Jačanje institucionalnog kapaciteta za sprovođenje politike regionalnog razvoja na teritoriji Srema

- završen -
Lokacija: Region Srem
Cilj: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture za sprovođenje regionalne politike u AP Vojvodini za koju su nadležne akreditovane regionalne razvojne agencije.
Vrednost: 2.374.500,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Regionalna razvojna agencija Srem
Partneri: Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine
Period: 2015-2016

Izrada Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom Regionalnog Vodovodnog Sistema Istočni Srem

- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Stvaranje preduslova regionalnog razvoja Sremskog okruga putem planiranog razvoja održive međuopštinske komunalne infrastrukture i efikasnog korišćenja prirodnog i prostornog resursa regiona
Vrednost: 4.940.331,40 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Irig
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2012-2013

Zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem


- završen -
Lokacija: Region Srem
Cilj: Poboljšanje stanja životne sredine
Vrednost: 11.125.000,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Grad Sremska Mitrovica
Partneri: RRA Srem, opštine: Ruma, Pećinci, Irig i Šid
Period: 2014-2015

Revizija strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova 2010-2020


- završen -
Lokacija: Stara Pazova
Cilj: Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave
Vrednost: 1.780.840,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Stara Pazova
Partneri: RRA Srem
Period: 2014-2015

Usvajanje Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015 – 2020 i uspostavljanje integralnog modela planiranja kapitalnih investicija, sa programskim budžetom i pripreme projekata iz Akcionog plana


- završen -
Lokacija: Opština Inđija
Cilj: Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave
Vrednost: 1.441.176,00   din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Inđija
Partneri: RRA Srem
Period: 2014-2015

EU Operating Grant to Enhance Operations of the Regional Development Agency in Srem District


- završen -
Lokacija: Regiona Srema
Cilj: Razvoj kapaciteta Srbije za ravnomerniji socio-ekonomski razvoj regiona
Vrednost: 381 049 €
Donatori: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Nosilac: Regionalna razvojna agencija SREM
Partneri: Sremske opštine i Sremska privredna komora, RSEDP 2 program
Period: 2011-2013

Sufinansiranje EU projekta – Operativni grant RRA Srem


- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Razvoj kapaciteta Srbije za ravnomerniji socio-ekonomski razvoj regiona - poboljšanje kvaliteta života i životnog standarda građana koji žive u sremskom okrugu
Vrednost: 47.193,32 €
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nosilac: Regionalna razvojna agencija SREM
Partneri:
Period: 2013

Sufinansiranja učešća ARRA Srem u realizaciji regionalnog projekta „Izrada Generalnog projekta sa Studijom opravdanosti integrisanog sistema navodnjavanja Srem“


- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Promocija društveno-ekonomskog razvoja u regionu Srema, kroz razvoj infrastrukture za navodnjavanje kao osnove razvoja poslovanja u poljoprivredi i sektoru proizvodnje (prerade) hrane.
Vrednost: 1.500.000,00 RSD
Donatori: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
Nosilac: Regionalna razvojna agencija SREM
Partneri:
Period: 2013

Mapping of the Municipal Spatial, Infrastructural, Resource Related and Logistic Prerequisites for Electricity and/or Heat Generation from Biomass in the Srem District

  - završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Improved energy sector performance through enhanced investments in renewable energy
Vrednost: 39.850,00 €
Donatori: Fund for Local Cooperation of the Embassy of Finland
Nosilac: Standing Conference of Towns and Municipalities – the National Association of Local Authorities in Serbia (SCTM)
Partneri: Regional development agency Srem, UNDP Serbia
Period: 2013-2014

Formiranje Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice

- završen -
Lokacija: Opština Sremska Mitrovica
Cilj: Efikasno upravljanje i jačanje administracije grada Sremska Mitrovica koje doprinosi održivom razvoju
Vrednost: 1.607.250,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Sremska Mitrovica
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2012-2013

Cycling Danube – the establishment of the regional cycling route Srem

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: The improvement of the socio-economic situation of the Srem region within the Danube-Serbia region, by means of building a sustainable cycle tourism infrastructure as a precondition for the development of the tourism sector
Vrednost: 138.805,46 €
Donatori: EU (IPA 2011) Austrian Development Agency (ADA) – „Socio-economic development of the Danube region in Serbia“
Nosilac: Chamber of Commerce of Srem
Partneri: Partners: Regional Development Agency of Srem, National Park Fruška gora, The City Sremska Mitrovica, Municipality of Šid,
Associates:  Municiplaity of Beocin, Municipality of Backa Palanka, Municipality of Indjija, Municipality of Irig, Municipality of Ruma, Municipality of Stara Pazova, Vukovar-Srijem County (CRO)
Period: 2013-2014

Development of the General Design with the Feasibility Study of the Integrated Irrigation system of Srem Region coordinated through the process of establishment of the Intermunicipal Irrigation Working Group

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Promotion of the socio-economic development in the Srem region through development of irrigation infrastructure as the Business development foundation in the agriculture and food production (food processing) sector
Vrednost: 423.384,00 €
Donatori: EU (IPA 2011) Austrian Development Agency (ADA) – „Socio-economic development of the Danube region in Serbia“
Nosilac: Regional Development Agency of Srem
Partneri: Partners: Provincial Secretariat of Agriculture, Water Economy and Forestry, Municipality of Inđija,
Associates:  City of Sremska Mitrovica, Municipality of Ruma, Municipality of Pećinci, Municipality of Irig, Municipality of Stara Pazova, Municipality of  Šid, Public water management company „Vode Vojvodine“.
Period: 2013-2014

Strategija Ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica 2014-2020 na principima LEADER pristupa

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Unapređenje i stvaranje kvalitetnih uslova u ruralnim područjima grada Sremska Mitrvica koji će doprineti održivom razvoju u skladu sa LEADER principima
Vrednost: 1.266.000 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Grad Sremska Mitrvica
Partneri: Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2013-2014

Unapređenje upravljačkih procesa uslužnog centra opštine Pećinci, uvođenjem sistema za administracuju projekata “My project“

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Modernizacija i unapređenje efikasnosti funkcionisanja lokalne administracije, uvođenjem modela sistemskog praćenja – pripreme, realizacije i efekata projekata
Vrednost: 1.695.133 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Pećinci
Partneri: Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2013-2014

Uspostavljanje funkcionalne kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, uvođenjem sistema za administracuju projekata “My project“

- završen -
Lokacija: Sremski region
Cilj: Modernizacija i unapređenje efikasnosti funkcionisanja lokalne administracije, uvođenjem modela sistemskog praćenja – pripreme, realizacije i efekata projekata
Vrednost: 1.780.311 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Stara Pazova
Partneri: Regionalna razvojna agencija Srem
Period: 2013-2014