Prekogranična saradnja – palijativno zbrinjavanje

TakeCare_OBSM_martU Opštoj bolnici Sremska Mitrovica je održana promocija Projekta „Take care“ – Razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

Projekat je u toku, a period implementacije 15.06.2017-14.02.2019. Ukupan budžet Projekta je 939.505.50 evra,

Glavni nosilac projekta je „Bubamara“ Udruga osoba sa invaliditetom iz Vinkovaca a partneri pored Opšte bolnice S. Mitrovica su i Regionalna razvojna agencija Srem iz Rume kao i Dom za starije i nemoćne osobe iz Iloka.

„Naša uloga je da tehnički podržimo ovaj značajan projekat, što podrazumeva i pripremu i implementaciju procedura i veština za ovaj vid zbrinjavanja pacijenata. Lepo je videti uspešnu primenu svih dosadašnjih aktivnosti, jer su teme prijemčive za fondove EU. Bitno je da strategija palijativnog zbrinjavanja postoji u Srbiji, a ta iskustva prenećemo i na druge regione“ – rekao je Milan Mirić, direktor Regionalne razvojne agencije Srem, koja je inicirala projekat i povezala partnere iz Hrvatske sa partnerima iz Srbije.

Činjenica, da je za dva meseca pružena pomoć za više od 100 pacijenata, govori u prilog opravdanosti projekta za ceo sremski region.

Pošaljite vaš komentar

*