Regionalni centar za održivi razvoj Srema – Prva faza: Uspostavljanje inovacionog Start-up centra S. Pazova


- u fazi realizacije -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Uspostavljanje i pružanje usluga Inovacionog Start-up centra S. Pazova kao prva faza uspostavljanja Regionalnog Centra za održivi razvoj Srema
Vrednost: 42.820.510,10 din.
Donatori: Vlada Republike Srbije – Kabinet ministra za inovacije i tehnološki trazvoj
Partneri na projektu: Opština Stara Pazova i Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2018-2019 (9 meseci)

Uspostavljanje Regionalnog Centra za održivi razvoj Srema – izrada nedostajuće projektno-tehničke dokumentacije


- u fazi realizacije -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Unapređenje međuinstitucionalne saradnje na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou
Vrednost: 1.268.832,00 din.
Donatori: Razvojna agencija Srbije (RAS)
Nosilac: Regionalna razvojna agencija Srem
Partneri: Grad Sremska Mitrovica
Period: 2018-2019 (18 meseci)

Izrada IR za Regionalni POV S. Mitrovica–Ruma–Irig sa rešenjem Regionalnog centra za obuku operatera POV


- u fazi realizacije -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Poboljšano stanje životne sredine (aspekt kvaliteta površinskih i podzemnih voda) u regionu Srema
Vrednost: 996.000,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za RRMSLS
Nosilac: Grad Sremska Mitrovica
Partneri: Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2018-2019