Započeta izgradnja biciklističke staze Sr. Mitrovica – Zasavica

SM_Bic_Staza_1Regionalna razojna agencija Srem kao vodeći partner u okviru projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju, realizuje aktivnost izgradnje biciklističke staze Mačvanska Mitrovica – Zasavica. Izgradnju biciklističke stazе – faza 1 dužine oko 4 km,  kofinansiraju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Grad Sremska Mitrovica, partneri na projektu. [Čitaj Dalje...]

Jedan korak ka cilju da Srem postane „Zeleni region“

Ruma_Muzicka_skola_0Regionalna razvojna agencija Srem  u sklopu projekta „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“, finansiranog sredstvima SDC, realizuje pilot projekat energetske sanacije muzičke škole „Teodor – Toša Andrejević“ u Rumi. Radovi na objektu započeti 15. novembra, podrazumevaju zamenu stolarije i izolaciju spoljašnjih zidova. [Čitaj Dalje...]

Dan dobavljača 2018 – prateća automobilska industrija

dan_dobavljaca_2018_srVeliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na Dan dobavljača 2018. u Novom Sadu, koju organizuje Razvojna Agencija Vojvodine – RAV. Događaj će okupiti domaće kompanije, strane investitore koji posluju na teritoriji AP Vojvodine i Srbije, kao i strane kompanije, iz sektora prateće automobilske industrije, plastike i gume i metalskog sektora.
Cilj Dana Dobavljača 2018. je da povežemo domaće i strane privrednike, povećamo izvozni potencijal domaćih kompanija i podstaknemo ih da uđu u dobavljački lanac stranih kompanija koje posluju na teritoriji APV i kompanija koje posluju u inostranstvu.
Očekujemo 200 + učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, BIH, Hrvatske, Češke, Italije, Mađarske, Nemačke, Makedonije, Rumunije, Slovačke i Slovenije.

Više informacija na sajtu – Razvojna Agencija Vojvodine >>>

-

Uspostavljanje Savske i Jezerske biciklističke rute u Sremu

ruta-SAVA_01Jedna od najznačajnijih aktivnosti koju RRA Srem sa svojim partnerima realizuje u sklopu projekta  „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“  finansiranog sredstvima SDC,  je izrada i postavljanje   saobraćajne signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „Savska ruta“ – sa spojem i obeležavanjem alternativnih deonica na postojećoj biciklističkoj ruti „Srem“ – Jezerska ruta. [Čitaj Dalje...]

Region Srema na korak od Programa razvoja turizma

program_turizam_02Na trećem sastanku Međuopštinske radne grupe za turizam koji je održan 11.9. 2018. godine u Sremskoj Mitrovici, predstavnici Programa za regionalni i ruralni razvoj za Republiku Srbiju i donatora, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Regionalne agencije Srem, turističkih organizacija Srema, kao i drugih relevantnih pružaoca usluga u turizmu privatnog i javnog sektora, zajedno su radili na finalizaciji strateških dokumenata potrebnih za uspostavljanje i dalji rad Destinacijske menadžment organizacije Srem- Fruška Gora. [Čitaj Dalje...]

Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora

ENECA

Udruženje ENECA, u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisuje:

Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora [Čitaj Dalje...]

Još jedan korak ka formiranju DMO Srema

DMO_zasavicaSRP „Zasavica“ bila je domaćin a Regionalna razvojna agencija Srem organizator II sastanka Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) i ujedno druge regionalne radionice aktera iz oblasti razvoja turizma Srema, u okviru projekta “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO-a), definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama”. Projekat je finansiran sredstvima švajcarske agencija za saradnju (SDC). [Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta RRA Srem za detaljne energetske preglede javnih zgrada i koncept bioenergetskih sela

MORG_07.2018Članovi međuopštinske radne grupe (MORG) za EE I OIE imali su priliku da prisustvuju praktičnoj obuci za upotrebu mernog instrumenta kojim se meri zaptivenost unutrašnjeg prostora zgrada i objekata. Uređaj, tzv. “Blower door”, demonstrian je u svojoj praktičnoj upotrebi sa praćenjem rezultata merenja koje se dešavalo u realnom vremenu na postojećem objektu. Uređaj poseduje sopstveni softwer koji daje rezultate zaptivenosti zgrade na osnovu čega se mogu precizno izračunati potencijalni gubici toplote, prekidi u zaptivenosti, prozračnost prostorije i intenzitet izmene vazduha, neophodne mere na zameni stolarije, ugradnji ventilacije i sl. Merenje je sprovedeno na objektu u okviru energetski efikasnog imanja kojim upravlja NVO “Centrala” čiji je predsednik i vlasnik dipl. inž. elektrotehnike Vladimir Janković. Ovaj uređaj članovi MORG zajedno sa RRA Srem koristiće prilikom sprovođenja energetskih pregleda u javnim zgradama u Sremu i izradi Energetskih elaborata. [Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta MORG za turizam u oblasti obnovljivih izvora energije

5MORG_SDCU okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održan je peti sastanak Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) a zatim i obuka čiji je cilj bio da se članovi upoznaju sa  energetskom efikasnošću (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE) koje je moguće koristiti u turističkim objektima kao i mogućim uštedama energije. [Čitaj Dalje...]

Zajednički cilj – formiranje Destinacijske menadžment organizacije Srema

MORG_DMO2Grad Sremska Mitrovica bila je domaćin prve regionalne radionice aktera iz oblasti razvoja turizma Srema, u okviru projekta “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO), definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama”. Projekat je finansiran sredstvima švajcarske agencija za saradnju (SDC). [Čitaj Dalje...]

Razvojna agencija Srbije u terenskoj kontroli

vrednovanje2018Danas je u našim prostorijama realizovana terenska kontrola od strane Razvojne agencije Srbije (RAS) sa ciljem vrednovanje našeg rada za prethodnu kalendarsku godinu i sa ciljem praćenja realizacije zadataka za koje smo akreditovani u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. [Čitaj Dalje...]

Lokalni akteri u turizmu Srema se osnažuju za bolju vidljivost na tržištu

8_obukaU okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održana je osma po redu obuka, namenjena  pružaocima usluga u turizmu i predstavnicima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorija opština Ruma i Irig, na temu plasiranje domaćih proizvoda na domaće turističko tržište. Predavači su bile profesorice sa PMF Univerziteta u Novom Sadu, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Kristina Košić i Ivana Blešić. [Čitaj Dalje...]

Grebenski put od Iriškog Venca ka Zmajevcu spreman za rehabilitaciju

Irig_docsRegionalna razvojna agencija Srem u skladu sa planom aktivnosti, nastavlja realizaciju projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije (SDC) za saradnju. U fokusu su Sremska i Savska biciklistička ruta sa mrežom alternativnih deonica, koja čini jedinstven turistički proizvod u regionu. [Čitaj Dalje...]

Izabrani najbolji mentori Srbije na dodeli priznanja “Mentor Awards”

u organizaciji Razvojne agencije Srbije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) 

Dodela priznanja „MENTOR AWARD 2017“ najuspešnijim mentorima Srbije i dvodnevni skup mentora organizovan je u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSPP u zemljama zapadnog Balkana, Faza 2“ koji realizuje Razvojna agencija Srbije (RAS) uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA.

Mentor_Awards2018

[Čitaj Dalje...]

Jačanje kapaciteta MORG za turizam za osnaživanje lokalnih aktera u turizmu

7_morg

U okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održan je četvrti sastanak MORG za turizam a zatim i VII obuka namenjena  članovima MORG za turizam, sa ciljem pronalaženja mera za  osnaživanje lokalnih proizvođača/pružaoca usluga u turizmu na teritoriji Srema i plasiranje domaćih proizvoda na domaće turističko tržište. [Čitaj Dalje...]