Razvojna agencija Srbije u terenskoj kontroli

vrednovanje2018Danas je u našim prostorijama realizovana terenska kontrola od strane Razvojne agencije Srbije (RAS) sa ciljem vrednovanje našeg rada za prethodnu kalendarsku godinu i sa ciljem praćenja realizacije zadataka za koje smo akreditovani u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

Predstavnici RAS-a, sa sekretarom  komisije Marijom Jovanović i članovima Jelenom Radoman Ilić i Natašom Glavendekić, je kao i svake godine profesionalno i odgovorno uradila svoj posao.

Uslovi za vrednovanje rada Regionalne  agencije su:

-        da je regionalna agencija akreditovana u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova;

-        da je regionalna agencija upisana u registar u skladu sa Pravilnikom o sadržini i izgledu jedinstvenog registra akreditovanih regionalnih razvojnih agencija;

-        da je podnela godišnji izveštaj o radu i poslovanju Agenciji i osnivačima;

-        izveštaj Agencije o obilasku regionalne agencije u skladu sa Zakonom;

-        da je podnela podatke na obrascu – Evaluaciioni obrazac;

Kriterijumi za vrednovanje rada

  1. institucionalni kriterijum;
  2. organizacioni kriterijum;
  3. kriterijum učinka vezan za podršku razvoju privatnom sektoru i regionalnom razvoju;
  4. kriterijum vezan za promotivne aktivnosti;

Interes za akreditaciju RRA je očigledan, jer se time potvrđuje status i pozicija odgovornog subjekta regionalnog razvoja, što je i cilj našeg poslovanja.

Pošaljite vaš komentar

*