Srem – prvi region u Srbiji sa edukovanim energetskim menadžerima

emRRA Srem je u okviru projekta pod nazivom „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“ (Program podršku ruralnom i regionalnom razvoju u R. Srbiji koji finansira švajcarski SDC) uputila predstavnike pet opština (Inđija, Ruma, St. Pazova, Šid i grad Sr. Mitrovica) na obuku o opštinskom energetskom menadžmentu. Radi se o opštinama koje imaju više od 20.000 stanovnika i samim tim su obveznice sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom trošenju energije.

U skladu sa uslovima pohađanja obuke, izvršena je selekcija osoba koje imaju završene adekvatne akademske studije, pre svega u oblasti inženjerstva (arhitektura, građevinarstvo, elektrotehnika, saobraćaj, mašinstvo, i sl.).

Obuku je izvršio Mašinski faktultet Univerziteta u Beogradu kao jedina ovlašćena ustavnova u Srbiji. Pet energetskih menadžera je prošlo teorijsku obuku nakon koje sledi praktični deo u vidu pripreme energetskog bilansa opštine sa analizom bar četiri javna objekta, a potom će uslediti i polaganje stručnog ispita sa izdavanjem licence. Polaznici su tokom obuke, između ostalog, stekli znanja za rad na nacionalnom Informacionom sistemu za energetske menadžere čiju izradu je finansirao UNDP u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Energetski menadžer opštine je lice koje je imenovano da prati i beleži načine korišćenja i količine upotrebljene energije, predlaže i sprovodi mere efikasnog korišćenja energije, priprema godišnje izveštaje, realizuje planirane ciljeve uštede energije i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Sprovedena obuka je prvi korak ka uspostavljanju opštinskog energetskog menadžmenta u Sremu, što je zakonska obaveza, ali isto tako predstavlja važnu funkciju lokalne samouprave u cilju stvaranja energetskih i budžetskih ušteda, smanjenja emisije Co2 kao i podsticaj za korišćenje obnovljvih izvora energije.

Pošaljite vaš komentar

*