Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodini


- završen -
Lokacija: Region Vojvodine
Cilj: Na teritoriji AP Vojvodine, ustanoviti novu uslugu svim zainteresovanima i sektoru MMSPP, koji će doprineti iskorišćavanju potencijala socijalnog preduzetništva u funkciji pospešivanja lokalno-ekonomskog razvoja
Vrednost: 2.849.362,95 RSD
Donatori: Razvojna agencija Srbije (RAS)
Nosilac: Regionalna razvojna agencija PANONREG doo Subotica
Partneri: RRA Srem, RCR Banat, RRA Bačka
Period: 2017-2018

Razvoj održivog tržišta bioenergije u Regionu Srema


- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Uspostavljanje jedinstvene platforme za izgradnju kapaciteta za razvoj projekata u oblasti korišćenja biomase u Sremu, pre svega u proizvodnji biogasa za energetske svrhe.
Vrednost: 25.095,95 €
Donatori: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Nosilac: RRA Srem
Partneri:
Period: 2016 – 2017

Jačanje kapaciteta u pripremi i sprovođenju regionalnih infrastrukturnih projekata opština Sremskog okruga u okviru Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020


- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture kroz podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u pripremi i sprovođenju regionalnih infrastrukturnih projekata u regionu Srema
Vrednost: 605.000,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: RRA Srem
Partneri: Grad Sremska Mitrovica
Period: 2017

Obeležavanje i infrastrukturno opremanje biciklističke rute Srem

- završen -
Lokacija: Srem
Cilj: Ostvarivanje strateških prioriteta razvoja turizma u regionu Srema
Vrednost: 5.000.000,00 RSD
Donatori: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nosilac: Regionalna razvojna agencija SREM
Partneri: /
Period: 2016-2017

„Uspostavljanje regionalne biciklističke rute Srem – postavljanje biciklističke saobraćajne signalizacije“

- završen -
Lokacija: Sremski i Južnobački region
Cilj: Jačanje kapaciteta za destinacijsko udruživanje opština u regionu Srema putem kreiranja autentičnog turističkog proizvoda sa ciljem unapređenja turističke ponude u AP Vojvodini, kroz razvoj cikloturizma
Vrednost: 2.312.745,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Nosilac: RRA Srem
Partneri: Grad Sremska Mitrovica, Opštine Inđija, Stara Pazova, Pećinci, Ruma,Irig, Zavod za urbanizam Vojvodine, partner iz EU  Vukovarsko – Srijemska županija (R. Hrvatska)
Period: 2015 – 2016

Emergency Response – NOW (ERNOW)


- završen -
Lokacija: R. Srbija i BiH
Cilj: Maintaining the high quality of the environment of the eligible area as an economic resource by cooperating in joint protection and exploitation initiatives, helping Serbia and Bosnia and Herzegovina in the flood  prevention, and recovery operations and emergency response.
Vrednost: 1.159.901,19 € ( 604.136,61€ (BiH) – 555.764.58€ (SRB)).
Donatori: EU (CBC SER-BiH 2015)
Nosilac: Opština Šid i Brčko Distikt
Partneri: Grad Sremska Mitrovica, Opština Brod, RRA Srem (tehnička podrška)
Period: 2016 – 2018 (18 meseci)

Boards without borders – improving life quality for marginalized groups through people to people approach


- završen -
Lokacija: R. Srbija i R. Hrvatska
Cilj: Supporting recovery efforts in the flooded areas in order to increase the technical capacity of the croosborder Counties’ entities to respond promptly and effectively to an eligible crisis or emergency.
Vrednost: 708.524,94 € (354.779,94€ (CRO) – 353.745,00€ (SRB))
Donatori: EU (Cross-Border Programme Croatia-Serbia 2007 – 2013)
Nosilac: Crveni krst-Sremska Mitrovica i Bubamara, udruga osoba s invaliditetom-Vinkovci
Partneri: Centar za socijalni rad Vinkovci, Centar za socijalni rad Šid, RRA Srem (tehnička podrška)
Period: 2016 – 2018 (18 meseci)

Uspostavljanje funkcionalne kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, uvođenjem sistema za administracuju projekata “My project“.

- završen -
Lokacija: Grad Sremska Mitrovica
Cilj: Modernizacija i unapređenje efikasnosti funkcionisanja lokalne administracije, uvođenjem modela sistemskog praćenja – pripreme, realizacije i efekata projekata.
Vrednost: 956.330,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Grad Sremska Mitrovica
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2015-2016

Jačanje institucionalnog kapaciteta za sprovođenje politike regionalnog razvoja na teritoriji Srema

- završen -
Lokacija: Region Srem
Cilj: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture za sprovođenje regionalne politike u AP Vojvodini za koju su nadležne akreditovane regionalne razvojne agencije.
Vrednost: 2.374.500,00 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Regionalna razvojna agencija Srem
Partneri: Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine
Period: 2015-2016

Izrada Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom Regionalnog Vodovodnog Sistema Istočni Srem

- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Stvaranje preduslova regionalnog razvoja Sremskog okruga putem planiranog razvoja održive međuopštinske komunalne infrastrukture i efikasnog korišćenja prirodnog i prostornog resursa regiona
Vrednost: 4.940.331,40 RSD
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Irig
Partneri: Regionalna razvojna agencija SREM
Period: 2012-2013

Zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem


- završen -
Lokacija: Region Srem
Cilj: Poboljšanje stanja životne sredine
Vrednost: 11.125.000,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Grad Sremska Mitrovica
Partneri: RRA Srem, opštine: Ruma, Pećinci, Irig i Šid
Period: 2014-2015

Revizija strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova 2010-2020


- završen -
Lokacija: Stara Pazova
Cilj: Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave
Vrednost: 1.780.840,00 din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Stara Pazova
Partneri: RRA Srem
Period: 2014-2015

Usvajanje Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015 – 2020 i uspostavljanje integralnog modela planiranja kapitalnih investicija, sa programskim budžetom i pripreme projekata iz Akcionog plana


- završen -
Lokacija: Opština Inđija
Cilj: Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave
Vrednost: 1.441.176,00   din.
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Opština Inđija
Partneri: RRA Srem
Period: 2014-2015

EU Operating Grant to Enhance Operations of the Regional Development Agency in Srem District


- završen -
Lokacija: Regiona Srema
Cilj: Razvoj kapaciteta Srbije za ravnomerniji socio-ekonomski razvoj regiona
Vrednost: 381 049 €
Donatori: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Nosilac: Regionalna razvojna agencija SREM
Partneri: Sremske opštine i Sremska privredna komora, RSEDP 2 program
Period: 2011-2013

Sufinansiranje EU projekta – Operativni grant RRA Srem


- završen -
Lokacija: Region Srema
Cilj: Razvoj kapaciteta Srbije za ravnomerniji socio-ekonomski razvoj regiona - poboljšanje kvaliteta života i životnog standarda građana koji žive u sremskom okrugu
Vrednost: 47.193,32 €
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nosilac: Regionalna razvojna agencija SREM
Partneri:
Period: 2013