AP Vojvodina podržava sufinansiranje EU projekata

emU Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem, zvanično je uručen ugovor od resorne sekretarke Smiljke Jovanović, za bespovratna sredstva u okviru konkursa – sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. [Čitaj Dalje...]

Srem – prvi region u Srbiji sa edukovanim energetskim menadžerima

emRRA Srem je u okviru projekta pod nazivom „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“ (Program podršku ruralnom i regionalnom razvoju u R. Srbiji koji finansira švajcarski SDC) uputila predstavnike pet opština (Inđija, Ruma, St. Pazova, Šid i grad Sr. Mitrovica) na obuku o opštinskom energetskom menadžmentu. Radi se o opštinama koje imaju više od 20.000 stanovnika i samim tim su obveznice sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom trošenju energije. [Čitaj Dalje...]

Promocija projekta „Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji APV“

sme_week_2016U okviru Evropske nedelje preduzetništva (SME WEEK), RRA Srem će 20.11.2017 sa početkom u 10 časova, održati promociju projekta „Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji APV“, koji uz podršku Razvojne agencije Srbije (RAS) zajednički realizuju četiri akreditovane razvojne agencije na teritoriji APV. [Čitaj Dalje...]

Biciklizmom ka regionalnom i ruralnom razvoju Srema

SDC_uvodnaRegionalna razvojna agencija Srem  je sa svojim partnerima započela realizaciju aktivnosti projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema”, u okviru Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju Republike Srbije , finansiran sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC). Vrednost projekta je 353. 271,98 CHF a petriod realizacije do 31.08.2018 godine. Kao i mnogo puta do sada, grad Sremska Mitrovica bila je domaćin Uvodne konferencije projekta i Prvog sastanka Međuopštinske radne grupe za turizam, kojoj su osim predstavnika partnera, prisustvovali i predstavnici Ambasade Švajcarske i Programa podrške ruralnom i regionalnom razvoju. [Čitaj Dalje...]

RRA Srem prezentovala modele državne pomoći za privrednike

Sajam_SPNa 11. Regionalnom sajamu privrede koji je upravo održan u Novoj Pazovi, u organizaciji opštine Stara Pazova i Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, u okviru prateće manifestacije  5. oktobra 2017. godine, učestvovala je Regionalna Razvojna Agencija Srem. [Čitaj Dalje...]

Sa ministrom poljoprivrede o projektima navodnjavanja u Sremu

nedim_01Na poziv ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, u Sremskoj Mitrovici je održan sastanak sa predsednicima sremskih opština i njihovim saradnicima u vezi projekata navodnjavanja u Sremu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici RRA Srem, Voda Vojvoodine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Povod za sastanak su raspoloživa sredstva za navodnjavanje iz Abu Dabi fonda. [Čitaj Dalje...]

RRA Srem prenosi model dobre prakse regionalnog razvoja

brod_2017_08Radionica pod nazivom „Mentoring za uspostavljanje modela regionalnog koncepta i međuopštinske saradnje“ održana je 31.08.2017. godine u Brodu (Bosna i Hercegovina). [Čitaj Dalje...]

Započet projekat uspostavljanja energetskog menadžmenta u Sremu

studije_biogas_02Prvi sastanak MORG za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (MORG za EE/OIE) u okviru projekta „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u regionu Srema“ održan je 25.08.2017. godine u Sremskoj Mitrovici. Ovaj projekat sprovodi se u okviru Programa za ruralni i regionalni razvoj u Republici Srbiji koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira partnerski konzorcijum na čelu sa konsultantskom organizacijom NIRAS. [Čitaj Dalje...]

Završene studije opravdanosti za projekte proizvodnje biogasa u Sremu

studije_biogas_01Regionalna razvojna agencija Srem je, u okviru GIZ DKTI projekta „Razvoj održivog tržišta bioenergije u regionu Srema“, 25.08.2017., realizovala petu po redu sednicu Međuopštinske radne grupe za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (MORG EE i OIE) kojom se okončava jednogodišnja saradnja na projektu sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, GIZ DKTI. [Čitaj Dalje...]

Start-Up obuka u Staroj Pazovi

Regionalna razvojna agencija Srem će održati Obuku za početnike u biznisu 6-7 Septembra 2017, u Staroj Pazovi.

Obuka se radi po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj i sastoji se iz šest modula a to su:
OZPB_2015

  • Motivi i osobine preduzetnika; Analiza i vrednovanje biznis ideja
  • Pravni osnov poslovanja
  • Privredni subjekti, pojam, dokumentacija, registracija
  • Izvori finansiranja
  • Porezi i doprinosi
  • Biznis plan [Čitaj Dalje...]

Javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije

undp_ee_2017Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao je javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije.

Pravo na podnošenje prijave imaju opštine i gradske opštine sa 20.000 do 40.000 stanovnika. [Čitaj Dalje...]

Uručeni ugovori o bespovratnim sredstvima regionalnim razvojnim agencijama

bijelicDanas su u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu uručeni ugovori o dodeli bespovratnih sredstava predstavnicima četiri akreditovane razvojne agencije na teritoriji AP Vojvodine, koje su to pravo ostvarile na konkursu za bespovratna sredstava za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014 – 2020. godine. [Čitaj Dalje...]

Održana XX redovna skupština osnivača RRA Srem

XX_skupstinaGrad Sremska Mitrovica bio je domaćin XX redovne skupštine osnivača RRA Srem održane 30.06.2017. godine.

Nakon utvrđivanja kvoruma i izbora predsedavajućeg Skupštine, pristupilo se usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine. U skladu sa predloženim dnevnim redom, direktor Milan Mirić podneo je izveštaj o radu RRA Srem za 2016. godinu. [Čitaj Dalje...]

Pregovaračko poglavlje 22 – dizanje kapaciteta

zrenjanin_obukaU Zrenjaninu je 25 i 26.06.2017 održana radionica u okviru projekta „Razvoj kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za jačanje doprinosa u procesu realizacije Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“, za predstavnike Regionalnih razvojnih agencija iz Subotice, Novog Sada, Rume i Zrenjanina. Projekat finansira Nemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ, a organizator i domaćin je bio Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat. [Čitaj Dalje...]

Članovi Međuopštinske radne grupe o „Komunikaciji u vanrednim situacijama“

komunikacija_ernowČetvrta sednica Međuopštinske radne grupe za zaštitu životne sredine i upravljanje rizicima, održana je u četvrtak 8. juna 2017. godine u sali Skupštine opštine Šid. [Čitaj Dalje...]