Biciklizmom ka regionalnom i ruralnom razvoju Srema

SDC_uvodnaRegionalna razvojna agencija Srem  je sa svojim partnerima započela realizaciju aktivnosti projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema”, u okviru Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju Republike Srbije , finansiran sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC). Vrednost projekta je 353. 271,98 CHF a petriod realizacije do 31.08.2018 godine. Kao i mnogo puta do sada, grad Sremska Mitrovica bila je domaćin Uvodne konferencije projekta i Prvog sastanka Međuopštinske radne grupe za turizam, kojoj su osim predstavnika partnera, prisustvovali i predstavnici Ambasade Švajcarske i Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju.

Na samom početku, Milan Mirić direktor RRA Srem, pozdravio je prisutne i zahvalio im na prisustvu s obzirom da je istovremeno otvoren i Sajam turizma u Novom Sadu. Sve prisutne je podsetio da je sam proces pripreme projekta trajao dve godine , da je održano niz radionica i sastanaka kako bi se identifikovali kvalitetni partneri,  uskladili interesi, od projektnih inicijativa definisale  konkretne aktinosti,  usklađene sa politikama ruralnog i regionalnog razvoja. „Biciklizam povezuje sva tri sektora javni, privatni i civilni. Rute prolaze kroz NP „Fruška gora“, povezuje dve reke Savu i Dunav, lokalitete poput SRP „Obedska bara“ , SRP „Zasavica“. Sve je to donator prepoznao pa će naš projekat imati i drugu fazu a to je formiranje Destinacijske menadžment organizacije – DMO Srema“, istakao je direktor RRA Srem, Milan Mirić.

Zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice, Svetlana Milovanović u ime domaćina, obratila se skupu i istakla  „Mi smo veoma počastvovani što smo partneri u ovom veoma značajnom, zanimljivom i korisnom projektu. Naš deo je biciklistička staza od Zasavice do Sremske Mitrovice, u dužini od 6 km, tačnije do završetka Pešačkog mosta sa mačvanske strane. Ono što Grad Sremska Mitrovica radi, to je projektna dokumentacija koja je u fazi izrade. Do kraja ove godine očekuje se da će biti sva projektna dokumentacija završena. Mi smo spremni i očekujemo realizaciju radova od marta naredne godine. Vrednost radova je 165.000 švajcarskih franaka. Od toga je Program već obezbedio nešto više od 65.000 franaka, a ostatak će Ministarstvo za turizam i telekomunikacije, Pokrajinski sekretarijat za turizam i privredu i Grad Sremska Mitrovica“.

Predstavnica Ambasade Švajcarske Milica Stojanović, zahvalila se RRA Srem na dobro organizovanom skupu, značajnom doprinosu realizaciji Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju Republici Srbiji i vidljivosti donatora – Švajcarske agencije za saradnju. „Nadam se da ću uskoro, sa direktorom kancelarije i ostalim predstavnicima Programa, posetiti rutu i uveriti se da je region Srema sa pravom podržan Programom i da ima relevantne partnere koji će sve planirane aktivnosti sprovesti u delo“, dodala je na kraju.

Predstavnik Programa, Branko Milić takođe je pohvalio vodećeg partnera, RRA Srem istakavši  da je sve ovo do sada bio veoma naporan proces. „Trebalo je naći meru, biti realan i artikulisati interes donatora sa interesima partnera. RRA Srem je to uspela, i ja im čestitam!“.

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam prisutnima se obratio Sergej Tamaš, pomoćnik pokrajinskog sekretara za turizam.  On je sa zadovoljstvom konstatovao da vidi ljude is struke na pravom mestu. „Tema je aktuelna i kao takva podržana i na Sajmu turizma u Novom Sadu. Takođe, biće obuhvaćena i u okviru Programa razvoja turizma AP Vojvodine, koji će biti realizovan u prvom kvartalu 2018. godine. Razvoj Srema kao destinacije primer je kako treba da se razvijaju i ostali regioni, što su prepoznali i podržali resorno Ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat“.

Nakon uvodnih reči, Sanja Stupar menadžerka projekta, prezentovala je sam projekat, njegove ciljeve, planirane aktivnosti. Kao najvažnije, osim izgradnje biciklističke staze Zasavica – Sr. Mitrovica  to su:  izrada projektne dokumentacije i postavljanje biciklističke signalizacije na bciklističkoj ruti Sava, izrada projektne dokumentacije sanacije Grebenskog puta od Iriškog venca do Zmajevca, dužine oko 6 km, nabavka opreme za unapređenje turističke ponude NP „Fruška gora“, SRP „Zasavica“, Etno sela Kupinovo i Ogar, PD „Kozarica“ kao budućeg biciklističkog kampa, razvoj mobilne aplikacije i web sajta, podizanje kapaciteta za upravljanje ruralnim turizmom javnog, privatnog, civilnog sektora i članova MORG za turizam.

Nakon Uvodne konferencije održan je Prvi sastanak Međuopštinske radne grupe – MORG za turizam. S obzirom da je za potrebe projekta  MORG proširen,  Milan Mirić je prisutnim članovima prezentovao Koncept i uloga MORG u pripremi i realizaciji regionalnih projekata i plan rada MORG tokom realizacije projekta. Za predsedavajućeg MORG izabrana je Svetlana Sabo, direktorica TO Grada Sremska Mitrovica. Zatim su se članovi MORG izjasnili o temama za obuke, u skladu sa potrebama i aktivnostima projekta.

Uz sve navedeno, zaključak je da će RRA Srem kao centralna institucija implementacije projekta, kroz postignute rezultate, učiniti da Region Srema na isteku 2018. godine postane prepoznatljiv  kao region sa uspostavljenim međunarodnim biciklističkim rutama Srem i Sava,  sistemom pratećih turističkih usluga i proizvoda u ruralnom turizmu, unapređenom turističkom ponudom naročito u područjima od naročitog prirodnog i kulturno – istorijskog interesa, što će direktno doprineti lokalnom ekonomskom razvoju Srema ali i ukupnom razvoju regiona.

Pošaljite vaš komentar

*