GET2IT- pripreme za prvi projektni događaj

GET2IT-001U okviru projekta Get2It- Getting to Active Citizenship in Europe (Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi), koji se finansira iz programa Evropa za građane, mera Mreže gradova, 6.10.2020. godine je održan sastanak projektnih partnera putem Zoom aplikacije. Povod sastanka bila je priprema za prvi događaj projekta koji je zbog pandemije virusa COVID19 odložen i umesto da se desi u martu ove godine u Varaždinu, desiće se putem Zoom aplikacije u obliku tri tročasovne sesije usmerene ka domaćim i međunarodnim učesnicima zemalja partnera. Ovakav vid održavanja događaja je trenutno rešenje i usvojeno je nakon dobijenih preporuka Evropske komisije da se javni događaji i okupljanja svedu na minimum. [Čitaj Dalje...]

Počinje „Mala škola KAIZEN™-a“ za mentore

mali-kaizenRazvojna agencija Srbije (RAS), Japanska poslovna alijansa u Srbiji (JPAS) i Kaizen Institute u avgustu i septembru organizuju „Malu školu KAIZEN™-a za RAS JICA mentore“ . [Čitaj Dalje...]

INTERREG ADRION – Treći poziv, 5 strateških projekata odobrenih za finansiranje

reinserNadzorni odbor ADRION-a je uslovno je odobrio 5 projekata od 13 prijava pristiglih u okviru 3. poziva za podnošenje predloga. [Čitaj Dalje...]

Start-Up obuka u Staroj Pazovi

RRA Srem će održati Obuku za početnike u biznisu 1-2.07.2020 u Staroj Pazovi.

Obuka se radi po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj i sastoji se iz šest modula a to su:
OZPB_2015

  • Motivi i osobine preduzetnika; Analiza i vrednovanje biznis ideja
  • Pravni osnov poslovanja
  • Privredni subjekti, pojam, dokumentacija, registracija
  • Izvori finansiranja
  • Porezi i doprinosi
  • Biznis plan [Čitaj Dalje...]

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2020

Razvojna agencija Srbije (RAS) je raspisala Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa, koji se objavljuje u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA). [Čitaj Dalje...]

Produžen rok za prijave do 10. juna 2020

Besplatna usluga mentoringa za sektor prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (RAS) je nakon proglašenja vanrednog stanja produžila trajanje Javnog poziva za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije, koji je deo programa RAS i JICA „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu-faza 2“, do 10. juna 2020. godine. [Čitaj Dalje...]

Krediti za likvidnost COVID-19

Fond-CovidVlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19. [Čitaj Dalje...]

Razvijena višenamenska zaštitna maska sa izmenljivim filterom

Maska_NB-02

Regionalna razvojna agencija Srem je u okviru Inovacionog startap centra Stara Pazova, čiji je programski rukovodilac, a u saradnji sa „NBreakers“ timom kao korisnikom ovog Centra, uspela da razvije prototip i otpočne serijsku proizvodnju univerzalne zaštitne maske sa izmenljivim filterom čija je osnovna namena fizička zaštita lica i disajnih organa od kapljičnih infekcija a ujedno i zaštita neposredne okoline korisnika ove maske od prenosa bakterija ili virogenih infekcija. [Čitaj Dalje...]

SEE Automotive Conference – Connect & Supply 2020

SEE-2020Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo na šestu po redu konferenciju o automobilskoj industriji i poslovne susrete “SEE Automotive Conference-Connect&Supply 2020″ koja se po prvi put održava online, 19 i 20. maja 2020. godine u organizaciji Automobilskog klastera Srbije i uz podršku Razvojne agencije Srbije. [Čitaj Dalje...]

Projekat „Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi“- GET2IT

GET2ITU okviru programa Evropa za građane – Mera 2.2. Mreža gradova, RRA Srem je partner na projektu „Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi“- GET2IT. Nosilac projekta je Pučko otvoreno učilište Varaždin – POU Varaždin, institucija za podučavanje odraslih grada Varaždina dok partnerstvo na projektu obuhvata 5 evropskih zemalja (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Italija i Republika Češka) i sledeće partnere: Turistička organizacija grada Sremske Mitrovice, Regionalna razvojna agencija Srem doo Ruma, Centro Studio e Lavoro „La Cremeria“ doo Italija, Gradska skupština Kavrijaga, Italija, Ljudska Univerza Ptuj (LUP), Slovenija, Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s. Češka. [Čitaj Dalje...]

Poštovani klijenti i saradnici,

KORONA

Usled novonastale situacije u Srbiji RRA Srem uvodi mere predostrožnosti i u tom smislu će nastaviti svoje aktivnosti radom na daljinu.

Zaposleni u Agenciji će nastaviti da pružaju informacije i podršku svim zainteresovanima putem elektronske pošte office@rrasrem.rs
Za sve programe Ministarstva privrede, Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije, možete nam se obratiti na telefon 063 381421

B2B sastanci na LEAP Summit u Zagrebu

LEAP-2020U okviru međunarodne konferencije LEAP Summit koja se održava u Zagrebu, Evropska mreža preduzetništva Hrvatske, u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS), 26. marta ove godine organizuje B2B susrete za inovativna preduzeća, preduzetnike i Startup-ove. Događaj je prvenstveno namenjen inovativnim preduzećima, startup-ovima, freelancerima, investitorima, udruženjima, studentima, univerzitetima i istraživačkim institucijama, kao i svima onima koji žele uspostaviti međunarodnu poslovnu saradnju i istražiti nova tržišta. [Čitaj Dalje...]

Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020

mentoring2017

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u„Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“, koji je sastavni deo programa „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na zapadnom balkanu – faza 2“ (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.

[Čitaj Dalje...]

Danube Energy+: program za mlade inovatore u najranijim fazama

startit-danubeDanube Energy+ pomaže mladim inovatorima da svoje ideje pretvore u uspešne startap kompanije.

Cilj projekta je da stvori optimalno okruženje koje će podržati mlade inovatore da postanu pioniri promena u oblastima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i drugih sličnih oblasti, pokrećući visoko inovativne startape u dunavskoj regiji. [Čitaj Dalje...]

Izrađena tehnička dokumentacija Centra za održivi razvoj Srema

2019-12-26-ICSP-docProstorije Inovacionog centra u Staroj Pazovi bile su mesto održavanja Završne konferencije projekta  Uspostavljanje Centra za održivi razvoj sa Edukaciono / inovativnim / istraživačkim / razvojnim centrom OIE / EE tehnologija, centrom za razvoj regionalnog prečistača otpadnih voda Sremska Mitrovica / Ruma / Irig sa regionalnim centrom za obuku operatora postrojenja za preradu otpadnih voda i Logističkim centrom za korišćenje otpadne biomase u javnom sektoru – IZRADA NEDOSTAJUĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (Projekat). [Čitaj Dalje...]