RRA Srem organizuje IPARD obuke za privatni sektor

SDC_Obuka_02_IPARDRRA Srem je u okviru projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC), organizovala III obuku, a drugu na temu IPARD 2 programa 2014.-2020. Obuka je bila namenjena predstavnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, mikro i malim preduzetnicima u sektoru turizma  regiona Srem. Predavači su, kao i na prethodnoj obuci bili prof. Jonel Subić i dr Vlado Kovačević sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.

Menadžerka projekta, Sanja Stupar predstavila je  predavače a prof. Jonel Subić Konzorcijumom za podršku pripreme projekata po IPARD metodologiji koji čine RRA Srem, Institut za ekonomiku poljoprivrede (IEP) Beograd i Institut ekonomskih nauka (IEN) Beograd. On je posebno istakao  ulogu Konzorcijuma u pružanju tehničke pomoći (svaka strana potpisnica Sporazuma u domenu svojih ekspertiza, dokazanih veština i sposobnosti)  koja će se  sadržati u tome da se odabranim klijentima pruži podrška u pripremi prijava za korišćenje IPARD-a, u svim fazama projektnog ciklusa po IPARD metodologiji, od  pripreme, implementacije do izveštavanja.

Dr. Kovačević prezentovao je dostupne IPARD merame, Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava: značajnom podrškom investicijama u materijalna sredstva i tehnička poboljšanja i Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva: kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, povećava ukupne performanse sektora i doprinosi dostizanju potrebnih EU standarda. Poseban  akcenat stavio je na Meru 7 – Diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja: ima za cilj povećanje stepena razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, uz mogućnost stvaranja novih radnih mesta, što će direktno uvećati prihod gazdinstava. Akreditacija Mere 7 se očekuje u najskorijem periodu a time i Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje.

Učesnici radionice bili su veoma aktivni u postavljanju pitanja i diskusiji, na zadovoljstvo predavača koji su davali kompleksne i sveobuhvatne odgovore. Ovo je bila druga od planiranih 5 obuka koju su predstavnici IEP održali. Sledeća obuka biće održana 27.02.2018. takođe u hotelu „Borkovac“ u Rumi.

Pošaljite vaš komentar

*