Lokalni akteri u turizmu Srema se osnažuju za bolju vidljivost na tržištu

8_obukaU okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održana je osma po redu obuka, namenjena  pružaocima usluga u turizmu i predstavnicima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorija opština Ruma i Irig, na temu plasiranje domaćih proizvoda na domaće turističko tržište. Predavači su bile profesorice sa PMF Univerziteta u Novom Sadu, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Kristina Košić i Ivana Blešić.

Menadžerka projekta, Sanja Stupar prisutne je upoznala sa značajem projekta i mogućim benefitima za pružaoce usluga u turizmu, proizvođače hrane i drugih turističkih proizvoda, u okviru Destinacijske menadžment organizacije, koja će se formirati za region Srema. S obzirom da tipični proizvodi karakterišu turističku ponudu zemlje ili njenog dela kao turističke destinacije, u mnogim slučajevima su glavna atrakcija na teritoriji, prof. Košić održala je prvi deo obuke na temu mogućnosti i načina plasiranja domaćih  proizvoda Srema na turističko tržište.

Znajući da su domaća hrana i vino prepoznati za region Srem, Prof. Košić  je istakla da postoje mnogobrojni problemi u plasiranju hrane ali i ostalih turističkih proizvoda na turističko tržište: visoki investicioni troškovi, nerazumevanje tržišta,  nepoznavanje marketinga, administracije, zakonske regulative naročito u oblasti hrane, nedostatak komunikacije između dobavljača i kupca, nedostatak informacija i znanja o dostupnim fondovima za finansiranje aktivnosti u turizmu. Sa druge strane, postoje brojne prednosti plasiranja lokalnih poljoprivrednih proizvoda turističkom sektoru: mogućnosti za diverzifikaciju, zapošljavanje, zaradu, ostanak na selu; angažovanje različitih ciljnih grupa: žene, omladina, ometeni u razvoju….

S obzirom na rastući broj zahteva za bezbednim proizvodima, prof. Ivana Blešić održala je predavanje na temu zakonske regulative i sertifikacije poljoprivrednih proizvoda sa ciljem plasiranja na turističko tržište. Učesnike radionice zanimalo je koji je to minimum zahteva koji se mora ispoštovati kako bi hrana bezbedno stigla do potrošača.

Osim ostvarene interakcija između javnog, privatnog sektora i seoskih domaćinstava, cilj ove obuke je da doprinese unapređenju veze između poljoprivrede i turizma kao važnog mehanizma za podsticanje domaće poljoprivredne proizvodnje i razvoja različitih vidova turizma kao dodate vrednosti, zadržavanje turističkih prihoda u regionu, kroz prepoznavanje ključnih faktora koji utiču na promociju i prodaju lokalnih turističkih proizvoda na teritoriji Sremskog okruga.

 RRA Srem je u junu mesecu planirala još dve obuke za  pružaoce usluga u turizmu i predstavnike poljoprivrednih seoskih domaćinstava iz  preostalih opština Srema, čime će se uticati na rešavanje prepoznatih problema u domenu kvaliteta, plasmana, promocije domaćih proizvoda na turističko tržište, što čini doprinos unapređenju poljoprivrede, turizma, ruralnog i regionalnog razvoja u celini.

Pošaljite vaš komentar

*