Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodini


- završen -
Lokacija: Region Vojvodine
Cilj: Na teritoriji AP Vojvodine, ustanoviti novu uslugu svim zainteresovanima i sektoru MMSPP, koji će doprineti iskorišćavanju potencijala socijalnog preduzetništva u funkciji pospešivanja lokalno-ekonomskog razvoja
Vrednost: 2.849.362,95 RSD
Donatori: Razvojna agencija Srbije (RAS)
Nosilac: Regionalna razvojna agencija PANONREG doo Subotica
Partneri: RRA Srem, RCR Banat, RRA Bačka
Period: 2017-2018

Pošaljite vaš komentar

*