MORG za turizam aktivan u okviru podrške IPARD projektima

SDC_morg_3_turizamRRA Srem je u okviru projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC), organizovala III sastanak MORG za turizam. Teme sastanka bile su informacije oko napretka druge faze projekta – osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO) Srema i obuka članova MORG-a o trenutno aktuelnim IPARD merama.

Menadžerka projekta, Sanja Stupar otvorila je sastanak, predstavila dnevni red i članove MORG-a informisala o trenutnim aktivnostima na projektu „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“.  S obzirom da je ostvaren napredak projekta osnivanja DMO Srema, menadžerka projekta Bojana Lanc, prisutne je informisala o potpisivanju Sporazuma o razumevanju između RRA Srem, partnera na projektu i REDASP, nosioca projekta. Trenutno prioritetna aktivnost su pripreme za odabir konsultantske kuće, koja će biti angažovana za rad na izradi strateških dokumenata, definisanih projektom.

Takođe, Bojana Lanc članove MORG-a upoznala je sa Konzorcijumom za podršku pripreme projekata po IPARD metodologiji. Konzorcijum čine RRA Srem, Institut za ekonomiku poljoprivrede (IEP) Beograd i Institut ekonomskih nauka (IEN) Beograd. Osim aktivnosti na organizovanju promocija i upoznavanju potencijalnih korisnika IPARD-a o raspoloživim merama i uslovima za prijavljivanje, usluge tehničke podrške (svaka strana potpisnica Sporazuma u domenu svojih ekspertiza, dokazanih veština i sposobnosti)  bi se sadržala u tome da se odabranim klijentima pruži podrška u pripremi prijava za korišćenje IPARD-a, u svim fazama projektnog ciklusa po IPARD metodologiji: priprema, implementacija i izveštavanje.

Ove informacije su bile uvod u obuku u okviru koje su predsatvljene  mere dostupne poljoprivrednicima u okviru IPARD 2 programa 2014.-2020. i problematika koja prati izradu biznis plana. Predavači su bili dr Vlado Kovačević i prof. Jonel Subić iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd. Osim osnovnih informacija o merama, dr. Kovačević akcenat je stavio na specifične kriterijume prihvatljivosti, informacije ko može da konkuriše, prihvatljive i neprihvatljive troškove, visinu pomoći, dinamiku IPARD mera, spisak neophodne dokumentacije, analizu opštih troškova. Prof. Jonel Subić prisutne je upoznao sa osnovama za izradu poslovnog plana odnosno izradom kalkulacija u skladu sa metodologijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenoj pravilnikom i javnim pozivom;  popunjavanjem elektronskih i štampanih formi obrazaca jednostavnog odnosno složenog poslovnog plana; pripremom podataka poslovnog plana za odgovarajuću finansijsku instituciju (banka, razvojni fond . . . ).

Ovo je bila prva od planiranih 5 obuka koje će predstavnici IEP održati, kako članovima MORG- a, tako i predstavnicima poljoprivrednih gazdinstava i mikro i malih preduzeća iz sektora turizma u regionu Srem. Buduće učesnike delegiraće članovi MORG -a za turizam i planirano je da u narednih mesec dana ove obuke budu realizovane.

Pošaljite vaš komentar

*