destinaciji na osnovu analize, anketa, trendova i upoređivanja sa drugim zemljama, definisali hot-spot destinacije, portfelj turističkih proizvoda, konkretne kratkoročne i srednjoročne ciljeve. Sve ove značajne informacije su neophodne da bi se utvrdio budući način organizovanja i upravljanja destinacijom u turističkoj oblasti Srem.  Kao primer dobre prakse, konsultantkinje su prikazale kako funkcioniše model organizovanja i upravljanja turizmom u Sloveniji.

Kristina Košić prezentovala je aktivnosti koje su do sada realizovane u cilju sagledavanja svih relevantnih faktora i koji su ključni izazovi koji  utiču na formiranje i razvoj turističke destinacije Srem. Shodno tome, jedinstven stav svih učenika radionice je da bi DMO  trebalo da se formira od predstavnika svih lokalnih turističkih organizacija regije Srem, uz učešće privatnog i nevladinog sektora, da novoformirana DMO ima stručnu službu za pisanje i realizaciju zajedničkih projekata kao i službu za prodaju i marketing, jer su zajednička promocija i prodaja turističkih proizvoda i koordinacija velikih investicija najvažniji zadaci buduće DMO.

Sledeća radionica zakazana je za 19.07.2018. godine kada će biti prezentovana struktura buduće DMO: vizija, pozicioniranje, ciljevi, proizvodi (noseći i potporni), ciljne grupe, ciljna tržišta, mere 2020, najvažniji projekti.

Pošaljite vaš komentar

*