RRA Srem koordinira energetske preglede javnih objekata u opštinama Srema

EEpregledS obzirom na izraženu potrebu smanjenja potrošnje energije u javnim objektima, podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije i ciljem da Srem postane „Zeleni region“, Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa sremskim opštinama, realizuje projekat „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“. Projekat finansira Švajcarska Kancelarija za razvoj i saradnju (SDC) u iznosu  od 200.000,00 CHF.

Prvi korak na putu dostizanja navedenog cilja je energetski pregled – Audit postojećih objekata, ukupno 30 na teritoriji Srema, koji će biti sprovedeni do kraja grejne sezone. Namera je da se prikupljanjem i obradom niza podataka (baze podataka) o građevinskim karakteristikama zgrade u smislu toplotne zaštite, kao i energetskim karakteristikama raznih sistema potrošnje energije i vode, dobije što bolji uvid u postojeće energetsko stanje zgrade, nakon čega se predlažu mere unapređenja energetske efikasnosti zgrade.

Za te aktivnosti, RRA Srem sprovela je proceduru nabavke najsavremenije merne opreme za vršenje energetskog pregleda zgrada.

Energetski pregledi sadržaće informacije o građevinskim karakteristikama zgrade u smislu termičkog omotača zgrade; ­energetskim karakteristikama sistema za grejanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju; energetskim karakteristikama sistema za pripremu sanitarne tople vode; ­energetskim karakteristikama sistema snabdevanja električnom energijom i merenje potrošnje; ­energetskim karakteristikama  potrošača električne energije; ­energetskim karakteristikama sistema potrošnje pitke i sanitarne vode; karakteristikama sistema regulacije i upravljanja; ­energetskim karakteristikama sistema za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi sistemi postoje na lokaciji); mogućnostima zamene energenta ekološki prihvatljivijim energentom ili mogućnostima prelaska na obnovljive izvore energije; ­mogućnostima zamene pojedinih tehničkih sistema modernijim i savremenijim energetski efikasnijim sistemima.

Izradom Energetskih pregleda i formiranjem izveštaja, stvoriće se uslovi za dalju izradu tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju i rekonstrukciju objekata. Ovim će se stvoriti i preduslovi za apliciranje kod raspoloživih nacionalnih i drugih fondova za finansiranje fizičkih radova energetske sanacije/rekonstrukcije javnih objekata. RRA Srem će i nakon realizacije projekta „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“, koordinirati regionalne aktivnosti za izradu  dokumentacije ovakvog tipa, s obzirom da rastuća potrošnja energije podrazumeva da su i potencijali energetskih i ekoloških ušteda u zgradarstvu najveći.

Pošaljite vaš komentar

*