Izrada Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom Regionalnog Vodovodnog Sistema Istočni Srem

- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Stvaranje preduslova regionalnog razvoja Sremskog okruga putem planiranog razvoja održive međuopštinske komunalne infrastrukture i efikasnog korišćenja prirodnog i prostornog resursa regiona
Vrednost: 4.940.331,40 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Irig
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2012-2013

Pošaljite vaš komentar

*