Srem se uključuje u sistem energetskog menadžmenta

EE_manadzmentU Sremskoj Mitrovici, u okviru četvrtog sastanka MORG-a za energetsku efikasnost i obnovljive izvore, održana je radionica Informatičke podrške Sistema energetskog menadžmenta u Srbiji.

U prvom delu, predavač je bila Maja Matejić (Portfolio menadžer za energetiku, UNDP), sa temama - uspostavljanja, organizacione strukture, obaveze obveznika sistema, obuka energetskih menadžera i energetskih savetnika, informatička podrška (ISEM i SEM).

U okviru  Informacionog sistem za energetski   menadžment (ISEM), predstavljena je struktura sistema, funkcionalnosti sistema, hijerarhija korisnika sistema, organizacija prikupljanja podataka, energetske troškovne celine, nomenklatura objekata, hijerarhija i vrste korisnika objekata, i dr.Rađen je unos podataka u od strane krajnjih korisnika sa praktičnom vežbom, zatim, unos podataka od strane energetskih menadžera, kao i modul javnog osvetljenja.

U okviru drugog dela radionice, predavač Vojislav Galić (Quiddita doo, Beograd), predstavio je SEM: Rad u aplikaciji (prijavljivanje, promena lozinke, navigacija, pretraživanje, pregled i izmene, validacije itd.); Registracija obveznika sistema kroz javni deo aplikacije; Imenovanje energetskog menadžera; Unos i štampa godišnjeg izveštaja; Integracija sa ISEM sistemom.

Energetska efikasnost je jedan od najefikasnijih načina za postizanje održivog razvoja. Lokalne vlasti u Srbiji imaju značajnu ulogu u dostizanju ciljeva energetske efikasnosti.

Pošaljite vaš komentar

*