Unapređenje efikasnosti lokalne administracije u oblasti komunalnih delatnosti, uvođenjem Sistema 48

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Unapređenje rada lokalne samouprave uvođenjem Sistema 48 sati
Vrednost: 1.256.592,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Šid
Partneri: Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2013-2014

Doprinos poljoprivrede čistom okruženju i zdravoj hrani / Agri-conto-clean


- završen -
Lokacija: Srbija, Hrvatska
Cilj: Doprinos boljoj zaštiti životne sredine i kreiranje uslova za proizvodnju kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda
Vrednost: 203.568,22 €
Donatori: EU ( IPA 2011 )
Nosilac: Poljoprivredna škola“Stevan petrović-Brile“ iz Rume (Srbija), Poljoprivredni fakultet iz Osjeka (Hrvatska)
Partneri: Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada, RRA Srem, Poljoprivredna stručna služba iz Rume, ARR Inđija, Hrvatska agencija za hranu.
Period: 2013-2015

Uvođenje sistema za praćenje projekata „My project“

- završen -
Lokacija: Opština Šid
Cilj: Modernizacija uprave  primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, uvođenjem novog modela praćenja – pripreme, realizacije i efekata projekata
Vrednost: 1.530.240,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Šid
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2012-2013

Jačanje kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama Stara Pazova i Ruma

- realizovan -
Lokacija: Sremski okrug
Cilj: Stvaranje platforme za jačanje administrativno – tehničkih kapaciteta opština, definisanih lokalnim planovima razvoja i međuopštinskom saradnjom u oblasti upotrebe obnovljivih izvora energije.
Vrednost: 1.353.343,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Stara Pazova
Partneri: Opština Ruma, RRA Srem
Period: 2012

TAIEX Workshop on EU agricultural policies and diversification of the rural economy in protected natural areas

- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Unapređenje ruralne ekonomije u zaštićenim područjima prirode
Vrednost: 25.000 €
Donatori: EU program TAIEX
Nosilac: Ministarstvo poljoprivrede
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2012-2013

„Informacija u pravo vreme – preduzetnički Info-centar“


- Završen -
Lokacija: Sremski okrug
Cilj: Stvaranje institucionalnog oblika podrške saradnji javnog, privatnog i civilnog sektora sa ciljem jačanja i afirmacije lokalne samouprave kao koordinatora i nosioca lokalnog ekonomskog razvoja.
Vrednost: 916.576,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Ruma
Partneri: RRA Srem, Udruženje građana „Klub privrednika opštine Ruma“
Period: 2012

Izdrada Glavnih projekata za izgradnju postrojenja za solarno zagrevanje sanitarne potrošne vode u predškolskim ustanovama u opštinama Šid, Irig i Pećinci


- realizovan -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Unapređenje stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja
Vrednost: 1 475 000,00 RSD
Donatori: Fond za zaštitu životne sredine R. Srbije
Nosilac: Regionalna razvojna agencija SREM
Partneri: Opštine Šid, Irig i Pećinci
Period: 2011-2012

Unapređenje upravljanja gradskim građevinskim zemljištem


- realizovan –
Lokacija: Opština Ruma
Cilj: Unapređivanje kapaciteta lokalne sam. u upravljanju i promociji gradskog građevinskog zemljišta
Vrednost: 174.471,00 €
Donatori: EU (Program Exchange 3)
Nosilac: Opština Ruma
Partneri: Grad Valjevo, RRA Srem
Period: 2011-2012